Moderno poslovanje – i profit i odgovornost

PROMO

Na licu mesta

10.06.2021.

Ne tako davno, kompanije su često bile pred dilemom – finansijski napredak ili održivi razvoj. Međutim, u modernom poslovanju ova dilema se više ne postavlja...

Reč je o dva neodvojiva procesa, bez kojih je nemoguće zamisliti napredak kompanija i njihov suživot sa zajednicom u kojoj posluju. Poštovanje principa održivog razvoja, ipak, nije samo pokazatelj odnosa prema sugrađanima, potrošačima i akcionarima. U vremenu u kom se prirodni resursi ubrzano troše, odgovoran odnos tokom procesa proizvodnje postaje ključno pitanje i preduslov da se budućim generacijama ostavi zdrav ekonomski temelj, uz očuvanu životnu sredinu.

Jedan od načina na koji kompanije komuniciraju svoja dostignuća u ovoj oblasti jesu izveštaji o održivom razvoju. U pojedinim zapadnim zemljama ovaj vid izveštavanja je i zakonska obaveza, dok se u drugim smatra nezaobilaznim delom aktivnosti modernih kompanija. U Srbiji postepeno raste broj onih poslovnih sistema koji javnost obaveštavaju o svojim dostignućima u oblasti održivog razvoja. Jedan od pionira, kada je reč o izveštavanju o održivom razvoju u Srbiji, jeste naša najveća naftna kompanija – NIS. Ova kompanija je krajem maja objavila 11. uzastopni verifikovani Izveštaj o održivom razvoju. Ovaj izveštaj je u skladu sa standardima vodeće organizacije u svetu u oblasti održivog poslovanja Global Reporting Initiative (GRI). Kompanija u njemu prepoznaje 12 od 17 ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija čijem ostvarivanju doprinosi svojim poslovanjem i detaljno navodi svoje aktivnosti na tom polju.

U NIS-u navode da su principi održivog razvoja neodvojivi deo svakog poslovnog procesa kompanije. Biznis projekti se realizuju tek nakon detaljne procene njihovog uticaja na životnu sredinu, dok se taj uticaj neprestano prati i evaluira. Od 2009. godine, NIS je u projekte zaštite životne sredine uložio gotovo 120 miliona evra i time značajno doprineo unapređenju ekološke slike cele Srbije. Međutim, ovaj iznos je i značajno veći kada se ima u vidu da je zaštita životne sredine podržana i kroz različite razvojne projekte koje je kompanija realizovala u svim segmentima biznisa – od istraživanja i proizvodnje nafte i gasa do prodaje naftnih derivata krajnjim potrošačima. Kao primer dobro izbalansiranih projekata, koji donose finansijske i ekološke koristi, u NIS-u navode „Duboku preradu“ u Rafineriji nafte Pančevo, koja je počela da radi u novembru 2020. godine. U nova postrojenja uloženo je više od 300 miliona evra, a njihovim radom dubina prerade nafte u Pančevu biće povećana na 99,2 odsto, što je u rangu najboljih svetskih rafinerija. Jednostavnije rečeno, na ovaj način NIS će dobijati više najkvalitetnijih i najvrednijih motornih goriva, kao i novi proizvod naftni koks, što će pozitivno uticati na finansijske rezultate kompanije. Istovremeno „Duboka prerada“ donosi i velike ekološke benefite. Pre svega, prestaje proizvodnja mazuta sa visokim sadržajem sumpora, što će da umanji emisije sumpor-dioksida za 98,8 odsto.

Takođe, smanjuju se i emisije praškastih materija za više od 52 odsto, kao i emisije azotnih oksida za 9,8 procenata. Pored toga, jača se energetska efikasnost Rafinerije i dodatno radi na digitalizaciji proizvodnje što je od posebnog značaja u vremenu brzih tehnoloških promena.

U NIS-u ističu da su za uspešnost realizacije svih procesa zaduženi ljudi, te da svesni te činjenice posebnu pažnju posvećuju razvoju svojih zaposlenih i njihovim obukama. U ovoj kompaniji radi više od 11.000 zaposlenih koji u svakom trenutku treba da budu spremni da odgovore na zahteve savremenog poslovanja. Tako su se, na primer, zaposleni u Rafineriji Pančevo obučavali za rad na postrojenju za „Duboku preradu“, i pre nego što je ono izgrađeno, putem virtuelnih platformi koje su verno dočaravale buduće pogone. Samo u 2020. godini, u NIS-u je, uprkos epidemiji korona virusa, realizovano više od 2.300 obuka, koje su trajale duže od 44.000 sati, na kojima je učestvovalo više od 3.300 polaznika. Kako u NIS-u navode, odgovoran odnos prema prirodnim resursima, doprinos boljitku zajednice i razvoj ljudskih resursa ostaće prioriteti održivog razvoja kompanije u godinama koje dolaze.