IN STORE  in your country  
SRBIJA
Na licu mesta
27.05.2021.

NAJAVA

Online skup „Internet dijalog 2021“ 3. juna

Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) i Pravni fakultet Univeziteta u Beogradu 3. juna organizuju online skup „Internet dijalog 2021“. Odnos regulative EU prema online platformama i poreskopravni aspekti poslovanja na internetu su teme o kojima će se razgovarati na skupu. Prenos će biti realizovan na YT kanalu RNIDS-a sa početkom u 10 časova.

U fokusu skupa biće izlaganje prof. dr Marka Bote (Marco Botta), profesora Evropskog univerzitetskog instituta u Firenci, „Konkurencija v. sektorska regulacija online platformi: stanje u Evropskoj uniji“. Razgovor sa dr Botom vodiće prof. dr Dušan V. Popović, profesor Pravnog fakulteta BU. Dr Bota je autor mnogobrojnih publikacija iz oblasti prava konkurencije, a bio je angažovan i kao ekspert Evropske komisije.

Izlaganje prof. dr Bote značajno je u svetlu Predloga uredbe EU o digitalnim tržištima (Digital Markets Act) koja ima za cilj uvođenje više konkurencije u online poslovanju, a koja targetira pre svega kompanije koje pružaju ključne internet usluge, kao što su online trgovina, pretraživanje interneta, društvene mreže, platforme za razmenu video-zapisa, usluge računarstva u klaudu, usluge onlajn oglašavanja.

Deo skupa biće posvećen poreskopravnim aspektima poslovanja na internetu. Zbog nedavnih zakonskih izmena u srpskom poreskom zakonodavstvu, osim pitanja oporezivanja digitalne imovine, na konferenciji će biti analizirani i svi ključni izazovi sa kojima se danas suočavaju poreski sistemi širom sveta u pokušaju da oporezuju dobit kompanija koje posluju u okvirima digitalne ekonomije. Pojedinačna izlaganja biće fokusirana na razmatranje novih instrumenata poreske politike, dizajniranih sa ciljem da nametnu pravičan poreski teret ekonomskim akterima u domenu digitalne ekonomije.

Prof. dr Svetislav V. Kostić, vanredni profesor Pravnog fakulteta BU, govoriće na temu „Digitalna stalna poslovna jedinica i njeno uvođenje u srpsko poresko pravo“. O porezu na digitalne usluge u EU govoriće Lidija Živković, asistent Pravnog fakulteta BU. Iva Ivanov, doktorand Pravnog fakulteta BU, približiće publici problem dvostrukog oporezivanja kao posledicu predloženog prava tržišnih jurisdikcija na oporezivanje dela rezidualne dobiti digitalnih MNE grupa, a Dragan Bosankić, doktorand Pravnog fakulteta BU, pričaće o oporezivanju digitalne imovine i izazovima koje ono nosi.

Svi zainteresovani skup mogu da prate na linku besplatno bez prethodne registracije.

Izvor: InStore
Ilustracija: RNIDS

-