IN STORE  in your country  
SRBIJA
Na licu mesta
31.10.2019.

Potrošači pažljivije čitaju deklaracije

U organizcije kompanije Delhaze održana je tribina pod nazivom "Važno je da znama šta jedemo", na Jesenjem festivalu zdravlja...

Građani Srbije sve više čitaju deklaracije, a prema istraživanjima o navikama u ishrani, gotovo 15 odsto njih redovno obraća pažnju na sastav proizvoda. Ovi rezultati su značajan napredak u odnosu na istraživanje iz 2017. godine, kada je samo pez odsto potrošača obraćalo pažnju na sastav proizvoda.

Rezultati istraživanja koje je sprovela kompanija Delhaize Serbia predstavljeni su na tribini „Važno je da znamo šta jedemo“ na jesenjem Festivalu zdravlja.

Saznanja do kojih smo došli istraživanjem posebno ohrabruju jer su pokazala da više od 70 odsto ispitanika povremeno čita deklaracije kod određene vrste proizvoda ili kada traže informacije o određenom nutrijentu. Kod približno 55 odsto ispitanika deklaracija utiče na odabir proizvoda i to je dobar znak, rekao je Uroš Radojević, ekspert održivog razvoja kompanije Delhaize Serbia.

Rezultati istraživanja su pokazali i da više od 75 odsto ispitanika smatra da je zdravija ishrana važna, ali manje od 4 odsto ljudi se u praksi hrani zdravo. Glavne barijere koje su naveli ispitanici su nedostatak vremena, novca, stres i uklapanje u socijalno okruženje.

Deklaracija je jedan od najbitnijih elemenata na samom proizvodu. Na osnovu nje potrošač se opredeljuje da li će kupiti proizvod ili ne. Ukoliko nije napisana na pravi način, potrošač neće biti siguran šta kupuje, nije dobro ni ukoliko deklaracijom nije upozoren na neku opasnost koju proizvod može da sadrži. Deklaracija je lična karta proizvoda, koja treba da ga opiše na pravi način. Problema sa deklaracijama ima, više nego što očekujemo u procentu izraženih kontrola, ali naše analize ukazuju da je to u vezi sa pojačanim interesovanjem inspekcija i svih izmena zakona u proteklih nekoliko godina koje su se dešavale da naše regulative budu usaglašene sa svetskim normama i da imamo izjednačen pristup. I potrošalima treba malo vremena da prihvate taj novi pristup, ali u narednom periodu naše angažovanje i nova zakonska regulativa upravo idu u pravcu da to bude problem u prihvatljivom procentu, izjavio je Nenad Vujović, pomoćnik ministra u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Pored rezultata istraživanja, na tribini na kojoj su učestvovali dr Snežana Pantić Aksentijević, rukovodinac Grupe za javno zdravlje Sektora za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu Ministarstva zdravlja Srbije, Nenad Vujović, pomoćnik ministra u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ana Todorović, nutricionista i Milica Buhovac, nacionalni koordinator Komiteta za Međunarodnu Saradnju Studenata Medicine – Srbija (IFMSA-Serbia) za javno zdravlje, mogli su se čuti i korisni saveti kako da živimo zdravije.

-