IN STORE  in your country  
SRBIJA
PL
16.04.2021.

AKTUELNO

Evropa: Zastupljenost privatnih robnih marki visoka uprkos pandemiji

U 16 evropskih zemalja, zastupljenost privatnih robnih marki ostala je iznad 30% tokom 2020. godine, pokazuje Nielesenovo godišnje istraživanje koje je urađeno za ovogodišnji PLMA.

Prema ovom istraživanju tri top kategorije proizvoda, koje su zabeležile najveći rast u posmatranom periodu, su Fresh & Frozen, Dairy and Health & Beauty.

Iako su gotovo sva tržišta ozbiljno uzdrmana COVID-19 pandemijom, privatne robne marke su nastavile rast u polovini ispitanih zemalja, sa tržišnim udelom iznad 40%.

Tržišta sa najvišim procentom zastupljenosti robnih marki su Španija i Švajcarska (oko 50%), Portugalija (45%), Nemačka i Velika Britanija (iznad 40%). Znatan rast zabeležile su Francuska (38,5%) i Holandija (37,1).

U centralnoj i istočnoj Evropi, privatne robne marke dobro se “drže” u Austriji (40%), kao i u zemljama Višegradske četvorke Poljskoj, Češkoj i Slovačkoj (30%), dok je najviši rast zabeležila Mađarska (36,2%).

Jedna od retkih zemalja uključenih u istraživanje sa procentom zastupljenosti privatnih robnih marki ispod 30% je Italija sa tržišnim udelom od 22,6%.

-