IN STORE  in your country  
SRBIJA
Podrška
09.07.2021.

AKTUELNO

Delhaize novi AFA korporativni partner

AFA zajednici korporativnih partnera, u kojoj učestvuju multinacionalne i domaće kompanije koje su lideri u rešavanju najvećih izazova današnjice, pridružila se i kompanija Delhaize Serbia...

Tim povodom, potpredsednik ljudskih resursa i organizacionog razvoja, kao i član Izvršnog odbora kompanije Delhaize Serbia Marko Babić, izjavio je za AFA portal: Već godinama unazad radimo na brojnim inicijativama i programima, od podizanja svesti i edukacije, do izgradnje kulture i implementacije principa koji podstiču uvažavanje različitosti i inkluzije u svakodnevno radno okruženje i redovne poslovne procese. Želimo da stvorimo okruženje u kojem se “svaki glas” čuje i gde naši saradnici ne moraju da biraju između uklapanja u korporativnu kulturu i zadržavanja svog specifičnog identiteta. Snažno verujemo da takav pristup negovanja i prihvatanja različitosti postaje nešto po čemu smo prepoznatljivi kao poslodavac na tržištu i svakako važan sastojak naše pobedničke formule.

Marko Babić, potpredsednik ljudskih resursa i organizacionog razvoja i član Izvršnog odbora, Delhaize Serbia

Kako je dodao, inkluzija osoba sa invaliditetom, kako kroz aktivnu politiku zapošljavanja, tako i kroz saradnju sa organizacijama, više od deset godina zauzima važno mesto u poslovanju kompanije. Jedan od projekata na koji su posebno ponosni jeste razvoj koncepta inskluzivne prodavnice koji je prethodne godine uspešno primenjen u okviru Mega Maxi prodavnica koje su kroz uvođenje mirnih sati kupovine, ali i tastera za podršku pri kupovini i prioritetnih kasa dodatno prilagođene osobama sa invaliditetom.

Babić je istakao i kontinuirani rad na postizanju rodne ravnopravnosti, sa posebnim fokusom na dodatnom osnaživanju žena na putu ka liderskim pozicijama. Među zaposlenima u njihovoj kompaniji je 73 odsto žena, a 68 odsto menadžerskih pozicija zauzimaju upravo pripadnice ženskog pola.

Budući da je rodna ravnopravnost važan element naše strategije različitosti i inkluzije, ali i da smo kompanija u kojoj veći deo tima čine žene, jedan od naših osnovnih ciljeva jeste da obezbedimo najbolje radno okruženje i najbolje mogućnosti za sve naše kolege. Kako bismo sveobuhvatno odgovorili na ovaj zadatak, pored internih aktivnosti i projekata u ovoj oblasti, perspektiva eksternog partnera može biti obostrano veoma korisna. Uzevši u obzir ekspertizu, ali i opseg programa i inicijativa koje organizacija sprovodi, verujemo da nam partnerstvo sa AFA može biti značajna podrška na ovom putu, zaključio je Babić.

AFA je globalna zajednica posvećena ekonomskom osnaživanju žena, njihovoj profesionalnoj afirmaciji, kao i povezivanju i aktivnom uključivanju u kreiranje budućnosti i društva jednakih mogućnosti. U saradnji sa kompanijama, organizacijama i institucijama omogućava ženama da se kroz AFA network povežu, razmenjuju znanje i iskustvo i budu proaktivne u rešavanju najvažnijih problema društva i izazova današnjice, realizujući svoj kreativni stvaralački potencijal. Poseban fokus je na inovacijama u nauci i tehnologiji koje ubrzano menjaju način poslovanja i utiču na sve sfere društva. Kompanije, ekonomija i društvo imaju bolje rezultate kada su žene podjednako uključene.

-

Izvor: InStore
Foto: AFA

-