IN STORE  in your country  
SRBIJA
Podrška
25.05.2021.

DOP

Koncept Wellbeing Ambassadors višegodišnja praksa kompanije Mars

Iz kompanije Mars objašnjavaju aktivnosti usmerene na dobrobit i zdravlje zaposlenih

Nova realnost donela je korenite promene u radnom okruženju koje se umnogome odnose na brigu o zaposlenima, a među raznovrsnim programima posebno se istakao koncept Wellbeing Ambassadors (Ambasadori dobrobiti). U pitanju je globalni trend koji predstavlja inicijativu unutar kompanija, gde zaposleni jedni drugima na radnom mestu pomažu u poboljšanju kvaliteta života.

Ovaj pristup, koji se pokazao kao veoma efikasan za održavanje zadovoljstva zaposlenih i očuvanje njihove dobrobiti, sa posebnim osvrtom na značaj izbalansiranog načina života, podrazumeva pronalaženje i kreiranje čitave kombinacije aktivnosti. Od onih za očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlja, programa podrške, raznih edukacija do nekih zajedničkih aktivnosti za podizanje pozitivne energije u timu.

Kako ističu u kompaniji Mars, koncept Wellbeing Ambassadors je deo njihove višegodišnje prakse koja je usmerena na dobrobit i mentalno zdravlje zaposlenih, a pokazao se posebno delotvornim tokom pandemije.

Jedna od prednosti rada od kuće koju su zaposleni prepoznali je ušteda vremena – više ne moraju da putuju od kuće do posla, već mogu posvetiti vreme svojim hobijima, fizičkoj aktivnosti ili jednostavno obezbediti sebi više sna. Istovremeno, česti video pozivi ih zamaraju, nedostaje im neformalna interakcija sa kolegama, suočavaju se sa nedostatkom motivacije, a neretko i sa poteškoćama u balansiranju privatnog i poslovnog života, uz tendenciju da rade duže nego što bi radili u kancelariji. Kada sve sagledamo, možemo da zaključimo da je neophodno kreirati integrisan pristup u održavanju zadovoljstva zaposlenih. Među mnogim aktivnostima koje već godinama usmeravamo ka zaposlenima u Marsu, program Wellbeing Ambassadors je izuzetno uspešno i dragoceno rešenje koje je tokom pandemije podstaklo entuzijazam i pokrenulo interesantne aktivnosti, navodi Zorana Novaković, direktorka ljudskih resursa kompanije Mars za UBBAI region kom pripada Srbija, zajedno sa 14 drugih tržišta.

Iz kompanije Mars dodatno objašnjavaju da je angažovanje Ambasadora zasnovano na dobroj volji zaposlenih, nezavisno od pozicije koju imaju u kompaniji, a temelji se na aktivnostima koji podstiču i poboljšavaju radno okruženje. Osnovno zaduženje Ambasadora je da svakog meseca posvete određeno vreme planiranju i organizovanju aktivnosti koje će inspirisati i pokrenuti druge zaposlene da učestvuju, i pružiti pozitivne efekte na njihovo mentalno i fizičko zdravlje.

U novonastaloj situaciji usled pandemije, koja je izuzetno uticala na modele poslovanja donevši mnoge izazove, ali i brojne inovacije koje ukazuju na prednosti ovakvog načina rada, programi za podršku, obrazovanje zaposlenih o mentalnom zdravlju, kao i spremnost i otvorenost za promene su neophodni za zadovoljstvo, uspeh i dobrobit čitave organizacije, zaključuju iz kompanije Mars.

izvor: InStore
foto: MARS

-