IN STORE  in your country  
SRBIJA
Podrška
26.03.2019.

Sekopak postavio kontejnere u Kragujevcu

Kompanija je, u saradnji sa Javno-komunalnim preduzećem “Šumadija” postavila u ovom gradu 140 plastičnih kontejnera za razdvajanje amblažnog otpada....

Sekopak i Javno-komunalno preduzeće iz Kragujevca sarađuje već devet godina. Naša dugogodišnja saradnja unapređena je postavkom novih kontejnera. Očekujemo da će nova infrastruktura doneti rezultate u sakupljenim količinama ambalažnog otpada i da ćemo time doprineti čistijem Kragujevcu. Ovu priliku koristim da pozovem građane da aktivno učestvuju u primarnoj selekciji i da pravilno razdvajaju ambalažni otpad, izjavila je Violeta Belanović Kokir, direktor kompanije Sekopak.

Kontejneri su postavljeni na 60 lokacija na teritoriji grada. Razlikuju se po boji: plavi za odvajanje papirne i kartonske ambalaže, žuti za pet/limenke i upotrebljenu Tetra Pak ambalažu i crveni za staklo.

Na 20 lokacija u gradu postavljena su po tri, a na 40 lokacija po dva kontejnera.

Cilj nam je da motivišemo sugrađane da razdvajaju otpad koji kasnije dolazi kod nas u reciklažni centar, gde se vrši obrada i prosleđuje ovlašćenim operaterima na dalje zbrinjavanje. Apelujem na sugrađane da nove kontejnere koriste onako kako je namenjeno, i da u njih ne odlažu komunalni otpad. Na taj način birnemo o zaštiti životne sredine i eliminišemo pojave odlaganja otpada van predviđenih prostora i posuda za to, izjavio je Nemanja Dimitrijević, direktor JKP "Šumadija".

JKP Šumadija i kompanija Sekopak pozvali su građane da u narednih mesec dana sakupe više od 30 tona staklene ambalaže, a Sekopak će Kragujevcu pokloniti specijalni kontejner za sakupljanje stakla - "Origami”.

Ovakvim akcijam kompanija Sekopak želi da podstankne razvijanje odgovrnosti svakog pojedinca prema očuvanju životne sredine, istakli su iz kompanije.

-