IN STORE  in your country  
SRBIJA
Radionice
07.08.2019.

MARKETING

Digitalni marketing 2.0 - napredna radionica

Predavač: Darko Lukić, konsultant

Nastavak seminara Digitalni marketing & Digitalni shopper marketing:Produbljivanje i proširivanje edukacije članova marketing timova i osposobljavanje za efikasnu komunikaciju sa digitalnim specijalistima i digitalnim marketing agencijama sa ciljem uspešnog upravljanja digitalnim medijima, kampanjama i brendovima

CILJEVI RADIONICE

• naučite kako da definišete „buyer persone“
• savladajte kreiranje ciljeva, strategija i planova content marketinga
• postavite i implementiratjte uspešne e-mail kampanje
• naučite da upravljate search engine optimizacijom i da izgradite linkove ka vašoj veb stranici
• upoznajte se detaljno sa Google analitikom
• savladajte uspešno vođenje kampanja u socijalnim medijima
• saznajte kako da efikasno uskladite propagandne napore u socijalnim medijima sa fazom u razvoju životnog ciklusa potrošača
• upoznajte se sa nivoom razvijenosti digitalnog marketinga, online oglašavanja i prodaje u Srbiji, regionu i svetu

KOME JE NAMENJENA?

• brend menadžerima
• senior brend menadžerima
• marketing menadžerima

AGENDA

Content i email marketing
1. Kreiranje „Buying Persone“
2. Kreiranje Content Marketing ciljeva, strategije i plana
3. Kako generisati „leadove“ putem Content Marketinga
4. American Marketing Association preporuke za kreiranje uspešnog Content Marketinga

E-mail marketing: next level
1. Tipovi i vrste e-mail poruka
2. Kako kreirati superioran e-mail marketing?
3. Metrika uspešnosti e-mail kampanja

SEO i SMM

SEO - Search Engine Optimisation
1. On-page SEO
2. Off-page SEO
3. Identifikacija i selekcija ključnih reči
4. Saveti za kreiranje uspešane SEO
5. Strategije građenja linkova ka web site-u
6. Google Analitics

SMM - Social Media Marketing
1. Kreiranje SMM strategije
2. Definisanje ciljeva SMM na bazi životnog ciklusa potrošača
3. Kreiranje uspešnog Contenta za SM
4. Facebook i Instagram Advertising: FB Business i Ads Manager
5. FB Pixel Code
6. SMM „Return on Investment“

Trendovi u digitalnom oglašavanju

Digitalni mediji i oglašavanje - trendovi i razvoj:
1. Trendovi u digitalnim medijima i oglašavanju u Svetu
2. Trendovi u digitalnim medijima i oglašavanju u Evropi
3. Trendovi u digitalnim medijima i oglašavanju u Srbiji

Digitalna i on-line trgovina:
1. Ključni faktori uspeha trgovine u digitalnom svetu
2. Kako razviti i upravljati on-line trgovinom
3. Best Practice: Amazon.com

O PREDAVAČU

Darko Lukić, konsultant, ex dugogodišnji direktor marketing u kompaniji Henkel Srbija

Iskustvo
Ukupno 20 godina radnog iskustva u marketingu, od čega pet godina iskustva u agencijama za istraživanje tržista i advertajzing, a 15 godina radnog iskustva u vodećim multinacionalnim kompanijama iz oblasti bankarstva i FMCG (ING Bank, Nestle Adriatic, Henkel CEE HQ Austrija, Henkel Srbija)

Od 2007. do 2015. godine na poziciji regionalnog direktora marketinga za Srbiju (Kosovo), Crnu Goru, Makedoniju, Albaniju u kompaniji Henkel Srbija. Portfolio: Persil, Merix, Perwoll, Silan, Bref, Mer, Somat; Teritorija: Srbija (Kosovo), Crna Gora, Makedonija, Albanija

Zatim na poziciji regionalnog izvršnog direktora agencije Firma: FCB Afirma d.o.o., Beograd.
Klijenti: Beiersdorf, Mondellez, Telenor, Whirlpool, Lesaffre, IKEA

Trenutno radi kao marketing konsultant za vodeće domaće korporacije i nevladine organizacije u Agenciji za menadžment i marketing konsalting, čiji je osnivač.

KOTIZACIJA

1 osoba: 180Eur
2 osobe iz kompanije: 170Eur po osobi
3 osobe iz kompanije: 160Eur po osobi
4 i više osoba iz kompanije: 150Eur po osobi

U kotizaciju su uključeni:

• 2 pauze za kafu
• ručak
• materijal sa predavanja u štampanoj i elektronskoj formi

INFORMACIJE I PRIJAVE

Mirjana Ivanković
menadžer projekta
mirjana@instore.rs
(011) 41 41 100

-