IN STORE  in your country  
SRBIJA
Radionice
10.03.2020.

PRODAJA

Unapređenje prodaje - uloga prodavca i ciljevi

Predavač: Dalibor Vukobrat, konsultant

Polaznici se upoznaju sa teorijom i praksom aktivne prodaje - ciljevima, ulogom prodavca i kriterijumima uspešnosti.

CILJEVI RADIONICE

Polaznici se upoznaju sa teorijom i praksom aktivne prodaje - ciljevima, ulogom prodavca i kriterijumima uspešnosti.

Radionica takođe pomaže polaznicima da vešto identifikuju stilove ponašanja sagovornika, ali i da unaprede prezentacijske veštine i ostvare definisane prodajne ciljeve.

KOME JE NAMENJENA?

Predstavnicima prodaje na terenu (komercijalistima)

AGENDA

• Šta je aktivna prodaja
• Ciljevi aktivne prodaje
• Uloga prodavca
• Kriterijimi uspešnosti
• Osnovni principi prodaje i vrednosti
• Razumevanje 4P
• Poznavanje kupaca i potrošača
• Poznavanje proizvoida
• veštine identifikovanja različitih stilova ponašanja
• komunikacijske veštine (pozdrav, prodajni govor, neverbalna i verbalna komunikacija)
• prepoznavanje potreba (svojstva, prednosti, koristi)
• planiranje ciljeva
• veštine ispitivanja i slušanja
• prezentacijske veštine
• zaključak
• rešavanje prigovora
• pregovaranje
• proces prodajnog sastanka

O PREDAVAČU

Dalibor Vukobrat, konsultant

Iskustvo i reference
bivši direktor izvoza kompanije Imlek
(između ostalih država fokus na Ruskoj federaciji)

iskustvo na rukovodećeim pozicijama u kompanijama
• Lura (Dukat)
• Unilever
• Reckitt Benckiser

KOTIZACIJA

1 osoba: 190Eur
2 osobe iz kompanije: 180Eur po osobi
3 osobe iz kompanije: 170Eur po osobi
4 i više osoba iz kompanije: 160Eur po osobi

U kotizaciju su uključeni:
• 2 pauze za kafu
• ručak
• materijal sa predavanja u štampanoj i elektronskoj formi

INFORMACIJE I PRIJAVE

Mirjana Ivanković
menadžer projekta
mirjana@instore.rs
tel: (011) 41 41 100

-