IN STORE  in your country  
SRBIJA
Region
18.03.2020.

BiH

BiH: Privrednici će plaćati 50% manje poreza na dohodak

Federalno ministarstvo finansija već priprema dopune Pravilnika o primeni Zakona o porezu na dohodak, a koje za cilj imaju ublažavanje posledica nastalih usled pojave koronavirusa

Jelka Milićević, zamenica premijera Federacije BiH i ministarka finansija kaže da se radi na pripremi materijala koji bi što skorije trebalo da bude objavljen u Službenim novinama Federacije BiH.

Dodala je da će dopuna podrazumevati dodavanje novog stava u odnosno konkretno smanjenje iznosa dohotka koji ti obveznici plaćaju u paušalnom obliku za 50%.

Predviđeno je da to umanjenje bude privremenog karaktera i važiće od dana stupanja na snagu dopuna Pravilnika do kraja ove godine.

-