IN STORE  in your country  
SRBIJA
Region
06.06.2019.

SLOVENIJA

Dva nova člana Nadzornog odbora Mercatora

To su Miodrag Borojević i Paul Michael Foley. Za revizora je skupština deoničara odobrila revizorsku kuću PWC d.o.o, Ljubljana...

Na 26. redovnoj skupštini, deoničari društva Poslovni sistem Mercator d.d, upoznati su sa izveštajem o poslovanju Društva u 2018. godini, razrešili su dužnosti nadzorni odbor i upravu društva, a nakon ostavke članova nadzornog odbora Irene Weber i Vladimira Bošnjaka izabrali su dva nova člana.

To su Miodrag Borojević (na slici iznad) i Paul Michael Foley. Za revizora je skupština deoničara odobrila revizorsku kuću PWC d.o.o, Ljubljana.

Tomislav Čizmić, predsednik Uprave Mercatora, okupljenim predstavnicima deoničara predstavio je poslovanje društva Poslovni sistem Mercator d.d. u prošloj godini, i sažeto prikazao važne poslovne događaje. Deoničari su razrešili dužnosti Nadzorni odbor i Upravu za finansijsku godinu 2018. U poslovnoj 2018. godini Grupa Mercator ostvarila je 107,5 miliona evra normalizovanog bruto novčanog toka iz poslovanja, što je povećanje od 18,6% u odnosu na 2017. godinu.

U samo dve godine, Grupa Mercator povećala je EBITDA za čak 72,3% (na kraju 2016. EBITDA je iznosila 62,4 miliona evra). U poslovnoj godini 2018. Grupa Mercator ostvarila je 2,18 milijardi evra čistih prihoda od prodaje i zaključila ga sa dobiti od 1,6 miliona evra. Grupa Mercator je u 2018. godini povećala prihode od prodaje za 1,2% u odnosu na 2017. godinu, dok je promet u trgovini na malo porastao za 3,2%. Značajno je da je za 97 miliona evra, takođe, smanjen finansijski dug u odnosu na 2017. godinu.

Glavna skupština je obaveštena o ostavci dva člana Nadzornog odbora, a juče su ostavku i podneli Irena Weber i Vladimir Bošnjak. Stoga su deoničari Mercatora izabrali dva nova člana Nadzornog odbora, a to su Miodrag Borojević i Paul Michael Foley. Njihov četvorogodišnji mandat u Nadzornom odboru počeo je juče.

Miodrag Borojević je bio direktor ruskog lanca O`Key, direktor Rewe Group Italy i član Uprave Kauflanda Hrvatska. Takođe je bio na raznim rukovodećim pozicijama u kompaniji Kaufland International. Miodrag Borojević je trenutno član Upravnog odbora Fortenova grupe d.d.

Paul Foley studirao je u Velikoj Britaniji i ima 23 godine iskustva u Aldi Group i 15 godina iskustva u Iceland Foods. Sada je član uprave Fortenova grupe d.d. i aktivni je član Upravnog odbora u mnogim drugim kompanijama, uključujući Magnit.

Deoničari Društva Poslovni sistem Mercator d.d, takođe su izglasali izmene Statuta Društva u delu koji Nadzornom odboru omogućuje samostalno odlučivanje o stanju na tržištu i važnosti pojedinih transakcija u okviru svoje nadzorne funkcije, kada je saglasan o raspolaganju stvarnom imovinom kompanije.

-