Summi1
Summit2

Hrvatska: Dukat 140 tona otpadne kartonske ambalaže pretvara u ubruse i toalet papir

DOP

Region

18.01.2022.

Ovim projektom Dukat utiče na smanjenje ispuštanja oko 114.000 kilograma ugljenik dioksida u atmosferu i sprečava seču više od 1.800 stabala godišnje.

Zagrebački Dukat pokrenuo je vredan projekt cirkularne ekonomije kojim se otpadna višeslojna kartonska ambalaža (tetrapak), koja nastaje u proizvodnom procesu, ponovno koristi kao sirovina za proizvodnju ubrusa i toalet papira, kao i njihovih držača. Tako proizvedeni ubrusi, toalet i držači vraćaju se u Dukat gde ih koriste Dukatovi zaposlenici.

Projekat je Dukat pokrenuo sa italijanskom kompanijom Lucart koja inovativnom tehnologijom višeslojnu kartonsku ambalažu odvaja na tri komponente: celulozu, aluminijum i polietilen (PE) te ih dalje upotrebljava kao sirovinu za proizvodnju ubrusa i toalet papira (celuloza) i držača (aluminij i PE).

Elena Wolsperger Dolezil, direktorka Korporativnih komunikacija Dukata, smatra kako je ovaj projekt značajan iskorak Dukata prema ostvarenju vizije cirkularne ekonomije i održivosti u delu vlastitih proizvodnih procesa: Dukat želi da bude deo održivih rešenja za budućnost naše planeta čiji su resursi ograničeni i ugroženi. Prepoznali smo priliku da naš proizvodni proces unapredimo u pravcu održivosti što rezultira jasnim i konkretnim koristima za okolinu. Kroz ovaj projekat, oko 140 tona otpadne ambalaže ponovno se koristi kao sirovina u proizvodnji papirne konfekcije, čime utičemo na smanjenje ispuštanja oko 114.000 kilograma ugljenik dioksida u atmosferu i sprečavamo seču više od 1.800 stabala godišnje.