IN STORE  in your country  
SRBIJA
Region
05.03.2019.

SLOVENIJA

Prvi potezi nove uprave Perutnine Ptuj

Novi strateški vlasnici Grupe sastali se sa predstavnicima sindikata...

Nakon ulaska MHP Grupe u strateško vlasništvo Perutnine Ptuj Grupe, nova uprava Perutnine Ptuj (PP) - Enver Šišić, predsednik uprave, Jevgenij A. Dranov i David Visenjak, članovi uprave, susreli su se sa predstavnicima sindikata, rukovodstvom i upravom Ptujske zadruge (PZP).

Na sastanku su predstavljeni planovi za dalji razvoj PP, nakon što su dobili novog vlasnika. Usaglašene su jasne garancije o jačanju postojećeg poslovnog modela, pored intenzivnog investicionog ciklusa. Investicije će se prvenstveno fokusirati na unapređenje proizvodnje, proširenje uzgojnih kapaciteta, u saradnji sa zadrugom, jačanje tržišne pozicije popularnih brendova PP u regionu i širenje na nova tržišta, saopšteno je iz kompanije.

U budućnosti će nastojati da pruže mogućnosti za nova radna mesta, stalno poboljšanje uslova rada, razvoj i motivaciju zaposlenih, kao i uzgajivača.

Na sastanku sa Upravom, Ptujska zadruga dobila je jasne garancije da će se planirani rast proizvodnje odvijati u okviru postojećeg poslovnog modela i nastavku dobre saradnje sa uzgajivačima. Tim povodom, uprava PP-a pozvala je zadrugu u smislu proširenja baze oplemenjivača, jer oni pokazuju potencijal za rast. PP će nastaviti da ih podržava, a ulazak novog strateškog vlasnika iz industrije ima pozitivne efekte u oblasti razmene iskustava i stručnosti.

Pitanje u vezi sa mogućim uvozom hrane za životinje jasno je naznačeno - lokalno proizvedena hrana za životinje i krmne smeše, kao i ranije, koristiće se u PP postrojenjima.

Prve investicije na nivou PP grupe biće usmerene na ekološki odgovorne projekte i modernizaciju tehnološke opreme u proizvodnji u cilju poboljšanja ekonomske efikasnosti i uslova rada. Buduće investicije će omogućiti nadogradnju opreme i tehnologije proizvodnje na vodeći nivo industrije, obnovu, modernizaciju i proširenje proizvodnih kapaciteta zajedno sa uzgajivačima i razvoj u skladu sa smernicama za održivi rad.

Karakteristična i konkurentna prednost će nastaviti da se gradi u snažnim i prepoznatljivim brendovima PP, kao i na širenju naprednog uzgoja, koji otvara vrata stranih trgovinskih lanaca na zahtevnim tržištima, posebno zapadnoevropskih.

Poverenje potrošača će i dalje biti opravdano osiguravanjem najvišeg kvaliteta, sigurnosti i sledljivosti svih koraka od farme do tanjira, koji se odvijaju na domaćem tlu u sve četiri zemlje u kojima PP ima svoju vertikalno organizovanu proizvodnju: Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i u Srbiji.

Foto: latifundist.com

-