IN STORE  in your country  
SRBIJA
Region
21.07.2021.

AKTUELNO

Severna Makedonija: Vlada predlaže zakon kojim se omogućava izvoz marihuane

Vlada Severne Makedonije utvrdila je Predlog zakona o kontroli opojnih droga i psihotropnih supstanci, koji treba da omogući izvoz sušenog cveta kanabisa.

Tim predlogom, navodi se u saopštenju, omogućava se izvoz suvog cveta dobijenog uzgajanjem kanabisa za medicinske svrhe, tako što se firmama uzgajivačima kanabisa omogućava da već proizvedene količine suvog herbalnog proizvoda, kao opojnu drogu plasiraju na tržišta Evrope i šire.

Taj izvoz suvog cveta marihuane iz Severne Makedonije, ističe se, obavljaće se uz poštovanje međunarodnih konvencija i evropskog zakonodavstva, koje reguliše tu materiju.

Jedna od novina u predloženom zakonskom rešenju je i formiranje Agencije za kontrolu uzgajanja i ekstrakcije kanabisa i proizvodnje kanabisa i preparate od kanabisa u medicinske i naučne svrhe.

Rešenja u Predlogu zakona o opojnim drogama, ističe vlada Zorana Zaeva, pored toga što su usaglašena sa pravom EU i međunarodnim aktima, sadrže i sopstvena nacionalna rešenja koja su u funkciji regulisanja i njegove odgovarajuće praktične primene, kojima će obezbediti bolju kontrolu opojnih droga i psihotropnih supstanci.

Predlagač zakona navodi da je još jedna novina uvođenje obaveze da kompanije sa licencom za uzgajanje kanabisa u medicinske svrhe moraju da uplaćuju 10 odsto od neto dobiti na poseban račun državnog budžeta.

U Severnoj Makedoniji je zakonom dozvoljena proizvodnja i prodaja proizvoda od kanabisa u medicinske svrhe od 2016. godine.

-