IN STORE  in your country  
SRBIJA
SCM
15.03.2021.

POSLOVANJE

Kompanija CTP će u Beogradu graditi najveći logistički centar u Srbiji

CTP, jedna od pet vodećih kompanija za razvoj industrijskih nekretnina u Evropi, obavila je kupovinu 27,5 hektara zemljišta u blizini centra Beograda, te napreduje sa planovima da razvije CTPark Beograd Centar, koji će postati najveći logistički i tehnološki objekat u Srbiji, sa više od 130 hiljada kvadratnih metara bruto raspoloživih površina za iznajmljivanje. Novi CTPark će biti strateški lociran na udaljenosti od šest kilometra od centra Beograda, dva kilometra od Novog Beograda i pet kilometara od beogradskog Aerodroma.

Vlatko Đuriček, direktor kompanije CTP u Srbiji, koji je vodio pregovore i obezbedio zaključenje posla, potvrđuje da je situacija na tržištu u Srbiji slična kao i na drugim tržištima Centralne i Istočne Evrope, gde je raspoloživost logističkih objekata znatno manja nego na Zapadu, što za rezultat ima nedostatak skladišta i drugih industrijskih površina: Postoji ogromna tražnja za logističkim ne-kretninama uzrokovana rastom e-trgovine i nedovoljna ponuda raspoloživog prostora na srpskom tržištu. Preko 80% novih poslova kompanije CTP obavljamo sa naših postojećih 700 klije-nata i nekolicina njih je sada spremna za proširivanje. CTP Beograd Centar će biti izgrađen za dve godine, a 40% prostora je već unapred zakupljeno od strane našeg trenutnog zakupca – Tehnomanije.

Tehnomanija, jedan od vodećih lanaca potrošačke elektronike u maloprodaji i e-trgovini i dugogodišnji klijent kompanije CTP u CTParku Beograd Sever (trenutno najvećem logističkom centru u Srbiji) je u budućem centru, čija će gradnja biti započeta naredne godine, unapred zakupila 50.000 kvadrata, a primopredaja je planirana za prvi kvartal 2023. godine.

Kveta Vojtova, direktorka za spajanja, akvizicije i pravne poslove u kompaniji CTP je vodila složen proces pregovaranja o spajanju i akviziciji, dok je Oliver Oros, direktor za poslove lizinga, zajedno sa Vlatkom Đuričekom, vodio pregovore o zakupu.

Podsećamo, kompanija CTP je vodeća kompanija za logističke nekretnine u Srbiji, sa pet logističkih i industrijskih parkova i ukupnom površinom od 355 hiljada kvadratnih metara prostora za iznajmljivanje.

Izvor: InStore
Foto: CTP

-