IN STORE  in your country  
SRBIJA
SCM
29.06.2021.

AKTUELNO

Objavljena usklađena nomenklatura Carinske tarife za 2021.

U Službenom glasniku RS, broj 65/2021, objavljena je Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2021. godinu. Ovom uredbom usklađuje se nomenklatura Carinske tarife sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije za 2021. godinu, koja će se primenjivati na svrstavanje proizvoda u Carinskoj tarifi.

Uredba obuhvata i stope, odnosno iznose carine utvrđene Carinskom tarifom koja čini sastavni deo Zakona o Carinskoj tarifi, kao i stope carine koje se primenjuju u skladu sa zaključenim sporazumima o slobodnoj trgovini, primenjene na usklađenu nomenklaturu.

Podsećamo, da je istoimenom Uredbom koja je u primeni od 20. maja 2021. godine, izvršeno usaglašavanje sa odredbama Sporazuma o partnerstvu, trgovini i saradnji između Republike Srbije i Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske. Ovom uredbom izvršeno je usaglašavanje sa odredbama Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije, sa jedne, i Evroazijske ekonomske unije i njenih zemalja članica, sa druge strane.

Uredba se primenjuje od 10. jula 2021. godine.

Izvor: eKapija/porezi.rs
Foto: Pixabay

-