IN STORE  in your country  
SRBIJA
SCM
14.05.2021.

AKTUELNO

Predstavljamo 14 trendova u upravljanju lancima snabdevanja

Zbog važnosti lanaca snabdevanja, nije ni čudo što se većina trendova u ovom području odnosi na poboljšanje samog lanca s pojavom i sve većom upotrebom novih poslovnih modela. Tehnologija lanca snabdevanja koristi i robotiku, IoT (Internet stvari) i blockchain za koje se predviđa da će ubrzati lanac i smanjiti pojavu neželjenih događaja

Pripremila: redakcija InStore magazina

Osim čitanja o statistikama u lancu snabdevanja, dobro je biti upoznat s najnovijim trendovima na tom polju. U ovom članku smo prikupili najpopularnija predviđanja za lance snbdevanja i upravljanje lancem snabdevanja (SCM) za 2021. i nadalje. Ako ste upoznati s trendovima i problemima, vaša će kompanija moći brže da se prilagodi promenama.

Upravljanje lancem snabdevanja (SCM) obuhvata širok raspon aktivnosti i zahteva posvećenost detaljima. Zbog toga je većina programskih paketa za upravljanje resursima preduzeća dizajnirana imajući na umu module i karakteristike SCM-a. Uz pomoć programskog paketa, menadžeri mogu da optimizuju lanac snabdevanja, da osiguraju da radi kako treba i da spreči neželjene događaje koji utiču na službu za korisnike.

Zbog važnosti lanaca snabdevanja, nije ni čudo što se većina trendova u ovom području odnosi na poboljšanje samog lanca s pojavom i sve većom upotrebom novih poslovnih modela. Tehnologija lanca snabdevanja koristi i robotiku, IoT (Internet stvari) i blockchain za koje se predviđa da će ubrzati lanac i smanjiti pojavu neželjenih događaja.

1. Lanci snabdevanja postaju zeleniji

Zagovornici klimatskih promena, kao i rastuća svest potrošača da budu odgovorniji prema okolini, utiču na to da lanac snabdevanja postaje manje štetan za životnu sredinu. Električna energija i prevoz u velikoj meri doprinose emisiji CO2, pa zelena logistika postaje sve popularnija.

Zelena logistika samo je jedan od mnogih trendova koji utiču na skladištenje. Ekoskladišta imaju napredne sisteme upravljanja energijom koji koriste merače za nadzor potrošnje električne energije, grejanja, vode i plina u svim objektima. Takvi sistemi pomažu u smanjivanju preterane potrošnje resursa. Električna i vozila na solarni pogon sve se više koriste u lancima snabdevanja; takva vozila smanjuju sveukupni ugljenični otisak lanaca.

Slično tome, planiranje lanaca snabdevanja koji paze na klimatske promene igraće sve veću ulogu u SCM-u u godinama koje dolaze. Promene u okolini izazvane klimatskim promenama utiču na dostupnost materijala i resursa, što može da izazove ometanja u lancu snabdevanja. Kompanije će morati da razmisle o tim faktorima i da traže druge resurse ako to bude potrebno.

Kompanije koje posluju na održiv način ne samo da štite okolinu, nego mogu da očekuju i veći profit i vernost kupaca. Više od 60% kupaca platiće više za održivi proizvod. „Zeleni konzumerizam“ je u porastu i očekuje se da će sve više kompanija da implementira ekoprocese u lance snabedavnja u budućnosti.

2. Cirkularni lanci snabdevanja su budućnost

Linearne lance snabdevanja uskoro će da zamene cirkularni (kružni) u kojima će proizvođači prerađivati odbačene proizvode za ponovnu prodaju. Zbog sve viših cena sirovina i njihove nepostojane dostupnosti, mnoge kompanije prerađuju sopstvene proizvode i ponovno ih pretvaraju u sirovine. Kruženje u lancu snabdevanja može da smanji troškove (nakon inicijalnih troškova uvođenja novih procesa). Uz pomoć kružnog lanca snabdevanja kompanije mogu da smanje trošenje na sirovine i zauzvrat da uživaju u smanjenom riziku volatilnosti cena. Kružni lanac snabdevanja, takođe, stvara manje otpada i pomaže kompanijama da smanje uticaj na životnu sredinu.

Strože regulative vlada o recikliranju i odlaganju otpada, takođe, utiču na prihvatanje kružnog lanca snabdevanja. Kompanije koje posluju u skladu s načelima održivosti možda dobiju i podsticaje za svoj trud, ne samo od vlade već i od kupaca, među kojima većina preferira ekoproizvode.

3. Više integracija u lancu snabdevanja

U godinama koje dolaze, lanci snabdevanja imaće još više komponenti jer kompanije traže partnerstva i stvaranje integracija s trećim osobama. Ulazak u partnerstvo s pružaocima usluga treće strane može da pomogne kompanijama da smanje troškove i da poboljšaju korisničku podršku.

Na primer, više kompanija će se integrisati i nuditi kopneni prevoz, što će smanjiti ukupne troškove vozarine i pojednostaviti snabdevanje. Integracije će biti posebno korisne za brodare koji često koriste kombinaciju morskog i kopnenog prevoza. S integrisanim uslugama, vreme dostave je kraće i korisnička podrška je bolja.

„Amazon efekt“, takođe, tera kompanije na optimizaciju lanaca snabdevanja. Zbog toga će sve više kompanija ući u partnerstvo s trećim stranama koje pružaju usluge logistike (3PLs) i tehnologijama na bazi 3PL-a. Pružaoci 3PL usluga nude upravljanje dolaznim i odlaznim teretom i bave se ispunjavanjem narudžbina u bilo kojem kanalu, tako da kompanije mogu da ih iskoriste za organizaciju lanca snabdevanja.

Na sličan način, 3PL tehnologije omogućuju integraciju više sistema upravljanja preko API-ja i spajaju ih na oblak. Takve će integracije omogućiti rukovodiocima lanaca snabdevanja da prevladaju ograničenja tehnoloških rešenja u okviru sopstvenog poslovanja. Kompanije će da traže partnerstva s drugim kompanijama, koje koriste digitalna rešenja koja daju preciznija predviđanja o vremenu isporuke i smanjuju administrativni posao.

4. Globalizacija radne snage i izazovi

Kompanije mogu da očekuju velike promene u radnoj snazi. Jedna od promena će biti globalizacija radne snage. Istraživanja pokazuju da će 80% proizvođača poslovati u više država do 2021.

Faktori poput veće potražnje za IT stručnjacima utiču na potrebu za globalizacijom radne snage. IT stručnjaci – oni koji mogu da savladaju složene procese poput analitike, procesa nabavke i pružanja usluga – predvode promenu, a tržište radne snage u mnogim državama nema potrebno obrazovanje i stručnost da savlada takve procese.

Zbog toga se broj slobodnih radnih mesta u logistici, skladištenju i transportu povećava iz godine u godinu. Sve više kompanija želi da eksternalizuje takve poslove i da proširi svoje operacije u države van svojih granica. Napredni IT sistemi, alati kolaborativnih softvera i sofisticirani logistički planovi čine globalizaciju jednostavnijom.

Osim potrebe za iskusnim radnicima, manjak radnika u lancu snabdevanja proizilazi i iz manjka interesa za takav posao. Stručnjaci očekuju da će rukovodioci u lancima snabdevanja i skladištenju početi da nude jedinstvene beneficije, poput mentoring programa i pokrivanja troškova školovanja, kako bi ove poslove učinili zanimljivijim mlađim generacijama.

5. Širenje lanca snabdevanja kao usluge (ScaaS) i široko dostupna SCM podrška

Mnoge kompanije danas obavljaju aktivnosti u vezi sa snabdevanjem unutar kompanije. No, moguće je da ćemo viđati sve više kompanija koje će koristiti model ScaaS, odnosno "lanac snabdevanja kao usluga" i eksternaliziraće aktivnosti poput proizvodnje, logistike i upravljanja inventarom. Upravljački timovi za lanac snabdevanja kompanije, uskoro će se razviti i postati manje grupe veštih pojedinaca koji su fokusirani na donošenje strateških odluka za poboljšanje lanca snabdevanja.

Kako unutrašnji timovi za snabdevanje postaju manji, kontrolni tornjevi će postati sve učestaliji. Ti digitalni kontrolni tornjevi rukovodiocima će pružati potpun uvid u lanac snabdevanja, od njegovog početka do kraja. Tehnologija oblaka omogućuje rukovodiocima da pristupe podacima koji im trebaju, gde god bili.

Na isti je način tehnologija poboljšala podršku za SCM. Različite tehnologije u lancu snabdevanja uskoro će biti široko dostupne. Takva metoda omogućuje kompanijama da smanje operativne troškove izbegavajući fiksne troškove infrastrukture, održavanja i nadogradnje.

6. Efekti kraćeg životnog veka proizvoda

Kako životni vek proizvoda postaje sve kraći, lanci snabdevanja moraju da se razvijaju i da postaju brži i efikasniji. Mnoge kompanije koriste isti lanac za sve proizvode, uprkos razlikama između njihovih životnih vekova. U budućnosti, kompanije će morati da razviju razne lance snabdevanja kako bi ostale profitabilne.

Kraći životni vek znači da kompanije moraju da promene lanac snabdevanja i da ubrzaju procese, kako bi mogle da drže korak s potražnjom. Napredni alati, poput programskog paketa za upravljanje inventarom, mogu pomoći SCM timovima da bolje prate zalihe i automatizuju upravljanje narudžbinama. S tim ciljem, više kompanija će, takođe, da pojednostavi svoje povratne logističke procese, kako bi poboljšali rukovanje zastarelim proizvodima.

7. Uspon elastične logistike

Nije dovoljno da lanci snabdevanja imaju samo efikasne procese, oni treba da budu fleksibilni i da dobro odgovaraju na promene na tržištu. Zbog toga, sve više kompanija počinje da koristi fleksibilan pristup logistici. Elastična logistika dopušta da se lanac snabdevanja proširi ili smanji prema trenutnim zahtevima tržišta.

Lanci snabdevanja prilagođavaju se potrebama i uz pomoć raznih tehnologija, ako što je veštačka inteligencija.

Elastična logistika nudi fleksibilnost za mnoge varijable unutar lanca, uključujući rasporede vožnje, prostor u vozilu, korišćenje kontejnera i optimizaciju rute. Prilagodljivost pomaže kompanijama da bolje savladaju moguće probleme, poput pakovanja viška robe ili loše raspoređen prostor u plovilu. Kompanije tako mogu da uživaju u stabilnosti i da ostanu konkurentne, uprkos promenama na tržištu.

8. Standardni proces sertifikacije za SCM

Koliko je SCM složen, nije ni čudo što mnogi univerziteti nude SCM postdiplomske i diplomske programe. Profesionalna udruženja nude i programe sertifikacije za buduće rukovodioce lancima snabdevanja.

No, nijedan od tih programa ne nudi znanje SCM-a. Umesto toga se fokusiraju na određene aktivnosti, poput finansijske analize ili proizvodnje. To će se promeniti u godinama koje dolaze, jer će tehnologija poput IoT-a pomoći razvoju i integraciji kohezivnog sistema koji će definisati SCM. Profesije unutar lanca snabdevanja uskoro će imati standardizovane programe sertifikacije, poput inženjera ili računovođa.

9. Poboljšana transparentnost u lancu snabdevanja

Kupce sve više brine uticaj modernih kompanija na društvo i to stvara potrebu poboljšane transparentnosti spoljnih uticaja lanaca snabdevanja. Kompanije nude sve više transparentnosti po pitanju održivosti svojih lanaca i truda da smanje svoj ugljenični otisak. Ipak, potrebno je još poboljšati vidljivost uticaja lanaca snbdevanja na druge aspekte društva. Promenjiva priroda globalne trgovine i njenih korporativnih zahteva može da rezultira obaveznim korporativnim objavljivanjem raznih praksi u lancu snabdevanja.

Na primer, kompanije će uskoro morati da podnose izveštaje o uticaju njihovog lanca snabdevanja na stvorena radna mesta, prakse vezane za nabavku sirovina i vrste rada i korišćenih modela prevoza. Otkrivanje podataka o tim aspektima svojih lanaca snabdevanja, može da pomogne kompanijama da poboljšaju imidž svog brenda među potrošačima i da se pripreme za ispunjavanje regulatornih zahteva, ako to bude potrebno.

10. Blockchain alati će baratati informacijama

Vidljivost lanca snabdevanja je glavni izvor brige za većinu kompanija, pa nije ni čudo da sve više njih želi da integriše blockchain tehnologiju u svoje lance. Blockchain tehnologija može da pomogne u poboljšanju transparentnosti čitavog lanca snabdevanja, da smanji smetnje i da poboljša komunikaciju s korisnicima. Sve komponente lanca mogu da budu integrisane u jedinstvenu platformu kroz blockchain.

Prevoznici, brodske linije, otpremnici i pružaoci logističkih usluga mogu da koriste istu platformu kako bi kompanijama i kupcima dojavili novosti o putovanju njihovog proizvoda. Fakturisanje i plaćanje mogu da se obavljaju u istom sistemu. Ova integracija pojednostavljuje ceo lanac snabdevanja i pomaže njihovim rukovodiocima da identifikuju probleme i pre nego što se pojave.

Blockchain, takođe, pruža neuporedivu zaštitu informacija, jer metodologija decentralizacije tehnologije štiti podatke od izmene. Svi korisnici moraju da se slože s ažuriranjima ili s izmenama podataka, pre njihove implementacije.

11. Široko usvajanje IoT-a

Osim blockchaina, mnoge kompanije uvode IoT uređaje kako bi poboljšali vidljivost svojih lanaca snabdevanja. Na primer, avione, kamione i druga prevozna sredstva mogu da se opreme senzorima koji uživo javljaju stanje dostave. IoT tehnologija u skladištima i maloprodajnim centrima može da poboljša vidljivost u proizvodnji, upravljanju inventarom i u predvidivom održavanju.

Kompanije mogu da koriste informacije u stvarnom vremenu kako bi proaktivno odgovarale na potrebe kupaca, smanjile period prekida rada i povećale efikasnost lanca snabdevanja. Povećanjem vidljivosti u svim komponentama lanca, IoT uređaji mogu da pomognu pri optimizaciji imovine i povratu ulaganja.
Mnoge kompanije će iskoristiti moć IoT-a integrisanjem tehnologije s primenom osnovnih linija poslovanja, poput softverskih platformi za poslovnu inteligenciju. Takve integracije će omogućiti analitiku za informacije koje IoT uređaji prikupe, pa će kompanije moći da donose odluke o strategiji lanca snabdevanja zasnovane na relevantnim podacima.

12. Robotska automatizacija lanaca snabdevanja

Robotika trenutno igra veliku ulogu u transformaciji lanaca snabdevanja i SCM-a. Samo tokom prve polovine 2019. godine, američke kompanije utrošile su 869 miliona dolara na više od 16.400 robota.

Sve više kompanija koristi dronove i vozila bez vozača za modernizaciju logističkih operacija. Kompanije i potrošači mogu da očekuju da će dronovi postati savršeno sposobni za dostavu i manjih paketa. Automobili bez vozača još će napredovati u 2021. godini i imaće sposobnost donošenja automatizovane odluke u prometu.

U skladištima, autonomni pokretni roboti će se više koristiti, kako bi ubrzali zahtevne i naporne poslove. U kombinaciji s programskim paketom za efikasno upravljanje skladištem, roboti će drastično poboljšati produktivnost lanca snabdevanja.

Sve veće korišćenje robota i robotskih procesa ne znači da će oni potpuno da zamene ljude. Tehnologija je namenjena povećanju ljudske efikasnosti ubrzavanjem obavljanja jednostavnih repetitivnih zadataka. Ako takve zadatke obave mašine, ljudi se mogu posvetiti bitnijim zadacima koji imaju direktniji efekat na rast poslovanja i na bolju komunikaciju s potrošačima.

13. Automatizacija kroz AI, AR i VR

Veštačka inteligencija (AI) će igrati ključnu ulogu u poboljšanju efikasnosti lanaca snabdevanja. Tehnologija se može koristiti za automatizaciju procedura koristeći algoritme zasnovane na podacima iz prethodnih procesa. Automatizacija čini lance efikasnijim, eliminacijom ljudske greške.

AI može da identifikuje obrasce u lancu snabdevanja i kompanije to mogu da iskoriste za predviđanje potražnje i upravljanje inventarom. Planiranje i nabavka tada više nisu plod pogađanja i nema više potrebe da planeri stalno iznova računaju i kalkulšu.

Proširena stvarnost (AR) i virtuelna stvarnost (VR) nude različite mogućnosti poboljšanja efikasnosti lanaca snabdevanja. Na primer, radnici mogu da obavljaju više zadataka odjednom, koristeći AR uređaje. Kompanije mogu da koriste takve uređaje da poboljšaju razvoj proizvoda predviđanjem potencijalnih korišćenja proizvoda u realističnom okruženju.

14. Agilniji lanci snabdevanja

Osim klimatskih promena, nove tarife i problemi na globalnom tržištu traže da kompanije budu agilnije u planiranju lanca snabdevanja. Kako bi osigurale stabilnost i visok nivo usluge, kompanije moraju da se pobrinu da njihovi lanci budu dovoljno agilni za nošenje s prirodnim katastrofama i promenljivom dostupnošću i cenom sirovina.

Rukovodioci lancima snabdevanja mogu da iskoriste prednosti rešenja modeliranja lanca kako bi predvideli scenarije i identifikovali potencijalne probleme. Na taj način mogu da isplaniraju najbolje odgovore na smetnje.

Optimizujte svoj lanac snabdevanja i budite efikasni

Lanac snabdevanja se menja, a SCM više nije jednostavan kao što je bio. No, tehnološki napredak omogućuje sve više načina za optimizaciju lanaca snabdevanja, kako bi posao tekao glatko. Zbog praćenja trendova, smetnje će imati minimalan uticaj na vašu kompaniju. Nikada nije prerano da počnete da planirate lanac snabdevanja, kako biste bili sigurni da je on dovoljno fleksibilan i da može da se nosi s raznim faktorima, poput globalnih problema na tržištu i manjka radne snage.

-