IN STORE  in your country  
SRBIJA
Srbija
11.01.2021.

AKTUELNO

Do kraja januara online prijava poslodavaca za dualno obrazovanje

Poslodavci u Srbiji koji žele da se uključe u sistem dualnog obrazovanja do kraja januara mogu da podnesu online prijavu.

Zainteresovani prijavu mogu da urade preko veb portala Privredne komore Srbije (PKS)Proces prijavljivanja je potpuno digitalizovan i pojednostavljen tako da u tri koraka svi zainteresovani mogu da naprave profil i podnesu prijavu, istakla je Mirjana Kovačević, rukovodilac Centra za edukaciju i dualno obrazovanje PKS-a i pozvala poslodavce da se uključe u dualni sistem obrazovanja i da zajedno sa PKS kreiraju obrazovne modele u skladu sa potrebama privrede za kadrovima i tržišta rada.

Komora će od 11. do 19. januara organizovati online sektorske sastanke sa predstavnicima kompanija na kojima će biti detaljno predstavljena procedura uključivanja u dualno obrazovanje, prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca i razmatrana sva važna pitanja za ovaj vid školovanja mladih. Danas ćemo razgovarati sa predstavnicima sektora građevine, IT, hemijske industrije, u sredu sa kompanijama iz metalske i elektro industrije, energetike i rudarstva, šumarstva i industrije nameštaja, a u petak, 15. januara na dnevnom redu su industrija hrane i farmacija. Za kreativnu i modnu industriju, kao i firme iz oblasti saobraćaja, rezervisan je 18. januar, a 19. za turizam i trgovinu, objasnila je Kovačević.

Učenici po dualnom sistemu, obrazovanje stiču u školi i kompaniji gde usvajaju praktična i primenljiva znanja i veštine u realnom radnom okruženju.

Do sada je više od 4.000 učenika u Srbiji završilo školovanje po dualnom modelu obrazovanja i oko 70 odsto je našlo posao upravo u kompanijama u kojima su učili kroz rad ili u okviru struke. Oko tridesetak odsto je nastavilo dalje školovanje, što je takođe jedna od prednosti dualnog obrazovanja, jer čak i kompanije stipendiraju nastavak školovanja đaka koji im se kasnije vrate kao kadrovi sa visokom obrazovanjem, objasnila je ona.

U tekućoj 2020/2021. školskoj godini oko 6.900 srednjoškolaca učenje kroz rad realizuje u skoro 900 kompanija, za jedan od 47 obrazovnih profila. Najtraženiji su iz mašinske i elektroindustrije, kao i oni iz oblasti ugostiteljstva, turizma i trgovine. Na inicijativu privrede, od sledeće 2021/2022. školske godine biće uvedeni i novi profili, kao što su tehničar za oblikovanje nameštaja i enterijera, obućar, trgovinski tehničar, stolar i tehničar štampe.

Konačnu odluku o odobrenim odeljenjima po dualnom modelu obrazovanja Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja doneće objavljivanjem Konkursa za upis učenika u srednje škole, koji se očekuje krajem marta 2021. godine.

Podsećamo, PKS je inicirala uvođenje dualnog modela obrazovanja u sistem srednjeg stručnog obrazovanja pre više od pet godina. Ekspertsku i finansijsku podršku razvoju kapaciteta PKS i Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, kao i digitalizaciji procesa, pružili su Privredna komora Austrije i Austrijska razvojna agencija.

Izvor: InStore
Foto: dualnoobrazovanje.rs

-