IN STORE  in your country  
SRBIJA
Srbija
07.06.2021.

HUMANOST NA DELU

Doniranje hrane preko platforme FoodShare

Efikasno povezivanje donatora hrane sa humanitarnim organizacijama koje pomažu najugroženije - cilj je online platforme koja već broji više od 50 registrovanih organizacija.

FoodSHare platforma omogućava distribuciju viškova hrane na odgovoran i transparentan način.

Platformu je razvilo Udruženje za preduzetništvo i inovacije Foodscale Hub u sklopu projekta Ploutos, a sve u cilju rešavanja ekološkog, ekonomskog i društvenog problema neiskorišćene hrane.

Ova platforma ima za cilj da automatizuje i digitalizuje procese redistribucije hrane i na taj način podstakne proizvođače i distributere da svoje viškove hrane preusmere onim grupama građana kojima je ta hrana prekopotrebna.

-