IN STORE  in your country  
SRBIJA
Srbija
03.03.2021.

POSLOVANJE

Invej želi da preuzme sve akcije Vitala

Zemunski Invej ad obavestio je o nameri preuzimanje fabrike ulja i biljnih masti Vital, objavljeno je na Beogradskoj berzi.

Invej ima nešto više od 60% akcija Vitala i ima nameru da preuzme preostalih 30,9% akcija te firme iz Vrbasa.

U roku od 15 radnih dana Invej će objaviti ponudu za preuzimanje akcija, a najkasnije narednog radnog dana od prijema rešenje Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju objavljivanja.

Prema evidenciji Centralnog registra hartija od vrednosti jedini akcionar Inveja je Sredojević Slađana.

U istom registru se navodi da je na većem delu akcija Inveja u Vitalu upisano založno pravo dok je manji pod sudskom blokadom.

Akcionari Vitala su Paralela doo, Business support company, Trivit-mlin, Enigma international, a još gotovo 18 procenata ih je u vlasništvu malih akcionara.

Izvor: eKapija/Tanjug
Ilustracija: vital.rs

-