IN STORE  in your country  
SRBIJA
Srbija
25.03.2020.

AKTUELNO

Ipsos: Korona virus u Srbiji

Ipsos je nastavio sa praćenjem situacije oko korona virusa, posmatrano kroz prizmu njihovih istraživačkih nalaza.

Kako su istakli, svoj istraživački rad u potpunosti prilagodili novim okolnostima i sve svoje aktivnosti usmerili na, bezbednije, online tehnike komunikacije sa ispitanicima:

Ovoga puta, predstavljamo vam rezultete ONLINE COMMUNITY istraživanja koje je realizovano u periodu od 11. do 14. marta 2020. godine sa 22 učesnika. Ova veoma interesantna, produktivna i dubinska tehnika istraživanja pružila nam je, a to ćete videti u nastavku materijala, pregršt veoma zanimljivih informacija i insight-a vezanih za razmišljanja naših sugrađana o novim okolnostima u kojima smo se svi našli, njihovim, izmenjenim ponašanjima, iskustvima, strahovima, nadanjima i očekivanjima, saopštili su iz agencije Ipsos.

Sve informacije koje su date u narednom materijalu prikupljene su kroz sve forme komunikacije koje omogućava ONLINE COMMUNITY: Live chat, Blog, Idea exchange, Markerboard; i na pravi način ilustruju mogućnosti i performanse ovog modernog istraživačkogalata koji se može primeniti kako u trenutnim okolnostima i sutuaciji gorućih tema i pitanja, tako i u slučaju strateškog planiranja i sagledavanja standardnih tržišnih okolnosti i problema.

Verujemo da ćemo i ovim materijalom bar donekle odgovoriti na neke od dilema i pitanja sa kojima se svi susrećemo u ovim neobičnim okolnostima, poručili su iz Ipsosa.

Šta nam donose napredne kvalitativne metode u odnosu na tradicionalne, odgovara Katarina Jakšić, Ipsos Senior ekspert za inovacije i kvalitativnu metodologiju:

U današnje vreme, kada su socijalne mreže postale mesto svakodnevnog susretanja i deljenja iskustva, online communities sesije su za odredjene teme i targete mnogo efikasniji istraživački metod od f2f fokusgrupa, na koje smo navikli i od kojih znamo št ada očekujemo.
U online community kontekstu možemo iskoristiti sve prednosti individualnih reakcija, ali i intenzivne interkacije ispitanika za dolaženje do dubinskih uvida. Takođe, učesnici su u mogućnosti da se izraze tekstom, slikom, vide oi audio zapisima, što nam omogućava dobijanje veoma bogatih i slojevitih odgovora. Brojke pokazuju da u focus grup ijedan ispitanik u proseku govori 15 minuta, dok u online diskusiji od jednog učesnik adobijamo sadržaj koj ije ekvivalent usmenom iskazu od 2,5 sata. I konačno, online platforma omogućava ne samo primenu širokog spektra standardnih kvalitativnih i projektivnih tehnika, veći niz novih vidova angažovanja (co-creation, chat, contestitd) u cilju motivisanja učesnika da podele autentična iskustva (i često zaborave da su u istraživanju).

Uzorak i metodologija:

Online community forum obuhvatio je 22 učesnika, podeljenih po polu, ravnomerno raspoređenih prema regionima, uzrasta od 25 do 45 godina. Online community forum je vođen od 11. do 14. marta. Pored redovne diskusije, imali smo prilike da koristimo opcije Live chat, Blog, Idea exchange, Markerboard, kako bismo bolje saznali stavove učesnika o novonastaloj situaciji i uticaj na njihov svakodnevni život.

DISKUSIJA
Online community forum – Korona virus u Srbiji

Diskusije su najčešće korišćeni alati, sačinjene od niza tema koje istraživač postavlja kako bi pokrenuo razgovor i dobio odgovore na specifične teme koje nas zanimaju.

• Unutar diskusije, moderator može da koristi različite vrste pitanja, uključujući i ankete sa jednim ili više mogućih odgovora. Marker omogućava učesnicima da ’markiraju’ specifične delove slike ili teksta, dok pomoću pina mogu da označe pozitivne ili negativne boje i ostave tekstualni komentar.
• Diskusije omogućavaju učesnicima odgovaranje putem teksta, videa ili slike.
• Diskusije mogu biti grupne, kada svi učesnici vide sve odgovore, ili ’1na1’, kada učesnici vide samo svoje i moderatorove upise.
• Diskusije mogu imati ’uslovnu vidljivost’, tako da učesnici vide tuđe odgovore tek nakon što ostave svoje.

Zdravstvo u Srbiji

Zdravstveni sistem je generalno u jako lošem stanju i situacija se kreće nagore. Generalno, građani se ne osećaju potpuno bezbedno, jer i u slučajevima sezonskog gripa vlada velika gužva i često ne stignu da dođu na pregled, tako da se veliki broj ni nejavlja lekarima.
• Renoviranje većih KC je primetno, i bitno, ali opšta praksa ipak najviše određuje utisak i ona je na niskom nivou.
• Informisanje i javna zaštita su na boljem glasu, dok je organizovanost, pre svega van Beograda, najveći problem.
• Iskustva sa ranijim epidemijama, poput svinjskog gripa, su pretežno pozitivna, u smislu da tada nije bilo panike, da su nabavljene vaccine (koje su tada postojale, sada ne postoje) i da su na kritičnim mestima svi nosili maske.

“Zdravstveni sistem ne može da se uporedi sa onim koji je bio u prošlosti, i to ne tako dalekoj. Građani su nezadovoljni, ne možemo trenutno prići nijednoj zemlji u Evropi“

Opšta percepcija o korona virusu

Učesnici za sebe smatraju da su dobro informisani,a najviše nesuglasica izaziva samo poreklo virusa i način prelaska na čoveka.

•Što se samih simptoma i načina prenošenja tiče, važi za ’jaču verziju’ gripa, pre svega jer se lakše prenosi i nepostoji dovoljno stručnog znanja. Učesnici(25-45)se ne plaše za svoje zdravlje, jer smatraju da bi lako preležali, a prisutan je oprez, ali ne i panika.
•Strah ide pre svega u pravcu starijih i dece (iako se zna danisu pogođena kategorija, roditelji su svakako zabrinuti), a nakon toga se najviše pažnje poklanja zaposlenima u zapadno-evropskim zemljama, pre svega zbog količine zaraženih tamo i eventualnog karantina pri povratku.

Učesnici iz pojedinih gradova(Niš), navode da su u početku bili ravnodušni, ali sa vestima dazaraženih ima u njihovom gradu,opasnost postaje ’bliža’ i realnija, a opšte uverenje, pre svega među učesnicima iz manjih mesta je da je opasnost najveća u Beogradu.
Činjenica da je SZO proglasila ’pandemiju’ unosi dodatnis trah, jer situaciji daje zvaničan opis i tareč se čestokoristi kao opis ozbiljnosti situacije.

"Ravnodušan sam prema tome što ja moguda dobijem, jer sam mlađa osoba, odličnog zdravlja, ali i dalje sam na oprezu kako možda ne bih svojoj porodici tj starijim članovima preneo virus koji bi za njih mogao biti fatalan"

Realna opasnost

• Iako zabrinut i da bi mogli da se zarazi virusom, većina nije zabrinuta za svoje lično zdravlje u slučaju zaraze.
• U debati da li je opasniji od običnog gripa se često kao’ravnopravni’ spominju i svinjski, ptičiji grip, SARS, tj utisak je da se zaboravilo na opasnost prethodnih virusa.
• Ipak, medijska slika u celom svetu čini situaciju sada drugačijom, a Srbija je tu samo deo većeg ekosistema i kao takva nije imuna na strah i paniku.
• Najveće brige predstavlja lako širenje, i moderan način života koji podrazumeva veliki broj putovanja.
• Iako treba izbegavati putovanja, kao opcija se spominje putovanja u Afriku ili toplije predele,zbog toplije klime.
• Upravo uticaj tople klime unosi najviše zabune, ali se ipak veruje da će virus oslabiti sa toplijim vremenom.
• Interesatno je da niko ne spominje mogućnost prenošenja zaraze iz Srbije u egzotične tople krajeve, već se isključivo gleda na našu ličnu bezbednost.

„Nije opasnija, već se masovno proširuje na ostatak sveta. Korona virus nije ništa novo, međutim postavlja se pitanje kako se pandemija ovakvih razmera nije desila ranije u Kini, odakle virus i potiče“

Trenutna situacija u Srbiji

Situacija je krajnje ozbiljna - još uvek pod kontrolom ali niko ne može da tvrdi da li će seotrgnuti kontroli i šta na to može da utiče.
• Primer Italije zabrinjava u velikoj meri, pre svega jer se situacija tamo u početku smatrala bezazlenom.
• Svakako, u Srbiju sa zakašnjenjem stižu efekti iz sveta, tako da nije ni sve u rukama države, i gori period predstoji, ali je dobro što ima dovoljno vremena da se situacijas preči. Opasnost po vlast su i veća očekivanja jer je Srbija imala mnogo više vremena da se pripremi od Italije.

Primećuje se napor države i ocenjuje se da država može da uvede i strožije mere, ali da je osnovno pitanje da li će to uneti još veću paniku među građane.
• Druga dilema je relativno mali broj testiranih svakog dana, ali za takvu situaciju postoji razumevanje, jer je jasno da se mora napraviti selekcija slučajeva koji će se podvrgnuti testiranju.

„Mislim da je situacija krajnje ozbiljna, da smatram da još uvek mogu da drže epidemiju pod kontrolom, mada isto tako mislim da je samo pitanje vremena kada će se otrgnuti kontroli. Mada, u velikoj meri zavisi(da ne kažem baš najviše) od samih građana, što znači da svi treba da budemo disciplinovani i da pratimo i usvajamo pravila struke“.

Video test

Diskusija je obuhvatila i testiranje informativno gvideo spota Ministarstva zdravlja.
• Video obaveštenje je prihvaćeno izrazito pozitivno, iako nije svima bilo poznato od ranije, što je odmah uputilo na prvu preporuku–češće emitovanje u udarnim terminima.
• Pozitivno je što su informacije jasne, kratke, razumljive običnim ljudima i pružaju jasna uputstva šta dalje ukoliko se pojave simptomi
• Eventualna zamerka je da video donekle suviše apeluje na samoizolaciju kao jedino rešenje, iza čega se nazire nemoć zdravstvenih institucija

Predlaže se:
• Više konkretnih primera zaraženih i više informacija o samom lečenju
• Jasnije isticanje telefonskog broja čitavim tokom trajanja.
• Jedna kraća verzija koja bi se češće puštala na TV kanalima
• Informacije o uticaju sunčevih zraka i toplote na virus
• Update-ovanje videa na dnevnom nivou sa aktuelnim brojčanim stanjem obolelih

Ponašanjegrađana

Građani se dobro ponašaju kada je reč o ličnoj higijeni i zdravom razumu, ali je veliko pitanje zašto je potreban virus da bi promenio naše navike.
• Otvorilo se veliko pitanje generalne nebrige za zdravlje tokom godine, pa i u sezoni gripa i glavna dilema je da li ćemo iz ovoga izvući pouke i korenito popraviti navike ili ćemo kao društvo brzo zaboraviti situaciju.

Negativna pojava je svakako kupovina nepotrebne higijene koja bi na drugim adresama bila korisnija, kao i ’pražnjenje’ prodavnica.
•Posebno je problem što takve nabavke čine oni koji imaju finansijskih sredstava (dovoljno novca u kešu ili na računu, automobil i itd...), dok ispaštaju građani slabijih primanja i manje mobilnosti.

“Kako je situacija postala ozbiljnija naravno da sam počela da primenjujem mere predostrožnosti. Često perem ruke u toku dana, nakon bilo kakve aktivnosti. Ne rukujem se sa ljudima. Gledam koliko je moguće da sam na većoj distanci. Distanciram se od ljudi koji kašlju. Najteže mi pada što ne grlim ljude koje volim“

Reakcija zdravstvenog sistema

Zdravstveni sistem je reagovao pozitivno i odgovorno. Iako je možda rano, predlaže se odvajanje posebnih ambulanti/ustanova za slučajeve zaraze.
• Kao problem se izdvaja mali broj respiratora, i ovo je pojam koji se često koristi a utisak je da sa medicinske strane nije najjasnije kada dolazi do potrebe za njihovim korišćenjem.
•1.008 respiratora u Srbiji se ocenjuje kao malo, ali objektivno nije moguće reći koji broj bi bio dovoljan niti koliko ostale zemlje imaju.
Ključnim se smatraju zaraženi koji kriju simptome i oni se moraju ohrabriti da se prijave.
•Na kraju, jedina negativna stvar je rad obrazovnih ustanova. Sa jedne strane, zatvaranje će izazvati dodatnu paniku u društvu, ali sa druge strane roditelji će imati brigu manje.

Kada je reč o čuvanju dece, nikako ne uključivati bake i deke u čuvanje, a što se tiče roditelja koji rade, jednoglasan stav je da bi situacija bila slična raspustu, da firme moraju da dopuste rad od kuće a da se deca moraju ’naterati’ da sede kod kuće.

„Mislim da se ulažu napori i od države i od pojedinaca da se ne širi virus. Nekako smo svi postali oprezniji. Za sada mogu da kažem da imam osećaj da je sve pod kontrolom“

Tabla za komentare

Vizuelno komentarisanje i nfografika nam je pokazalo koje mere učesnici smatraju manje bitnim o dostalih.
• Najmanje bitne su mere koje se tiču dodira sa životinjama i termičke obrade hrane.
• Oko toga da li životinje mogu, i kako, prenositi virus, vlada velika nedoumica, pa tako veliki broj učesnika smatra da se one ne mogu zaraziti.
• Što se tiče termičke obrade hrane, tu je svakako potrebna opreznost,i bez opasnosti od korona virusa, tako da posebna uputstva nisu neophodna.
• Najveći broj ’pinovanih’ oznaka predlaže više upozorenja o ponašanju u javnom prevozu, što je, pogotovu za učesnike iz Beograda, svakako jedna od najbitnijih tema.

Uticaj na svakodnevni život

• Iako su inicijalne reakcije da se svakodnevno funkcionisanje nije mnogo promenilo, kasnija diskusija pokazuje da se stvari zapravo jesu promenile više nego što su učesnici svesni.
• Treba napomenuti da niko od učesnika ne zna ni zakoga u okruženju da je imao dodir sa zaraženim osobama.
• Pre svega se promenila higijena-pranje podova, kvaka, ulaza u zgrade. Alkohol za ruke se u velikoj meri koristi i napolju, nakon javnog prevoza, pre svega.
• Ipak, imajući u vidu i lepo vreme tokom radnih dana, veći broj je odabrao opciju pešačenja(u Beogradu), smanjena su okupljanja i navodi se veća konzumacija čajeva i vitamina.
• Niko od učesnika nije spreman da ide van zemlje, a kao idealne opcije se navode planine i seoska domaćinstva, dalje od velikih gradova.
• Takođe,veliki deo učesnika do daljnjeg ne bi naručivao online pošiljke iz inostranstva (pretežno se misli na Kinu).

“Iskreno van granica naše zemlje dok traje pandemija ne bih putovala. Što se tiče naše zemlje putujem i to više sopstvenim automobilom, izbegavam putovanje autobusom. Sve vidove koncerata, putovanja, okupljanja gde ima punoljudi, izbegavam. Mislim da je bezbednije putovati svojim automobilom, jer bez obzira da li ima pandemije ili ne u autobusima ima puno virusa i bakterija”

BLOG – uticaj na svakodnevni život

Blog je idealan za duže individualne blogove. Najčešće se koriste za dublje istraživanje pojedine teme, u obliku vođenja dnevnika, a mogu biti javni (tako da ih vide svi učesnici) ili privatni(interakcija 1na1 između moderatora i učesnika).
• Video dnevnici zahtevaju od učesnika da pošalju video zapis kao odgovor umesto teksta,i mogu biti korisni za određene vrste istraživanja.Najveći deo blogova je stigao u petak uveče, na kraju radnog dana pa su i utisci ’pogoršani’ u odnosu na diskusiju tokom četvrtka i petka preko dana.
• U pitanju nije sam strah od bolesti koliko nepoznanica šta sledi u praktičnom životu-da li će se ići na posao od ponedeljka, kako će taj posao izgledati, da li će se i kada zatvoriti škole, javni prevoz.
• Utisak je da bi se sve mere lakše podnosile kada bi se unapred znalo kakva će biti situacija.
• Oni koji su vodili decu u školu primetili su uznemirenost među roditeljima zbog zatvaranja Gimnazije u Čačku i OŠ Mihailo Petrović Alas u Beogradu

Oni koji rade primećuju veći broj zaposlenih koji uzima bolovanje, što ne znači nužno da osećaju neke simptome, već je pre svega u pitanju predostrožnost i nega dece.
• I pored lepog vremena izostaju odlasci do kafića ili šoping centra, iako se šetnja na otvorenom generalno percipira kao prihvatljiva i poželjna opcija.
• S obzirom na to da je bio petak i da je sledio vikend, skoro svi učesnici su naveli da nemaju nikakve planove i da neće raditi ništa tokom vikenda dok se ne bude znalo više informacija.

Prognoze razvoja situacije

Nalazimo se tek na početku i svakako da se očekuju novis lučajevi, a sa porastom broja slučajeva se očekuju i teži slučajevi, kakvi se zasada ne spominju u medijima, osim naznaka da je jedan pacijent na intenzivnoj nezi
• Vrhunac se očekuje u naredne 2-3 nedelje, što znači da će uskršnji praznici početi tačno 10-ak dana posle predviđenog smirivanja situacije, što može dovesti do ’drugog talasa’ i ponovnog povećanja brojao bolelih.

Porast temperatura je opet veliki saveznik i oko toga vlada konsenzus, iako je primetno nedovoljno poznavanje uticaja toplote na virus.
• S obzirom na to da se informacije menjaju iz sata u sat jako teško je odrediti kada bi situacija mogla da se vrati na staro, ali uglavnom je to period za 2 meseca.

Takođe,ekonomsku štetu je jako teško predviteti, pre svega jer zavisimo od ostalih, većih zemalja, a kada se govori o ekonomskoj šteti prva asocijacija je turizam.

“U narednim nedeljama očekujem vrhunac epidemije, zbog predstojećih praznika. Biće veći priliv naših ljudi sa strane zbog praznika. Nadam se da će se za dva meseca sve stabilizovati zbog povećanja temperature vazduha”

IDEA EXCHANGES

Razmena Ideja je alat za zajedničko kreiranje ideja, koji omogućava učesnicima da zajedno stvaraju i predlažu nove predloge.
• Razmena Ideja omogućava učesnicima da glasaju i komentarišu ideje, tako da one sa najvećim brojem ’lajkova’ i komentara automatski budu postavljene na ’vrhu’ stranice za dodatnu diskusiju.

Predlozi mera

• Najviše ’lajkova’ dobija mera koja apeluje na to da je panika najveći neprijatelj i da prvo nju treba suzbiti.
• Konkretno, bolje snabdevanje apoteka i zdravstvenih ustanova, bolja opremljenost zdravstvenih radnika i svih koji su bili u direktnom kontaktu sa većim brojem ljudi.

Sa idejom se u komentarima slaže i veliki broj ostalih učesnika.
• Iako nije deo predviđene mere koja se komentariše, naprvi predlog o zatvaranju školskih ustanova stiže veliki broj komentara odobravanja.

LIVE CHAT
Petak, 13.03.2020, 17h –18h

Ćaskanja uživo su unapred zakazane sesije, sa malim i odabranim brojem učesnika koje omogućavaju razgovor sa moderatorom u stvarnom vremenu, slično kao i online fokus grupe.
• Učesnici razmenjuju tekstualne poruke dok moderator može predstavljati video snimke ili slike različitih formata, kao i ankete sa jednim ili više odgovora.
• Moderator ima mogućnost da vidi demografiju učesnika i da postavlja komentare u realnom vremenu.
• Dodatno, ćaskanja uživo omogućavaju i ’virtuelnu čekaonicu’ u kojoj klijenti mogu da vide proces istraživanja i da komuniciraju sa moderatorom.

Live chat nam je omogućio da, započetak, malo dublje prodiskutujemo neumerene nabavke.
• Pored toga što u medijima ima svega, pa i senzacionalizma, u ovoj situaciji su krivi sami građani.
• Ipak, ni te građane ne treba previše osuđivati jer smo kao zemlja imali iskustva sa nestašicama koje su i do danas ostavile traume.
• Drugi ’oslobađajući’ aspekt je lakoća donošenja vesti iz inostranstva, pa tako primeri nestašice iz stranih zemalja utiču i na naše građane.
• Problem su kvarljivi prehrambeni proizvodi koji će propasti i tu država mora da ograniči nabavku fizičkim licima.
• Predlaže se 5-10 minuta edukativnog karaktera na televizijama u udarnim terminima.

Država je reagovala zasada dobro, ali ostaje pitanje da je možda sve moglo malo ranije da se desi, zbog toga što se znalo kako će se stvari razvijati.
• Ipak, veći problem je u samim građanima, jer smo manje oprezni od ostalih naroda i donekle i ’oguglali zbog burne prošlosti’, dok se Kina, na primer, percipira kao izuzetno disciplinovana nacija.
• Učesnici matraju za sebe da su dovoljno informisani, a jedino što im fali od informacija je više detalja o zaraženim licima, kako bi znali koje područje je ugroženije.

Potrebna je veća odgovornost proizvođača sanitetske opreme i trgovina jer se građani često dovode u zabludu, pa se tako sredstva sa nedovoljnim procentom alkohola prodaju kao dezinfekciona sredstva.
• Testiraju se samo oni koji imaju simtome i u tome je opasnost, jer veliki broj ljudi nije svestan da je prenosilac.
• Ipak, država se ne krivi za relativno manji broj testiranja, već je situacija takva da se mora napraviti lista prioriteta.
• Utisak je da postoji poverenje u državne podatke oko broja obolelih.

Zajedno smo čekali dnevni izveštaj u 18h, tako da su učesnici predviđali broj novoobolelih u poslednjih 10 sati i taj broj se kretao između 5 i 10, tako da je 4 nova slučaja ocenjeno kao ’dobra’ vest.
• To je delimično rezultat ipak malo boljih navika građana u odnosu na raniji period, od kada se izvode testiranja, tako da, iako je rano, i aposlutni brojevi su mali, postoji utisak da mere i disciplina donose rezultate.
• Ukupno se očekuje između 300 i 1000 slučajeva, a očekuje se da cela situacija potraje oko mesec dana, i da krajema prila, početkom maja ne bude novih slučajeva.
• O zabrani skupova su stavovi oprečni s jednes trane je pozitivno što je država oprezna, ali se smatra i da postoje neke situacije kada je prihvatljivo dozvoliti više od 100ljudi.

Ipak, osnovna zabuna je paralelna zabrana okupljanja i rad škola. U tom smislu, obustava nastave se opet pojavljuje kao poželjnija opcija.
• Utisak je da država prolongira zatvaranje škola kako ne bi izazvala dalju paniku i da se država donekle i ’neusuđuje’ to da uradi.
• U svakom slučaju obustava nastave se smatra izvesnom, u narednih nedelju–dve dana.
• Od preventivnih mera se, pored pranja ruku, najviše se ističe veća kontrola granica,i eventualno zatvaranje u određenim situacijama,jer se smatra da najveća opasnost i preti od povratnika iz inostranstva.

ZAKLJUČAK

Ne postoji panika u društvu, ali vladaju oprez i umerena briga za decu i starije.
• Glavni strahovi nisu medicinske prirode, već neizvesnost oko narednog perioda u smislu rada institucija, poslova, škola, prodavcnica, granica.
• Država i zdravstvo su zasada pokazali odgovornost, ali i činjenica da smo imali dovoljno vremena za pripremu utiče na veća očekivanja među učesnicima.
• Dok se Kina percepira kao izuzetno disciplinovana nacija, koja uspešno suzbija epidemiju, Italija se donekle smatra sličnijom Srbiji po temperamentu, pa su u tom smislu kreću strahovi da građani neće biti dovoljno disciplinovani i daje sličan scenario moguć u Srbiji, iako zasada manje izvestan.
• Opreza ne može biti previše, tako da se na strožije mere gleda pozitivno, a građani će i biti mirniji ukoliko članovi njihovih porodica s manje provedeno vreme na prometnim mestima.
• Neophodno je nastaviti sa preciznim, brzim i tačnim izveštavanjem, ograničiti neumerene kupovine higijene i hrane za fizička lica i apelovati na zaštitu i pomoć starijim licima.

O IPSOSU
Ipsos je treći po rangu u globalnoj istraživačkoj industriji. Prisutan je u 87 zemalja sa više od 16.000 zaposlenih, što nam omogućava da izvodimo projekte istraživanja u više od 100 zemalja. Ipsosje osnovan u Francuskoj 1975. godine, a vode ga profesionalci specijalizovani za istraživanja. Oni su sagradili čvrstu grupaciju koja obuhvata različite oblasti: istraživanje medija i advertajzinga; istraživanje u marketingu; upravljanje odnosom sa klijentima i zaposlenima; istraživanja javnog mnjenja; prikupljanje i isporuka podataka putem mobilnog telefona, online i offline.
Ipsos se nalazi na listi Eurolist-NYSE-Euronext. Kompanija je deo SBF120iMid-60 indeksa i kvalifikovanaje za Deferred Settlement Service(SRD).
ISIN code FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:FP
www.ipsos.com
MENJAMO IGRU
Mi u Ipsosu smo istinski zainteresovani za ljude, tržišta, brendove i društvo. Pružamo informacije i analize koje čine naš složeni svet lakšim i bržim za snalaženje i inspirišu naše klijente da donose bolje odluke. Verujemo da je naš rad važan. Sve što mi radimo je sigurno, jednostavno, brzo i suštinsko. Mi nudimo našim klijentima jedinstveno dubinsko znanje i ekspertizu kroz specijalizaciju. Perspektivu stičemo kroz učenje iz različitih iskustava, koja nas inspirišu da hrabro preispitujemo stvari i da budemo kreativni. Negujući kulturu saradnje i radoznalosti, privlačimo najkvalitetnije ljude koji su sposobni i motivisani da oblikuju i menjaju budućnost.
Naš slogan „MENJAMO IGRU” u najkraćem opisuje našu ambiciju.

Foto: www.wkbn.com

-