IN STORE  in your country  
SRBIJA
Srbija
07.04.2020.

AKTUELNO

Istraživanje Ipsos: Medijske navike i upotreba tehnologije

Ipsos East Adria sproveo je tokom novembra i decembra meseca 2019. godine istraživanje u oblasti medijskih navika i upotrebe modernih komunikacionih i informacionih tehnologija među stanovnicima regiona (Srbija, Crna Gora, Severna Makedonija, Albanija i Kosovo).

Izvor: Ipsos

METODOLOGIJA

Ipsos Audience Measurement Service Line, zadužena za sprovođenje medijskih istraživanja u okviru Regiona Istočne Adrije (Srbija, Crna Gora, Albanija, Severna Makedonija i Kosovo), pokrenula je redovni, kvartalni projekat MediaOmnibus koji je fokusiran na medijsku konzumaciju i upotrebu modernih komunikacionih tehnologija među građanima zemalja u regionu.

Prvi talas istraživanja koji je sproveden tokom Novembra i Decembra meseca 2019. godine u svim zemljama u regiji, realizovan je uz pomoć CAPI metodologije (Computer Assisted Personal Interview), na nacionalnim, reprezentativnim uzorcima populacije starije od 18 godina u sledećim veličinama:

U narednom periodu Ipsos East Adria AUM service line će nastaviti da realizuje Omnibus istraživanja ovog tipa (jednom kvartalno) u cilju stvaranja kvalitetne i dubinske slike medijskog i ICT tržišta u regionu.

TELEVIZIJA

Televizija I dalje, u čitavoj regiji predstavlja ključni kanal informisanja opšte populacije o tekućim zbivanjima u zemlji I svetu, o svim relevantnim političkim, ekonomskim I društvenim temama.

No, svakako snagu digitala nikako ne treba zanemariti, jer se on, u različitim formama (sajtovi velikih izdavača, nezavisni sajtovi I portali, društvene mreža), pojavljuje u kod veoma značajnog procenta opšte populacije kao važan izvor informacija. Čini se da se na tom planu, ovi moderni mediji, posebno ističu na području Severne Makedonije I na Kosovu.

Sa druge strane, pak, treba uvažiti I činjenicu da dnevne novine, u svom štampanom izdanju, I dalje imaju veoma značajan upliv u dnevnu informisanost građana među populacijom Srbije I Crne Gore.

DIGITAL

Pravu snagu digitala sagledavamo kada pojedinačne podatke o upotrebi različitih digitalnih izvora informacija predstavimo u vidu sumarnog podatka (višestruki odgovori transformisani u singl odgovor / or).

Tako posmatrano zaključujemo da za gotovo 50% ukupne populacije u regijonu, digital predstavlja veoma značajan izvor informacija o dnevnim dešavanjima u zemlji, okruženju I svetu.

Posebno istaknuto mesto u tom kontekstu, digitalin mediji imaju na području Kosova I Severne Makedonije, dok nenatno slabiju poziciju imaju na području Albanije.

GENERACIJSKE SPECIFIČNOSTI

Generacijske specifičnosti u pogledu izbora određene klase medija kao primarnog kanala informisanja su su relativno prepoznatljive. Dok kod mlađih generacija, a naročito u Srbiji I Crnoj Gori, digitalin mediji preovlađuju kao primarni, među starijim generacijama u svim zemljama regiona, tu ulogu ima, nedovsmisleno televizija.

Ipak, mora se konstatovati da, uprkos činjenici da digitalni mediiji veoma snažno dominiraju u mlađim generacijama u svim zemljama regiona, televizija i dalje igra veoma važnu ulogu čak i među mladima u Severnoj Makediniji, na Kosuvu i u Albaniji.

Takođe je važno napomenuti da je uloga dnevne štampe u dnevnom informisanju i dalje veoma značajna u Crnoj Gori i Srbiji i to prevasnodno zbog velikog značaja koja ona ima za starije generacije građana u tim državama (preko 20% u generaciji 45+).

IC UREĐAJI

Prisustvo IC uređaja u opštoj populaciji u svim zemljama regiona je prilično ujednačena.

Sasvim očekivano najrasprostranjeniji su mobile telefoni (najviše ih poseduju građani Kosova), i to oni novije generacije.

Zanimljivo je konstatovati da je u Albaniji prisutnost PC ili Laptop kompjutera najniža u regionu, što donekle I objašnjava relativno niže učešće digitalnih medija u informisanju građana ove države. Tome u prilog ide I činjenica da je u toj državi I najniža penetracija broadband distribucije internet signala.

No sa druge strane je interesantno konstatovati da je u istoj toj državi zabeleženo značajno veće prisustvo jednog od, trenutno, najatraktivnijih “trendy” gadget-a, smartwatch-a.

PRISTUP INTERNETU

Neosporna je činjenica da je internet postao deo svakodnevice građana svih država regiona.

Internetu pristupa preko 2/3 populacije, a najviše heavy korisnika interneta zatičemo na teritoriji Kosova i Severne Makedonije.

Čini se da na tom planu Srbija ima najnepovoljniju poziciju sa obzirom da nešto više od 1/3 njene populacije spada u nekorisnike ili veoma retke korisnike interneta. Ovo je verovatno posledica i najnepovoljnije demografske strukture srpske populacije.

PRISTUP INTERNETU - GENERACIJSKE RAZLIKE

Generacijske razlike u upotrebi intereneta su savim očigledne i očekivane, osim na Kosovu gde primećujemo veoma značajnu penetraciju čak I u toj generaciji stanovništva.

No sasvim je jasno, bar kada je Srbija u pitanju da relativno najniži nivo penetracije interneta u opštoj populaciji ove zemlje, potiče, na jednoj strani, od relativno nepovoljne demografske strukture njenog stanovništva (visoka zastupljenost populacije 50+ u opštoj populaciji). Sa druge strane to je odraz i slabe penetracije interneta u tom segmentu populacije, koji je, uzgred budi rečeno, najniži u region.

KOMUNIKACIONE PLATFORME

Korišćenje komunikacionih platformi i aplikacija među korisnicima interneta u regionu je sasvim ujednačeno i u skladu sa prethodnim očekivanjima.
Viber predstavlja komunikacijsku aplikaciju sa najvećom penetracijom među korisnicima interneta, a Facebook društvenu mrežu sa najvećim brojem korisnika.

Za razliku od svetskog trenda, Twitter i Pinterest su relativno malo zastupljeni među korisnicima interneta u regionu, dok Instagram sve više dobija na svojoj popularnosti.

Korišćenje e-mail servisa je i dalje veoma prisutno, ali se primećuje njegova deklinacija u odnosu na druge komunikacione platforme.

FACEBOOK, INSTAGRAM, VIBER

Čini se da je Viber komunikaciona platforma koja je omiljena među svim generacijama korisnika interneta u regionu. Na drugoj strani je nedvosmisleno jasno da Instagram svoju popularnost uglavnom gradi među mlađim korisnima digitala. Facebook, pak sa treće strane, predstavja omiljenu društvenu mređu među svim generacijama, a naročito onima do 59 godina starosti.

PRISTUP DRUŠTVENIM MREŽAMA

Inače, za većinu korisnika interneta u regionu se može reći da im je komunikacija preko društvenih mreža postala dnevna rutina (u proseku je preko 70% korisnika interneta svakodnevno ili svakodnevno na društvenim mrežama, osim na Kosovu gde je taj procenat i iznad 80%).

Sasvim očekivano, generacijske razlike su očigledne i očekivane, osim, ponovo, na Kosovu, gde se može konstatovati visok procenat populacije preko 60 godina (56%) koji svakodnevno posećuju društvene mreže.

Podjednako je interesatna i činjenica da u Srbiji, takođe zatičemo relativno niži procenat internet populacije u ovoj starosnoj dobi koja nikada ne pristupa društvenim mrežama, za razliku od ostalih zemalja u regionu.

-