IN STORE  in your country  
SRBIJA
Srbija
23.01.2020.

AKTUELNO

Mercator Grupa uspešno završila refinansiranje kredita Mercator-S

Mercator Grupa je uspešno završila refinansiranje kredita kompanije Mercator-S u Srbiji, koji je uzet 2014. godine, a koji bi dospeo bi u martu, ove godine.

Postupak refinansiranja pokrenut je u septembru 2019. godine. Pregovori su vođeni sa 59 potencijalnih partnera. iz kompanije ističu da nakon nekoliko prezentacija u Beogradu i Londonu, u poslednjoj fazi pregovora o refinansiranju stigle su četiri ponude.

Menadžment Mercator Grupe i kompanije Mercator-S dogovorili su znatno povoljnije uslove finansiranja. Vrednost ugovora o refinansiranju, potpisanog sa najboljim ponuđačem – AIK bankom, iznosi 90 miliona evra. Ugovor podrazumeva refinansiranje kredita kompaniji Mercator-S, kao i refinansiranje kratkoročnih obaveza te kompanije. Na taj način će jačati struktura kapitala kompanije Mercator-S i poboljšati likvidnost u narednih pet godina, navode iz kompanije. Plan u budućnosti je da Mercator Grupa i njene kompanije još više ulažu u modernizaciju i širenje svoje poslovne mreže i obezbede nove logističke kapacitete, ističe se u saopštenju.

Mercator grupa će nastaviti da sa uspehom sprovodi svoju strategiju razvoja i dalje intezivno raditi na smanjenju duga i obezbeđivanju povoljnih uslova za refinansiranje preostalog duga Mercator Grupe. S druge strane, za razvoj Mercator Grupe važno je i njeno prenošenje u Fortenovu, jer je stabilno vlasništvo ključan uslov za dalji razvoj najveće slovenačke i regionalne kompanije za maloprodaju, istakao je Tomislav Čizmić, predsednik Uprave Mercator Grupe.

-