IN STORE  in your country  
SRBIJA
Srbija
06.01.2021.

POSLOVANJE

Novi programi i obuke Centra za edukaciju i Poslovne akademije PKS

Centar za edukaciju i Poslovna akademija Privredne komore Srbije pripremaju i u 2021. nove programe, obuke i kurseve, namenjene privrednicima. PKS ima dugu tradiciju organizovanja seminara, kurseva i radionica, sa ponudom brojnih tema utvrđenih prema konkretnim potrebama privrednika. Svi predavači PKS imaju bogato praktično iskustvo, a obuke se organizuju u malim grupama, kako bi se omogućila interakcija između polaznika i predavača.

Uvek aktuelne teme u ponudi Centra za edukaciju i Poslovne akademije Privredne komore Srbije su specijalistički treninzi i radionice za zaposlene na svim pozicijama iz različitih oblasti poslovanja (privredno-sistemski propisi u praksi, sistem kvaliteta, menadžment, finansije, marketing i istraživanje tržišta, spoljnotrgovinsko poslovanje, zaštita životne sredine, poslovno pregovaranje, nabavka i prodaja, bezbednost i zaštita zdravlja).

Organizuju se obuke na osnovu poverenih poslova, namenjene kandidatima za sticanje licenci ili profesionalno kontinuirano usavršavanje. Kao što su obuke za sticanje licence za obavljanje poslova posredovanja ili poslova zastupanja u osiguranju, kao i obuke za dobijanje zvanja profesionalnog upravnika zgradom i stručna obuka za procenitelja vrednosti nekretnina.

Prateći trendove digitalizacije i nastojeći da se maksimalno prilagodimo našim klijentima, počeli smo sa razvojem e-learninga još prošle godine i u ponudu uveli obuke namenjene individualnom radu polaznika. Sve to u vreme i na mestu koje njima najviše odgovara, pre svega iz oblasti razvoja veština komunikacije, bazičnih znanja iz stranih jezika, kao i upotrebe Exela i Power Pointa​, navode u PKS.

Pandemija je smanjila komunikaciju "licem u lice" i povećala značaj virtuelne komunikacije, pa je PKS uvela format vebinara, odnosno, online obuku sa direktnom komunikacijom sa predavačem.

Naročito tražene od strane polaznika u 2020. godini bile su teme iz oblasti digitalnog marketinga, elektronske trgovine, izrade biznis plana, korišćenja podataka sa društvenih mreža (Gugl analitika), razvoja veština komunikacije (asertivna komunikacija, upravljanje konfliktima), ali i uvek aktuelna priprema predloga projekata, naročito za EU fondove.

Pripremili smo i online školu za razvoj menadžerskih veština, namenjenu menadžerima svih nivoa. U okviru ove škole obrađujemo teme kao što su delegiranje, motivacija zaposlenih, prezentacija, produktivan sastanak, korigovanje lošeg učinka. U ovoj godini planiramo uvođenje novih tema u ovaj program, ali najavljujemo i uspostavljanje saradnje sa Bledskom školom menadžmenta, ističu u PKS.

U 2021. PKS nastavlja sa realizacijom svih tema iz ove godine, ali planira i uvođenje novih u skladu sa zahtevima izmena propisa i regulativa na domaćem i inostranim tržištima. U pripremi su teme iz oblasti javnih nabavki, bezbednosti i zaštite na radu, postupanja u vanrednim situacijama (sa naročitim naglaskom na obaveze i odgovornosti profesionalnih upravnika, ali i upravnika zgrada), kao i teme u oblasti upravljanja otpadnim vodama, sa naglaskom na regulativu, kaznenu politiku i tehnička rešenja.

U okviru Poslovne akademije akcenat se stavlja na razvoj Spoljnotrgovinske akademije, razvoj škola stranih jezika, Akademije otvorenih inovacija, na teme relevantne za računovodstvo i knjigovodstvo, kao i programe za obradu podataka.

Planiramo unapređenje saradnje sa Nacionalnom službom za zapošljavanje u oblasti organizovanja programa dodatnog obrazovanja i obuka u cilju sticanja novih znanja, veština i radnog iskustva za one koji traže posao, i za potreba poslodavaca. U okviru Poslovne akademije nastavićemo sa razvojem programa kojih nema u formalnom obrazovanju, a naročito za deficitarna zanimanja poput montera i servisera liftova, dimnjičara, ali i nekih IT zanimanja, navodi se u PKS-u.

Izvor: PKS
Foto: Pixaby

-