IN STORE  in your country  
SRBIJA
Srbija
21.07.2021.

PREDSTAVLJAMO

Platforma za zapošljavanje osoba sa invaliditetom: Zajedničkom afirmacijom do jednakih mogućnosti za sve

Platforma za zapošljavanje osoba sa invaliditetom je mreža poslodavaca koju je osnovalo i kojom koordinira udruženje Forum mladih sa invaliditetom.

Platforma je nastala početkom ove godine i ima za cilj pružanje strateške podrške poslodavcima u njihovom aktivnijem pristupu dugoročnom i održivom zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Platforma treba da posluži kao mesto okupljanja, savetovanja, informisanja, konsultacija i podizanja kapaciteta domaćih i inostranih kompanija, kao i drugih zainteresovanih subjekata, koje posluju na teritoriji Republike Srbije. Osim toga, članovi Platforme će moći da koriste usluge koje pruža Forum mladih sa invaliditetom, a koje se odnose na pretragu portala www.zaposljavanje.fmi.rs kao baze kandidata za zapošljavanje, podršku u razumnom prilagođavanju radnog mesta, obukama za zaposlene i konsultativne usluge.

Kako su nam iz Foruma pojasnili, članstvo u Platformi realizuje se kroz potpisivanje ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa privrednim subjektima, a usluge u okviru nje se realizuju prema potrebama poslodavaca.

Članstvom u mreži poslodavac dobija:

  • HR PODRŠKU – pružamo kontinuiran i neograničavajući pristup bazi kandidata na Portalu za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i održavamo komunikaciju sa poslodavcima i kandidatima (podrška prilikom izbora odgovarajućeg kandidata, organizovanje intervjua i podrške prilikom zapošljavanja).
  • KOMUNIKACIJU – kontinuirano pružamo konsultativne i savetodavne usluge članicama Platforme. Sve naše usluge su prilagođene potrebama i interesima članica Platforme i veštinama i potrebama osoba sa invaliditetom.
  • SASTANCI –periodično organizujemo susrete sa članicama Platforme, na kojima razmenjujemo iskustva, razgovaramo na određene teme, predlažemo dalje aktivnosti i stojimo na raspolaganju za rešavanje svih izazova i pitanja sa kojima se članice susreću.
  • DOGAĐAJI – u saradnji sa članicama Platforme, jednom godišnje organizujemo konferenciju za kompanije, medije, kreatore javnih politika i agencije za zapošljavanje na kojoj prikazujemo primere dobre prakse, razgovaramo o iskustvima, izazovima i daljim aktivnostima rada, sa akcentom na izgradnju i osnaživanje kapaciteta poslodavaca za proces zapošljavanja osoba sa invaliditetom kroz primenu inkluzivnih procedura.
  • KOMUNIKACIJA SA MEDIJIMA – predstavljamo rad Platforme za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao i primere dobre prakse.

Zajedno afirmišemo jednake mogućnosti za sve, podstičemo zdravo radno okruženje i kreiramo atmosferu poverenja u kojoj svi mogu da napreduju, poručuju iz Foruma.

Kako su nam još iz Foruma pojasnili o počecima zapošljavanja osoba sa invaliditetom, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, usvojen 2009. godine, po prvi put uvodi obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Srbiji: Zakon određuje da svi poslodavci u Republici Srbiji koji imaju 20 ili više lica u radnom odnosu jesu obveznici zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Međutim, zapošljavanje osoba sa invaliditetom se pokazalo kao proces sa velikim brojem izazova za poslodavce jer pretpostavlja određene preduslove koje poslodavac treba da obezbedi i koji često deluju demotivišuće. U dosadašnjem sprovođenju Zakona primećeno je da se najveći broj kompanija koje su u obavezi da zaposle osobe sa invaliditetom često odlučuju na plaćanje određene nadoknade u budžet Republike Srbije nego da aktivno pristupe zapošljavanju. Ovakva situacija dovodi do toga da se osobe sa invaliditetom i dalje u najvećem stepenu percipiraju kao socijalni problem i socijalna kategorija, a ne kao resurs zajednice.

Forum mladih sa invaliditetom je do sada pružao podršku poslodavcima kroz niz usluga, sa ciljem doprinosa povećanju zaposlenja i zapošljivosti osoba sa invaliditetom na inkluzivan i održiv način. U cilju da unaprede tu podršku i budu stalan oslonac kompanijama, osnovali su upravo Platformu za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, koja će na jednom mestu okupiti kritičan broj malih, srednjih i velikih preduzeća koje prepoznaju značaj zapošljavanja osoba sa invaliditetom i koje će sprovođenjem aktivne politike zapošljavanja uticati na unapređenje ne samo položaja osoba sa invaliditetom, već i na uspostavljanje novih društvenih vrednosti u Srbiji.

Podrška koju Forum mladih sa invaliditetom pruža poslodavcima pomera fokus ka radnim sposobnostima osoba sa invaliditetom, ruši predrasude, što je jedan od važnih preduslova za uspešan proces zapošljavanja.

Paket usluga za poslodavce uključuje pristup bazi kandidata za zapošljavanje kroz portal za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Svi poslodavci nakon registracije i kreiranja profila neograničeno mogu koristiti portal kad god za to bude postojala potreba. Sama regrutacija kandidata se može vršiti na dva načina, direktnom pretragom ili objavljivanjem oglasa, pri čemu se mogu koristiti i obe opcije istovremeno. Osim toga, Forum realizuje obuke za poslodavce za izgradnju i jačanje kapaciteta za proces zapošljavanja osoba sa invaliditetom, i pruža konsultativne i savetodavne usluge u bilo kom segmentu procesa zapošljavanja.

Platforma je osnovana u januaru 2021. i trenutno je Platformi pristupilo 14 kompanija: Delta Holding, Ikea, Wurth, Generali osiguranje, Ernst&Young, Roaming Solutions Group (Enetel Solutions, Roaming Networks, Contact Service, Tehnomanija, Koefik), G4S, A1, Delhaize Srbija, Mercator. Ove kompanije su i primeri dobre prakse u zapošljavanju osoba sa invaliditetom i promoteri uspešne inkluzije osoba sa invaliditetom u radno okruženje. Većina kompanija koje su postale članice Platforme objavile su u prethodnim mesecima oglase na pomenutom Portalu ili su izvršile direktnu selekciju, a rezultat je uspešno završen proces selekcije i desetak zaposlenih osoba sa invaliditetom. Pojedini konkursi su i dalje u toku te se nadamo novim pozitivnim ishodima, kažu nam iz Foruma.

Takođe, navode i da u narednom periodu veruju da će novi poslodavci postatu članovi mreže i da će u saradnji uticati ne samo na bolji položaj osoba sa invaliditetom već i na uspostavljanje novih društvenih vrednosti u Srbiji.

S obzirom na to da su u stalnom kontaktu sa kandidatima koji traže posao, kažu nam da dobijaju pozitivne povratne reakcije i visok nivo zadovoljstva povećanim prilikama za zaposlenje koje je Platforma omogućila. Mogućnost korišćenja portala prilikom traženja posla je pojednostavila ceo proces, a kandidati su posebno istakli kvalitet pristupa i informisanost poslodavaca prilikom razgovora za posao. Podrška koju Forum mladih sa invaliditetom pruža poslodavcima pomera fokus ka radnim sposobnostima osoba sa invaliditetom, ruši predrasude, što je jedan od važnih preduslova za uspešan proces zapošljavanja.

Zainteresovani poslodavci mogu da se jave Forumu mladih sa invaliditetom, putem mail-a office@fmi.rs. Takođe, naše aktivnosti mogu pratiti i putem sajta www.fmi.rs , kao i putem naših profila na društvenim mrežama Facebook, Instagram i LinkedIn.

Aktivnosti Foruma
Forum mladih sa invaliditetom još od 2008. godine aktivno radi u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Naše usluge podrazumevaju kontinuirani rad sa pojedincima – osobama sa invaliditetom, i to kroz organizovanje različitih radionica i treninga, karijernog vođenja i savetovanja, individualnog savetodavnog rada, pružanje podrške za izradu biografija, pripremu za razgovor za posao, IT prekvalifikaciju, kao i kurseve jezika. Sa druge strane, Forum mladih sa invaliditetom pruža i podršku poslodavcima, kako bi ceo proces zapošljavanja bio uspešan.
-