IN STORE  in your country  
SRBIJA
Srbija
10.04.2019.

Predstavnici Nelta na Ekonomskom fakultetu

Prema najavama Miloša Jelića, kompanija će u Angoli početkom sledeće godine da pokrene proizvodnju...

Predstavnici kompanije Nelt - Miloš Jelić, izvršni direktor, Nikola Ćorsović, direktor strategija i transformacije i Milica Dostanić, specijalista za regrutaciju i selekciju, gostovali su u ponedeljak na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Tom prilikom, izvšrni direktor Nelta Miloš Jelić, ukratko je upoznao veliki broj studenata završnih godina sa kompanijom Nelt, predstavljajući im "set važnih informacija koje se tiču organizacije".

On je kazao da u sastavu Nelt grupe posluje 14 kompanija, na 11 tržišta, na dva kontinenta, da je u njoj zaposleno 3.900 ljudi, da imaju više od 80 principala i da su u prošloj godini ostvarili blizu milijardu evra konsolidovane dobiti.

Želimo da budemo distributer koji nudi kompletnu uslugu i da uđemo u HoReCa kanal, istakao je Jelić.

On je otkrio pred studentima da imaju planove da u Angoli pokrenu proizvodnju početkom sledeće godine. Osim distribucije, želimo da krenemo sa logističkim uslugama i proizvodnjom, kazao je on.

Nikola Ćorsović, direktor strategija i transformacije, govorio je o ulozi e-trgovine u distributivnom poslovanju, i u svom izlaganju zaključio da taj uticaj u Srbiji još uvek nije veliki i značajan.

On je istakao da se digitalna revolucija odvija u segmentu B2B, odnosno veleprodaja prema trgovcima, kao i u segmentu B2C, odnosno trgovaca prema potrošačima.

Prema njegovim rečima, digitalizacija je dovela do tri najznačajnije promene. Prva je promena u načinu kako potrošači konzumiraju medije, druga je promena u komunikacionim šablonima kako biznis i brendovi komuniciraju sa potrošačem i treća je promena u kupovnom putu, jer se menja odnos potrošača sa malorpdajom.

Kako je objasnio, convenience je ključ selidbe potrošača iz offine u online. Maloprodaja iz multichannel prelazi u omnichannel, a logistika se polako menja, dodao je on.

Milica Dostanić, specijalista za regrutaciju i selekciju, predstavila je studentima program "Dobar start" koji će kompanija ove godine realizovati peti put.

Ovaj program je poseban i razlikuje se od drugih sličnih programa zbog posvećenosti organizacije, zatim jednakih šansi koje pruža i internim i eksternim kandidatima, kao i po rezultatima koje ostvaruje, kazala je Dostanić i objasnila da je 90% polaznika programa našlo zaposlenje u kompaniji Nelt.

Ono što je, takođe, veoma značajno za studente to je da je učešće u programu, koji traje osam meseci, plaćeno.

-