IN STORE  in your country  
SRBIJA
Srbija
01.04.2019.

SRBIJA/REGION

Promene na menadžerskim pozicijama u Mastercard-u

Artur Turemka odlazi sa pozicije generalnog direktora za tržište Balkana...

Nakon što je šest godina proveo na poziciji generalnog direktora za tržište Balkana u kompaniji Mastercard, Artur Turemka prelazi na novu poziciju starijeg potpredsednika globalnih komercijalnih lidera u Londonu, od marta 2019. godine.

Nakon što ova promena stupi na snagu, regionalna Balkanska tržišta postaće direktno deo divizije Centralno Istočne Evrope. Jelena Ristić ostaje na mestu direktora za tržišta Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, a Vanja Manova direktor tržišta za Bugarsku, Severnu Makedoniju i dodatno Albaniju. Obe će direktno biti odgovorne Pavelu Ričlinskom, predsedniku divizije Centralno Istočne Evrope u kompaniji Mastercard.

Jelena Ristić, direktor za tržišta Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, odgovorna je zadužena za razvoj i sprovođenje lokalnih strategija na ovim važnim balkanskim tržištima, kao i za negovanje snažnih partnerstava sa ključnim saradnicima u privatnom sektoru i državnim institucijama. Jelena radi u kompaniji Mastercard od 2009. godine i za to vreme, radila je na proširenju poslovanja kompanije na netradicionalne industrije, sklapanje novih partnerstava i ekskluzivnih saradnji i upravljala je rastom tržišnog udela u sve tri zemlje. Jelena poseduje bogato iskustvo u bankarskom sektoru u Srbiji koje je stekla radom u kartičarskom odeljenju u jednoj od vodećih banaka na tržištu - Banca Intesa.

-