IN STORE  in your country  
SRBIJA
Srbija
20.05.2019.

Udruženje pivara Srbije unapredilo samoregulativu

Principi promocije piva detaljno definišu standarde za promotere ovog udruženja...

Udruženja pivara Srbije je, po ugledu na svoje članice, najveće srpske pivare, unapredilo svoju poslovnu praksu usvajanjem „Principa promocije piva u praksi”.

Na godišnjem sastanku Odbora za pritužbe povreda „Kodeksa odgovornih komercijalnih komunikacija“, članovi su se saglasili sa ovim dokumentom koji uređuje obavljanje posla promotera angažovanih za potrebe promocije piva na način koji ide iznad postojećeg zakonodavstva, kako bi kroz unapređenje poslovne prakse dodatno osnažili odgovornu promociju piva.

Principi promocije piva detaljno definišu standarde za promotere Udruženja pivara Srbije, od njihove obavezne obuke, preko podrške koju mogu da koriste tokom svog angažmana i odgovornosti koju imaju, sve do pravila za uniforme. Posvećeni su promoterima koji su zaduženi da na terenu promovišu pivo.

Vladimir Čeh, predsednik Odbora za pritužbe, ovim povodom je rekao: Drago mi je da u prethodnih godinu dana nismo imali pritužbe na oglasne poruke najvećih pivara niti od strane potrošača, konkurenata, kao ni drugih zainteresovanih lica. To je potvrda da se članice Udruženja pivara Srbije pridržavaju odredbi Kodeksa odgovornih komercijalnih komunikacija, koji predstavlja dokument samoregulative najvećih pivara u ovoj industriji i obavezan je za sve članice. Pivarska industrija je tako dala dobar primer na koji način bi i druge delatnosti trebalo da unapređuju svoje poslovne prakse u cilju stvaranja boljih poslovnih uslova i funkcionalnijeg društva u celini.

Dokumenti Principi promocije piva u praksi, kao i Kodeks odgovornih komercijalnih komunikacija, su dostupni u celosti na www.pivaresrbije.rs

Da podsetimo, Odbor za pritužbe, koji obezbeđuje da se pritužbe rešavaju na nepristrasan i pravičan način u skladu sa odredbama Kodeksa, sastoji se od tri člana: Olivere Kovačević, novinara i urednika RTS-a, Vladimira Čeha, osnivača Instituta za istoriju oglašavanja i Aleksandra Kovačevića, advokata iz kancelarije Kovačević Kolešan.

-