IN STORE  in your country  
SRBIJA
Svet
25.01.2019.

EVROPA

EFSA otvara svoje baze podataka

Evropska agencija za bezbednost hrane preduzela je važan korak prema tome da postane organizacija sa potpuno javnom bazom podataka...

Agencija se obavezala na objavljivanje naučnih podataka koje koristi za istraživanja i praćenja i mnoge procene rizika na nivou EU.

EFSA navodi kako namerava da deli podatke prikupljene u područjima kao što su navike potrošnje hrane, ostaci pesticida u hrani, hemijski kontaminanti i aditivi u hrani, epidemije bolesti koje se prenose hranom i antimikrobne rezistencije.

Podaci će biti dostupni na Knowledge Junctionu, EFSA javnom repozitorijumu, koji je uspostavljen radi poboljšanja transparentnosti, ponovljivosti i ponovnog korišćenja dokaza u procenama rizika za sigurnost hrane i hrane za životinje. Prve grupe podataka biće objavljene ove godine. Knowledge Junction je zajednica na Zenodo platformi i može joj pristupiti svako sa internet pretraživača.

Učiniti te podatke javnima označiće značajnu prekretnicu za države članice, koje pružaju toliko podataka koje koristimo, kao i za samu Agenciju. Po prvi put, kada objavimo određene naučne rezultate, istovremeno ćemo učiniti dostupnim sve podatke koji se koriste u proceni. To će nam omogućiti postupak objavljivanja podataka koji je pravovremen, uporediv, heterogen i pristupačan - rekla je Mary Gilsenan, rukovodilac Jedinice za upravljanje dokazima EFSA.

Osim što je u skladu sa jednim od ključnih strateških ciljeva Agenciji da proširi svoju bazu podataka i maksimizuje pristup svojim podacima - potez je deo širih napora EU za promociju javnog pristupa podacima i informacijama.

Gilsenan je dodala da su javni podaci ključni faktor za transparentnost, odgovornost i donošenje odluka zasnovanih na dokazima.

Izveštaj su uradili stručnjaci za podatke iz Agencije u bliskoj saradnji sa stručnjacima i telima država članica EU-a.

Nadamo se da će naš izveštaj pomoći u podsticanju usvajanja politike javnih podataka u području sigurnosti hrane širom Evrope. Pristup javnim podacima može pomoći potrošačima u donošenju zdravih odluka, poboljšanju sistema praćenja bezbednosto hrane i podsticanju inovacija u sektoru proizvodnje hrane, zaključila je Gilsenan.

Izvor: eKapija
Foto: euractiv.com

-