IN STORE  in your country  
SRBIJA
Svet
22.04.2021.

DOP

HEINEKEN objavio strategiju održivog poslovanja "Stvarajmo bolji svet" za 2030.

HEINEKEN je objavio svoj program održivog poslovanja „Stvarajmo bolji svet” za 2030. godinu, koji obuhvata set ambicioznih planova i obaveza sa ciljem da se ostvari pozitivan uticaj kako na životnu sredinu, tako i u domenu društvene održivosti, ali i promocije odgovorne konzumacije alkohola.

Kao važan deo uravnotežene poslovne strategije kompanije pod nazivom „EverGreen”, ambicije za 2030. godinu nadovezuju se na napredak ostvaren od kada je program „Stvarajmo bolji svet” započeo, 2009. godine.

Preko 150 godina, strastveno smo posvećeni ostvarivanju pozitivnog uticaja na svet oko nas. Znamo da možemo da napredujemo samo ako i naši ljudi, planeta i zajednice oko nas napreduju, rekao je izvršni direktor i predsednik upravnog odbora HEINEKEN-a, Dolf van den Brink.

Na putu bez štetnih uticaja na životnu sredinu

Nulta emisija ugljen-dioksida

HEINEKEN je nedavno objavio ambiciju da ostvari nultu emisiju ugljen-dioksida u svojoj proizvodnji do 2030. godine, a u celokupnom lancu vrednosti do 2040. godine. Kompanija teži da u svim svojim proizvodnim postrojenjima postigne nultu emisiju ugljen-dioksida, kroz maksimalno iskorišćenje izvora obnovljive energije i veću energetsku efikasnost. Kako bi ispunio sve svoje obaveze, HEINEKEN se pridružuje partnerskim savezima da bi podstakao kolektivnu saradnju, čemu u prilog svedoči i članstvo u Poslovnoj ambiciji Pariškog sporazuma za 1,5°C, zatim Race to Zero, kao i RE100.

Bez otpada (Zero Waste)

U domenu cirkularne ekonomije, HEINEKEN se obavezuje da će eliminisati odlaganje otpada na deponije sa svojih 166 proizvodnih postrojenja do 2025. godine. Naglasiće upotrebu povratne ambalaže i nastaviće razvoj inovativne ambalaže poput najnovije reciklažne ambalaže Green Grip u Velikoj Britaniji, koja zamenjuje plastične prstenove za jednokratnu upotrebu u multipack pakovanjima limenki, smanjujući količinu plastike za 500 tona svake godine.

Pozitivan uticaj na vodene resurse

Kao deo postavljenih ciljeva do 2030. godine, HEINEKEN će dalje smanjiti prosečnu potrošnju vode na 2,6 hektolitara po hektolitru piva (hl/hl) u područjima u kojima postoje izazovi sa izvorima pijaće vode i na 2,9 hl/hl širom sveta. Kompanija će takođe u potpunosti uravnotežiti upotrebu vode koja se koristi za proizvode u područjima u kojima postoje izazovi sa izvorima pijaće vode, kao što to radi u Meksiku, Španiji, Egiptu i Maleziji.

Na putu ka inkluzivnoj, fer i pravičnoj kompaniji i svetu

Prihvatanje inkluzije i različitosti

HEINEKEN-ovi ciljevi do 2030. godine podižu ambicije kompanije u pogledu društvene održivosti, uz stalni fokus na inkluziju i različitost. Iako se danas procenat žena zastupljenih u višem menadžmentu u HEINEKEN-u udvostručio u odnosu na prethodnu deceniju, i dalje postoji prostor za napredak. Prvi put, HEINEKEN se javno obavezao na povećanje procenta i osnaživanje žena na 30% liderskih pozicija u višem menadžmentu do 2025. godine, a na 40% do 2030. godine, na svom putu ka rodnoj ravnopravnosti. Do 2023. godine, najmanje 65% članova rukovodećih timova u svakom regionu činiće pripadnici nacionalnosti tog regiona sa ciljem povećanja kulturne raznolikosti i zastupljenosti lokalnih predstavnika u rukovodstvu.

Fer i bezbedno radno mesto

HEINEKEN se obavezuje na jednaka primanja za jednak rad za kolege oba pola. Kompanija će napraviti procenu u svim zemljama u kojima posluje i pripremiti akcione planove za unapređenje najkasnije do 2023. godine. Štaviše, koristeći nove, prilagođene procene trećih strana kao merilo, svakom zaposlenom će biti garantovana ne samo minimalna zakonom propisana zarada, već pre svega fer i jednaka primanja najkasnije do 2023. godine, uz fokus na najugroženije zajednice.

Uticaj na zajednice

HEINEKEN uspostavlja inicijative za unapoređenje društvenog uticaja na svakom tržištu podržavajući jedan ili više ciljeva održivog razvoja UN-a. Takođe će nastaviti da pruža podršku malim poljoprivrednicima kroz snabdevanje poljoprivrednim sastojcima u Africi, sa ciljem povećanja obima volumena od 50% do 2025. godine u poređenju sa 2020. godinom.

Na putu ka odgovornoj konzumaciji i bez štetne upotrebe alkohola

Uvek izbor

Za HEINEKEN, „Stvarajmo bolji svet” znači i osnaživanje potrošača pružanjem izbora, transparentne komunikacije i uz nultu toleranciju za štetnu upotrebu alkohola. Nakon uspeha ostvarenog kroz Heineken® 0.0 brend, od 2020. HEINEKEN u svom portfoliju sada ima preko 130 bezalkoholnih varijanti svojih proizvoda. Kompanija će nastaviti da ulaže u inovacije u svom portfoliju bezalkoholnih proizvoda i proizvoda sa niskim procentom alkohola, kako bi ih učinila što dostupnijim potrošačima i kako bi svi imali mogućnost da sve proizvode konzumiraju u zavisnosti od svoje želje i trenutne prilike. Do 2023. godine kompanija će obezbediti dve bezalkoholne opcije brendova na većini svojih tržišta.

Sprečavanje štetne upotrebe alkohola

HEINEKEN nastavlja svoju snažnu posvećenost i rad na sprečavanju štetne upotrebe alkohola. Svuda gde posluje, HEINEKEN će i dalje negovati lokalna partnerstva na temu štetne upotrebe alkohola poput sprečavanja konzumacije za maloletne osobe, vožnje pod uticajem alkohola i opijanja.

Umerenost šampiona

HEINEKEN će iskoristiti snagu svog vodećeg brenda i posvetiće 10% celokupnog Heineken® medijskog budžeta za jačanje kampanja o odgovornoj konzumaciji, kako bi postigao ambiciju da svake godine ka milijardi ljudi proširi poruku o odgovornoj konzumaciji.

izvor: InStore

foto: Heineken

-