IN STORE  in your country  
SRBIJA
Vodič kroz kategoriju
03.07.2020.

Panel domaćinstava GfK: Potrošnja u domaćinstvima u Srbiji

Bezalkoholna pića: Po bezalkoholna pića u tradicionalne radnje

Tokom kriznog perioda (april/mart 2020) u sedam od 10 vodećih trgovačkih lanaca u Srbiji porasla je lojalnost njihovih kupaca u kategoriji bezalkoholnih pića u odnosu na isti period prethodne godine. Međutim, posmatrano po pojedinačnim kategorijama (gazirani sokovi, voćni sokovi, gazirana i negazirana voda) situacija se razlikuje od trgovca do trgovca

Autor: Dalibor Minić
Senior Research Consultant, Consumer Panel Services

dalibor.minic@gfk.com

U fokusu ovog istraživanja je kupovina bezalkoholnih pića u domaćinstvima u Srbiji, u periodu od maja 2019. do februara 2020. godine. Analizom su obuhvaćeni gazirani i negazirani sokovi (uključujući i energetske napitke i ledeni čaj) i vode.

Prema podacima GfK Panela domaćinstava, na domaćem tržištu aktivno je više od 200 brendova sokova i više od 60 brendova gaziranih i negaziranih voda. Među njima, vodećih pet u prvoj kategoriji zauzima oko 54% tržišnog učešća u potrošnji domaćinstava, dok vodećih pet brendova voda čini oko 60% ukupne potrošnje na kategoriju.

Glavno mesto kupovine bezalkoholnih pića za domaćinstvo su tradicionalne prodavnice, u kojima se kupi 30% svih količina sokova i 26% voda. Slede minimarketi i supermarketi, koji ukupno generišu oko polovinu svih količina bezalkoholnih pića koja se nađu u domaćinstvima u Srbiji.

Lojalnost kupaca vodećem brendu sokova iznosila je u posmatranom periodu 26%, što znači da su kupci ovog brenda utrošili na njega nešto više od četvrtine svoje ukupne potrošnje na kategoriju. U slučaju voda, lojalnost brendu lideru iznosila je 31%. Kao brendovi sa najvećim rastom lojalnosti kupaca u odnosu na isti period godinu dana ranije, izdvojili su se u svojim kategorijama Coca-Cola i Bivoda, dok je trgovački lanac koji je beležio rast lojalnosti kupaca u obe kategorije u ovom periodu bio Lidl.

Tokom kriznog perioda (april/mart 2020) u sedam od 10 vodećih trgovačkih lanaca u Srbiji porasla je lojalnost njihovih kupaca u kategoriji bezalkoholnih pića u odnosu na isti period prethodne godine. Međutim, posmatrano po pojedinačnim kategorijama (gazirani sokovi, voćni sokovi, gazirana i negazirana voda) situacija se razlikuje od trgovca do trgovca

-