IN STORE  in your country  
SRBIJA
Vodič kroz kategoriju
25.12.2019.

Pregled TV oglašavanja čipsa i grickalica

Grickalice: Čips i flips najčešće na malim ekranima

Detaljniji presek same kategorije Čips i grickalice ukazuje na to da 53,5% udela u kategoriji otpada na TV oglašavanje klase Čips i flips, dok preostalih 46,5% udela u TV oglašavanju pripada klasi Grickalice

Izvor: Nielsen Audience Measurement

Nielsen Audience Measurement bavi se merenjem TV auditorijuma putem najsavremenije metodologije koja podrazumeva primenu elektronskih merača gledanosti, piplmetara. Podaci su produkovani na dnevnom nivou i bazirani su na panelu od 880 domaćinstava sa oko 2.700 pojedinaca koji je reprezentativan za kompletnu populaciju Srbije bez Kosova, starosti četiri godine i više.

U dinamičnom okruženju kakvo je TV tržište, nezavisni, pouzdani i transparentni podaci o gledanosti preduslov su za uspešno poslovanje svih učesnika tržišne utakmice. Iz tog razloga, misija naše kompanije jeste uspostavljanje jedinstvenog sistema za merenje TV auditorijuma koji podjednako koriste TV stanice, medijske agencije i oglašavači u svom svakodnevnom poslovanju, a koji je baziran upravo na pouzdanim, nezavisnim i transparentnim podacima o gledanosti. Tome doprinosi činjenica da smo deo multinacionalne kompanije koja se bavi merenjem više od 40% svetskog TV auditorijuma, kao i skoro dve decenije iskustva u elektronskom merenju auditorijuma na srpskom tržištu.

Pregled TV oglašavanja kategorije proizvoda Čips i grickalice u okviru sektora Prehrambeni proizvodi i bezalkoholna pića, kojom se bavimo u ovom broju, zasnovan je na EqGRP, kao merilu ulaganja u TV oglašavanje baziranom na ostvarenim GRP (Gross Rating Point) svedenim na 30” spot radi uporedivosti kampanja različitih dužina spotova. Podaci se odnose na total populaciju Srbije starosti 4+, kao i aktivnosti oglašavača i brendova kategorije proizvoda Čips i grickalice na TV kanalima sa nacionalnom pokrivenošću u periodu od 12 meseci – od 1. avgusta 2018. godine zaključno sa 31. julom 2019. godine. U obzir su uzeti podaci o ostvarenim EqGRP tokom gledanosti uživo i u odloženom režimu gledanja u okviru 7 dana od emitovanja kampanja na analiziranim TV stanicama.
Prehrambeni proizvodi i bezalkoholna pića predstavljaju 1. sektor proizvoda što se tiče aktivnosti TV oglašavanja i na njega otpada 21,4% udela u ukupnom TV oglašavanju tokom analiziranog perioda.

U okviru navedenog sektora primat drži kategorija Bezalkoholna pića sa 40,3% udela u sektoru, čime je prestigla kategoriju Slatkiši ukoliko poredimo isti period za prethodnih 12 meseci. Dakle, Slatkiši su druga kategorija u sektoru sa 32,7% udela, dok je kategorija Čips i grickalice na nepromenjenom 3. mestu po TV oglašavanju sa 10,2% udela u toku analiziranih 12 meseci.
Detaljniji presek same kategorije Čips i grickalice ukazuje na to da 53,5% udela u kategoriji otpada na TV oglašavanje klase Čips i flips, dok preostalih 46,5% udela u TV oglašavanju pripada klasi Grickalice.

Što se tiče TV oglašavača koji su tokom analiziranog perioda bili aktivni u okviru kategorije Čips i grickalice, primat u TV oglašavanju pripada kompaniji Marbo Product sa udelom od 52% ostvarenih EqGRP u okviru kategorije. Na drugom mestu je kompanija Atlantic Grupa sa 16,1% udela u TV oglašavanju kategorije, a na trećem mestu je Vitaminka sa 9,9% udela; slede Bambi sa 9,5%, Chipita sa 5,7%, Mondelez sa 5,4%, Knežević trade Sremska Mitrovica sa 0,8%, Jaffa sa 0,6% udela u ukupnom TV oglašavanju ove kategorije na srpskom tržištu, kao i Agrokor Mercator i Pionir Subotica sa preostalim udelom.

Presek TV oglašavanja pojedinačnih brendova kategorije Čips i grickalice pokazuje da najveći udeo u kategoriji otpada na Chipsy sa 29,5% ostvarenih EqGRP u okviru te kategorije, na drugom mestu je Clipsy sa 19,3%, na trećem je Smoki sa 11,7%, slede Stobi Flips sa 9,9%, Bake Rolls sa 5,7%, Plazma keks sa 4,5%, Prima ima 4,4%, Pardon 3,3%, a Oki & Boki 0,8%, dok ostali pojedinačni brendovi iz ove kategorije imaju manji udeo u TV oglašavanju.

U okviru kategorije proizvoda Čips i grickalice ulaganje u TV oglašavanje je nešto više usmereno ka klasi Čips i flips. Što se proizvođača tiče, najaktivniji je Marbo Product sa više od polovine udela u ukupnom TV oglašavanju ove kategorije, dok je u televizijskom oglašavanju pojedinačnih brendova na srpskom tržištu u analiziranom periodu najzastupljeniji Chipsy.

-