IN STORE  in your country  
SRBIJA
Vodič kroz kategoriju
25.03.2020.

Nielsen: Analiza sapuna, gelova za tuširanje, nege kože ruku, nege kože tela

Kozmetika: Izbor nikad veći

Govoreći o regionima koji su obuhvaćeni analizom, od ukupne vrednosne prodaje navedenih kozmetičkih proizvoda, u periodu januar - decembar 2019, na teritoriji cele Republike Srbije, u Beogradu se beleži najveća prodaja svih analiziranih proizvoda, i to sapuna 36,6%, gelova za tuširanje 38,8%, a kod proizvoda za negu ruku i za negu tela taj udeo iznosi 42,1%

Izvor: Nielsen

Da je higijena pola zdravlja, to je priča stara. Zdravlje od ruku kreće, a one su i najčešće u kontaktu sa okruženjem. Ali, šta je sa ostatkom naše kože koji tokom zime obično ostane skriven?

Većina ljudi odavno je shvatila da se koži, kao najvećem organu ljudskog tela, mora posvetiti velika pažnja, higijena i nega, posebno u specifičnom zimskom periodu, kada joj niske temperature, hladan i oštar vazduh i nedostatak sunca nimalo ne pogoduju. Budući da je svest o tome iz godine u godinu sve veća, uz sapun, koji je i sinonim za higijenu i njeno osnovno sredstvo, proizvođači kozmetičkih preparata za negu kože tela na tržištu imaju bogatu ponudu kako sapuna, tako i gelova za tuširanje, preparata za negu kože ruku, te onih koji neguju i hrane kožu celog tela.

Pošto smo utvrdili razloge zbog kojih je izbor kozmetičkih proizvoda za negu kože i kod nas veći nego ikada ranije, možemo se pozabaviti time kakva je situacija kada je reč o prodaji tih proizvoda u Srbiji iz godine u godinu, a o tome govore podaci o prodaji robe široke potrošnje agencije Nielsen.

Kozmetički proizvodi za negu kože tela koji se mogu kupiti na srpskom tržištu mogli bi se svrstati u četiri kategorije: sapuni, gelovi za tuširanje, preparati za negu kože ruku i preparati za negu kože tela.

Sapuni

Kada je reč o trendu prodaje sapuna na teritoriji cele Srbije, na osnovu istraživanja agencije Nielsen u 2019. godini, može se zaključiti da vrednosna i količinska prodaja beleže rast, vrednosno 0,4%, količinski 0,6%, dok je komadno primetan pad od 2% u odnosu na isti period prošle godine.

Takođe, kada se posmatra trend prodaje preko kanala prodaje koji su uključeni u analizu ove kategorije proizvoda – hiper/supermarketi, velike prodavnice, male prodavnice, trafike i drogerije – evidentno je da prodaja sapuna beleži pad u svim formatima osim u drogerijama gde je vrednosni rast 15,6%, a komadni 20,5%. Kanal hiper/supermarketi beleži vrednosni pad od 4,9% i pad u komadnoj prodaji za 7,7% u poređenju sa isti periodom prošle godine.

Od ukupno prodatih sapuna po regionima Srbije u periodu januar - decembar 2019, najveća vrednosna prodaja beleži se u Beogradu (36,6%), dok je po istom, vrednosnom udelu najmanje sapuna prodato u jugoistočnoj Srbiji (18,2%). Vojvodina ima vrednosno učešće od 24,9%, a centralno-zapadna Srbija 20,3%.
Kada govorimo o komadnoj prodaji po regionima Srbije, najviše sapuna prodato je u Beogradu (32,4%), dok je jednako komada sapuna prodato u centralno-zapadnoj i jugoistočnoj Srbiji (21,3%).

Kanali prodaje uključeni u analizu prodaje sapuna kao kozmetičke kategorije jesu: hiper/super marketi, velike prodavnice, male prodavnice, trafike i drogerije.

Najveća vrednosna prodaja beleži se u hiper/super marketima (40%), potom slede drogerije sa učešćem od (27,7%), velike i srednje prodavnice (21,6%) dok male prodavnice učestvuju sa 10,7%.
Što se tiče najvećih proizvođača kozmetičke kategorije sapuni, to su sledeći proizvođači (po abecednom redu): Beiersdorf, Colgate Palmolive, Henkel, Piramida 72, Unilever.

Ovih pet proizvođača zauzima 55,8% ukupnog tržišnog udela kada je reč o vrednosnoj prodaji, a istih pet proizvođača po količinskoj prodaji zauzima 39,7% ukupnog tržišta.

U analizi prodaje kozmetičke kategorije sapuna važna je i njihova podela prema formi na: čvrst sapun (bar), tečni sapun (liquid), krem sapun (cream), pena za ruke (foam), gel sapun (gel).

Prema vrednosnoj prodaji, u Srbiji je najviše prodato čvrstih sapuna (68,4%), slede tečni sapuni (30,9), krem sapuni (0,4%), pene za ruke (0,3%).

U vrednosnoj prodaji najveći udeo imaju pakovanja od 100 g/ml (26,5%), te ona od 90 g/ml (19,2%) i pakovanja od 1.000 g/ml, čiji je vrednosni udeo u prodaji 12,4%.

Kad je pak o ukupnoj količinskoj prodaji reč, tu pakovanja od 1.000 g/ml imaju najveći udeo (35,3%), udeo pakovanja od 100 g/ml i 90 g/ml je približan (13,6% i 12,6%).

Gelovi za tuširanje

Kada govorimo o prodaji kozmetičke kategorije gelovi za tuširanje, primetan je trend porasta prodaje ovih proizvoda u Srbiji u odnosu na isti period prošle godine. Analiza agencije Nielsen pokazuje da je po sva tri prodajna parametra prodaja porasla i to: po vrednosti za 5,7%, po količini za 6,5% i po broju komada za 6,7%.

U odnosu na isti period prošle godine, kada posmatramo kanale prodaje, može se zapaziti da postoji trend pada po sva tri prodajna kriterijuma u svim formatima osim u drogerijama, koje su i zaslužne za rast čitave kategorije. Vrednosno, drogerije beleže rast od 15%, količinski 18,3% i komadno 18,2%. Najveći pad beleže formati od 40m2 do 300m2 odnosno velike i srednje prodavnice gde je vrednosni pad 4,2%, a količinski 3,9%.

Od ukupno prodatih gelova za tuširanje po regionima Srbije u periodu obuhvaćenom ovim istraživanjem, najveći udeo u ukupnoj količinskoj prodaji beleži se u Beogradu (38,8%), dok je najmanja prodata količina gelova za tuširanje zabeležena u jugoistočnoj Srbiji (15,9%).
Sličan je trend kada se pogleda komadna prodaja ove kozmetičke kategorije – najviše je prodatih u Beogradu (36,7%), a najmanje u jugoistočnoj Srbiji (16,6%).

Kanali prodaje uključeni u analizu prodaje kozmetičke kategorije gelova za tuširanje jesu: hiper/super marketi, velike prodavnice, male prodavnice, trafike i drogerije. Što se tiče količinske prodaje ove kategorije, najveći njen udeo ide preko kanala drogerije (53,6%), potom slede hiper/super marketi (29,5%), velike i srednje prodavnice koje učestvuju sa 11%, dok formati do 40m2 učestvuju sa 5,8%.

Kada je reč o najvećim proizvođačima kozmetičke kategorije gelovi za tuširanje, to su sledeći proizvođači (po abecednom redu): Beiersdorf, Colgate Palmolive, Henkel, Sarantis i Unilever. Ovih pet proizvođača u ukupnoj količinskoj prodaji u Srbiji učestvuje sa 54,9%, dok im je vrednosni udeo u ukupnoj prodaji na srpskom tržištu tačno 62,1%.

Za ovu kozmetičku kategoriju važna je podela po funkcionalnosti koju imaju i na osnovu nje ih možemo podeliti na 1-in-1, 2-in-1, 3-in-1 i 4-in-1. Najveći udeo i po vrednosnoj (58,7%) i po količinskoj (60,7%) prodaji otpada na kupke sa funkcijom 1-in-1. Što kupka ima više funkcija, opada udeo njene prodaje po oba prodajna kriterijuma – kupke sa 4-in1 funkcijom u ukupnoj prodaji ovih kozmetičkih proizvoda imaju po vrednosti tek 0,02% i po količini 0,01%.

Po količinskom udelu, najviše se proda kupki u obliku gela (61,8%), potom krem kupki (19%), a najmanje sorbea 0,0% .

Još jedna podela važna je u analizi tržišta prodaje gelova za tuširanje, a to je veličina pakovanja. Najveći udeo u vrednosnoj prodaji ove kozmetičke kategorije ima pakovanje od 250 g/ml (47,3%), kao i ono od 500 g/ml (13,8%). I za jedan i za drugi prodajni parametar procentualni udeo malih pakovanja je mali ili pak ravan nuli.

Nega kože ruku

Kada je reč o prodaji preparata za negu kože ruku na teritoriji Srbije, zanimljivo je to što se na osnovu analize tržišta agencije Nielsen u odnosu na isti period prošle godine uočava trend porasta prodaje i po vrednosti – za 20,7%, ali i po količini – za 10,2%.

Kada govorimo o kanalima putem kojih ova kategorija stiže do ispitanika, u analizu su uključeni: hiper/super marketi, velike prodavnice, male prodavnice, trafike i drogerije. Zanimljivo je da se po sva tri prodajna parametra najviše preparata za negu kože ruku proda u drogerijama: po vrednosti – 72,2%, po količini – 59,4%, a prema broju prodatih komada – 64,1%. Drugi kanal kojim najviše ovih proizvoda stiže do ispitanika jesu super/hiper marketi – vrednosna prodaja 16,8%, količinska 23,5% i komadna 21,7%.

Govoreći o regionima koji su obuhvaćeni analizom, od ukupne prodaje na teritoriji cele Republike Srbije po vrednosti se beleži najveća prodaja preparata za negu kože ruku u Beogradu (42,1%), sledi Vojvodina sa 25,6%, a najmanji je vrednosni prodajni udeo u regiji jugoistočne Srbije (14,6%).
I po broju prodatih komada preparata za negu kože ruku na prvom mestu je Beograd sa 40,1%, dok je najmanje komada ove kozmetičke kategorije prodato, opet, u regiji jugoistočne Srbije (15,7%).

Kada je reč o najvećim proizvođačima kozmetičke kategorije preparati za negu kože ruku, to su sledeći proizvođači (po abecednom redu): Beiersdorf, DCP Hemigal, Ilirija, L’Oreal, Unilever. Ovih pet proizvođača zauzima 42,6% ukupnog tržišnog udela kada je reč o vrednosnoj prodaji, te skoro 40 odsto (39,5%) količinske prodaje u Srbiji.

U analizi prodaje ove kozmetičke kategorije važna je njena podela po formi i to na: krema (cream), balzam (balsam), losion (lotion), pena (foam), krema i serum (cream & serum), tečnost (liquid), ulja (oils). Ubedljivo najviše preparata za negu kože ruku, i po vrednosti 96,6% i po količini 97,9%, proda se u obliku kreme.

U analizu preparata za negu kože ruku uključena je i podela prema veličini pakovanja. Najveći vrednosni udeo (38,7%) u prodaji ove kozmetičke kategorije imaju pakovanja od 100 ml, a ista veličina pakovanja ima najveći procentualni udeo i u količinskoj prodaji sa 37,6%. Po oba ova parametra sledi prodaja preparata za negu ruku u pakovanju od 75 ml (po vrednosti 23,5% i po količini 17,2%).

Nega kože tela

Kada je reč o prodaji kozmetičkih preparata za negu kože tela na teritoriji Srbije, analiza tržišta agencije Nielsen pokazuje da postoji trend povećane prodaje ove kozmetičke kategorije u odnosu na isti period prošle godine. Naime, prodaja ovih proizvoda porasla je prema vrednosti za 13,1%, a prema količini za 9,0%.
Takođe, zanimljivo je da, kada je o kanalima prodaje reč, u odnosu na prethodno analizirani period, zabeležen pad prodaje ovih proizvoda u hiper/super marketima (-2,3% i -4%), dok je u velikim prodavnicama primetan rast (6,3% i 7,2%), a posebno u malim radnjama (10,6% i 8,2%), dok veliki skok njihova prodaja, i po vrednosti (18,1%) i po količini (13,1%), beleži u drogerijama.

Govoreći o regionima koji su obuhvaćeni analizom, od ukupne prodaje na teritoriji cele Republike Srbije, najveća količina ovih kozmetičkih proizvoda prodata je u Beogradu (42,1%), a najmanja u jugoistočnoj Srbiji (15,1%).

Kanali prodaje uključeni u ovu analizu jesu: hiper/super marketi, velike prodavnice, male prodavnice, trafike i drogerije. Najveća prodaja preparata za negu tela po sve tri prodajne vrednosti zabeležena je u drogerijama. Preko ovog kanala prodaje najveći je vrednosni udeo – 73,4%, potom količinski – 72,1% i komadni – 64,8%. Znatan procenat kada je reč o kanalima prodaje otpada na hiper/super markete (16,5% vrednosni, 18% količinski i 19,1% komadni).

Kada je reč o proizvođačima kozmetičke kategorije preparati za negu kože tela, to su sledeći proizvođači (po abecednom redu): Beiersdorf, Crystal Derma, DCP Hemigal, L’Oreal, Unilever. Ovih pet proizvođača zauzima više 60% (tačno 62,4%) ukupnog tržišnog udela kada je reč o vrednosnoj prodaji, te blizu 60 odsto (58,3%) količinske prodaje.

U analiziranom periodu najveći udeo u vrednosnoj prodaji imaju univerzalni preparati za negu kože 32,9%, dok isti tip preparata u količinskoj prodaji ima udeo od 26,9%.

Najveći procentualni udeo u vrednosnoj prodaji imaju krem preparati sa 39,5%, dok u količinskoj prodaji na njih otpada 33,2%.
I na kraju, u analizu ove kozmetičke kategorije uključena je njihova podela po veličini pakovanja. U sagledanom periodu najveći procentualni udeo u vrednosnoj prodaji preparata za negu tela imaju ona u pakovanju od 400 ml (19,4%), dok ista veličina pakovanja u ukupnoj količinskoj prodaji učestvuje sa 27,4%, potom sledi pakovanje od 250ml sa 16% vrednosnog i 27,4% količinskog učešća.

-