IN STORE  in your country  
SRBIJA
Vodič kroz kategoriju
10.11.2020.

Panel maloprodaje

Nielsen Retail Audit: Podaci o prodaji proizvoda za najmlađe

Posmatrano po regionima Srbije, vrednosna prodaja mleka i kozmetike za bebe najveća je u Beogradu -48,4% i 36,2%... Ako posmatramo prodaju hrane za bebe, najveći rast od 14,2% beleži zapadna Srbija, gde je najveći vrednosni rast od 10,7% zabeležila i prodaja pelena

Izvor: Nielsen

Mleko za bebe

Svuda u svetu, pa i u Srbiji postoje razni tipovi i varijante veštačkog mleka za bebe. Razlikuju se po uzrastu beba, načinu pripreme.
Na osnovu analize tržišta, kojom je obuhvaćen period avgust 2019. – jul 2020, u Srbiji je uočljiv rast prodaje mleka za bebe u odnosu na prethodno posmatrani period, i to po sva tri prodajna kriterijuma – vrednosno 7,1%, količinski 4,3% i komadno 1,4%.

Značajno je navesti da je u vezi sa kanalima preko kojih mleko za bebe stiže do kupaca, a uključeni su objekti hiper/super marketa, velikih/srednjih prodavnica, u odnosu na prethodno posmatrani period u objektima hiper/super marketa zabeležen pad vrednosne (-8,3%), količinske (-11%) i komadne (-14%) prodaje ovih proizvoda.

Posmatrano po regionima Srbije, vrednosna prodaja mleka najveća je u Beogradu 48,4%, potom Vojvodini 20,8%, u centralno-zapadnoj Srbiji 18,3%, i jugoistočnoj Srbiji iznosi 12,4%.

Kada govorimo o najvećim proizvođačima mleka za bebe, najzastupljeniji na srpskom tržištu su sledeći (po abecednom redu): Hipp, Humana, Milupa, Nutricia, United Pharmaceuticals. Ovih pet proizvođača zauzima 91,1% vrednosnog i 88,9% količinskog udela u ukupnoj prodaji mleka za bebe na srpskom tržištu, u analiziranom periodu.

Za analizu prodaje mleka važna je i njihova podela po uzrastu bebe: najveće učešće u prodaji ima mleko za bebe uzrasta od 0 do 6 meseci i iznosi 22,2%, potom sledi segment od rođenja 19,1%, za bebe od 6 meseci 17,2%, za bebe od 6 do 12 meseci 17,1%.

U analizu prodaje mleka za bebe uključena je i njegova podela po dodatim sastojcima: bez dodatih sastojaka učestvuje sa 61,9%, sa probiotikom i omega 3 i 6 -15,2%, bifidus - 5,6%.

Ako posmatramo veličinu pakovanja, najdominantnije pakovanje je pakovanje od 800g sa učešćem od 52,8%, potom 400g i učešćem u prodaji od 24%. Ostala pakovanja imaju dosta niže učešće u prodaji. I na kraju, kada posmatramo segment po ukusu, najdominantnije je bez ukusa sa 99,7%, dok vanila ima 0,3%, odnosno banana 0,1% učešća na tržištu Srbije.

Hrana za bebe

Kako bebe vremenom usvajaju čvrstu hranu, jer majčino mleko više ne može da zadovolji njihove nutritivne potrebe, roditelji se svakodnevno suočavaju sa problemom pronalaženja dovoljno raznovrsne hrane za svoje najmlađe. S druge strane, proizvođači se stoga trude da odgovorno i kvalitetno odgovore na izazove koje im nalaže industrija hrane za bebe.

Počevši od prve kašike, način na koji kreiramo plan ishrane dugoročno utiče na zdravlje beba. Osim što izgrađuje metabolizam, konzumacija čvrste hrane jedan je od ključnih faktora za pravilan razvoj deteta jer ih navodi da ispravno žvaću, čime razvijaju desni i mišiće koji su im potrebni za artikulaciju govora. Većina roditelja postepeno prelazi na ,,čvrstu ishranu’’ kada njihove bebe napune šest meseci. Griz i cerealije uživaju najveće poverenj,e kada su u pitanju nutritivne vrednosti, ali i zbog svoje mekane strukture često predstavljaju prvi izbor prilikom navikavanja beba na novi režim ishrane.

Baby food wet je tako dominantan na tržištu hrane za bebe (51,8%), potom se iza njega nalaze cerealije (24,1%), griz (14,5%), baby drinks (9,5%), i baby biscuits (0,1%).

Prema podacima agencije Nielsen, za period april 2019 – mart 2020, kada je reč o proizvođačima u kategoriji hrane za bebe – pet brendova koji kumulativno imaju više od 72% tržišnog učešća su Baby Food Factory, Fructal, Hipp, Podravka, SL Takovo (poređano abecednim redom).

Kompanije u ovoj industriji svoj poslovni uspeh i dalji razvoj zasnivaju na podmirenju potreba savremene porodice za zdravom dečijom hranom. U odnosu na isti period prošle godine, količinska prodaja hrane za bebe je u porastu vrednosno 10,3%, količinski 4,9% i komadno 10,5% na tržištu Srbije.

Ako posmatramo regione, najveći rast beleži zapadna Srbija i iznosi 14,2%, potom sledi jugoistočna sa 12,5%, Beograd sa 10,7%, do je u Vojvodini najmanji rast vrednosne prodaje i iznosi 6%. Zanimljivo je napomenuti da Beograd ima najveće učešće u vrednosnoj prodaji i iznosi 37,6%, dok najmanje ima zapadna Srbija 17,3%.

Ako posmatramo kanale prodaje, najveće vrednosno učešće imaju velike/srednje prodavnice, odnosno objekti od 40 do 300m2 i iznosi 53,9%, potom hiper i super marketi 39,6%, slede male prodavnice sa 6,4% učešća u prodaji dok se u kioscima i paviljonima proda 0,1%.

Najveći količinski rast beleže velike i srednje prodavnice od 10,3% potom hiper-super marketi sa rastom od 3,7% u odnosu na isti period godinu dana pre.

Što se tiče tipa pakovanja, najviše se proda u teglicama i to 41,2%, potom kutijama 29,5%, slede kesice sa 17% učešća u prodaji i flašice sa 8,3%.
Najdominantnija veličina pakovanja je pakovanje od 200g sa 28,1% količinskog učešća, sledi pakovanje od 190g sa 14,7% učešća, potom 400 i 500g.
Ukoliko posmatramo segment sa dodatim ukusima, najdominantnije učešće ima hrana za bebe bez dodatih ukusa i to skoro polovinu, tačnije 48,4%, potom sledi hrana za bebe sa ukusom čokolade sa 3,6%, jabuke sa 2,5% dok ostali ukusi imaju nešto niže učešće.

S obzirom na odgovornost prema potrošačima, dalja izrada proizvoda u ovim kategorijama pratiće najsavremenijie tehnološke procese i trendove ponašanja potrošača ne bi li proizvođači adekvatno pomagali porodicama u što zdravijoj ishrani svojih najmlađih članova.

Kozmetika za bebe

Zbog toga što se bebina koža razlikuje od kože odraslih veoma je važno koristiti proizvode koji su posebno napravljeni za njenu osetljivu kožu. Neki proizvođači idu i korak dalje, dodajući sastojke koji proizvodima daju dodatne atribute - za osvežavanje ili hidriranje kože, za dodatnu negu ili efekte glatkoće.

U periodu avgust 2019- jun 2020. kozmetika za negu kože beba beleži rast vrednosne prodaje od 5,2% u poređenju sa istim periodom godinu dana pre. Volumenski, taj rast je 3%, komadno 3,2%.

Nielsen panel posmatra prodaju u više različitih kanala prodaje - hiper/supermarketi, velike prodavnice, srednje i male prodavnice, kiosci i paviljoni, kao i drogerije. Prodaja ovih proizvoda u super/hipermarketima beleži pad u sva tri tipa prodaje - količinski (-8%), vrednosno (-9,2%) i komadno (-9,8%). Velike i srednje prodavnice imale su rast po sva tri prodajna kriterijuma vrednosno (11,8%), količinski (10,7%) i komadno (12%) u odnosu na isti period prethodne godine. Male prodavnice beleže rast volumenske prodaje za 2,7%, vrednosne od 5%. Vrednosno, najviše ove robe je prodato u drogerijama, i one imaju rast vrednosne prodaje od 11,7% u poređenju sa istim periodom prošle godine.

Kozmetika za bebe imaju najveći udeo u vrednosnoj prodaji u drogerijama (56%), na drugom mestu vrednosno su hiper/supermarketi sa 25%, potom velike/srednje prodavnice sa 13%.

U svim regionima, zabeležen je vrednosni rast prodaje kozmetike za negu beba, u odnosu na isti period prethodne godine. Beograd ostvaruje rast od 3,2% vrednosne prodaje, Vojvodina 6,5%, centralno-zapadna Srbija 10,2%, jugoistočna 1,7%.

Posmatrano po udelu kozmetike za bebe po regionima, najveće vrednosno učešće ima Beograd 36,2%, dok je u Vojvodini taj procenat manji – 26,4%. Vrednosna prodaja u jugoistočnoj Srbiji je 16,2%, a u centralno-zapadnoj 21,2%.

Top 5 proizvođača kozmetike za bebe zauzima 56,7% vrednosne prodaje i 56,4% količinske prodaje. Top 5 proizvođača (poređanih po abecednom redu) su: Alkaloid, Bones Group, DCP Hemigal, DR.Pavlović i Lomax Company.
Ako posmatramo formu proizvoda, naprodavaniji segment je u u formi krema sa volumeskim učešćem od 39,3%.
Ako posmatramo veličinu proizvoda, najviše se prodaju pakovanja od 100ml/g sa 39,3% vrednosnog učešća, potom sledi pakovanje od 200 ml/g sa 32,1% vrednosnog učešća. Ostala pakovanja nešto manje doprinose kategoriji kozmetika za bebe. I na kraju, po tipu pakovanja, najdominantnije pakovanje je “tub” sa 56,3% i “bottles“ sa 38%.

Pelene za bebe

Proizvođači pelena su se potrudili da budu prisutni za svaku fazu bebinog razvoja i da zadovolje svačije potrebe.
Kakva je prodaja pelena za bebe iz godine u godinu, govore podaci o prodaji robe široke potrošnje iz Nielsen maloprodajnog panela. Ono sto je, svakako, primetno je da iz godine u godinu pelene beleže rast vrednosne prodaje.

U posmatranom periodu, od avgusta 2019. do juna 2020, kada je u pitanju ukupna prodaja na nivou Srbije, zabeležen je rast u sve tri kategorije: u odnosu na isti period prethodne godine vrednosna prodaja veća je za 1,6%, količinska za 4,8%, a komadna za 4,6%.
Vrednosna prodaja pelena, u posmatranom periodu, zabeležila je najveći rast u zapadnoj Srbiji (10,7%), dok je u Beogradu zabeležen blagi pad od -1,3% iako Beograd generiše 34% ukupne prodaje.

Najveća količinska prodaja pelena ostvarena je u Beogradu (34%) i Vojvodini (26,7%), dok je nešto manja količina prodata jugoistočnoj Srbiji 18,1% i u zapadnoj 21,2%.

Posmatrano po kanalima prodaje, preko kojih ovi proizvodi stižu do potrošača, a uključeni su hiper/super marketi, velike/srednje, male prodavnice i drogerije, najveći rast komadne prodaje ostvaren je u drogerijama (10,4%), dok je pad komadne prodaje zabeležen u hiper/super marketima (-2,2%). U velikim/srednjim prodavnicama (objekti od 40m2 do 300m2) rast komadne prodaje iznosi 5%, dok u formatima do 40m2 beleži se pad od čak 22,1%.

Najveći udeo u prodaji pelena za bebe beleže drogerije i to 54% po vrednosti. Na drugom mestu su hiper/super marketi u kojima je zabeležena vrednosna prodaja od 35,5%, sledi format velikih i srednjih prodavnica sa 8,2%.

Top 5 proizvođača čine 73,3% ukupne prodaje pelena i to su - Evyap, Ficosota, Kimby Co, Mega Disposables, Procter&Gamble (poređano abecednim redom).
Ako posmatramo prodaju po veličini pakovanja, pakovanje za decu od 11 do 18kg ima najveće vrednosno učešće 10,5%, potom 7-18kg 7,3%, 12-25kg 7,1%.

-