IN STORE  in your country  
SRBIJA
Vodič kroz kategoriju
10.12.2020.

Nielsen Audience Measurement: Pregled TV oglašavanja

Slatki program: Keks i biskviti drže primat među slatkišima

Detaljniji presek same kategorije Skatkiši ukazuje na to da stabilno prvo mesto u TV oglašavanju iz godine u godinu pripada klasi Keks i biskviti sa 29,7% udela u kategoriji. Sledi klasa Čokoladice i ceral bars sa 17,2% udela u TV oglašavanju, a zatim klasa Čokoladne table sa 11,2%

Izvor: Nielsen Audience Measurement

Nielsen Audience Measurement bavi se merenjem TV auditorijuma putem najsavremenije metodologije koja podrazumeva primenu elektronskih merača gledanosti, piplmetara. Podaci su produkovani na dnevnom nivou i bazirani su na panelu od 880 domaćinstava sa oko 2700 pojedinaca koji je reprezentativan za kompletnu populaciju Srbije bez Kosova, starosti četiri godine i više.

U dinamičnom okruženju kakvo je TV tržište, nezavisni, pouzdani i transparentni podaci o gledanosti preduslov su za uspešno poslovanje svih učesnika tržišne utakmice. Iz tog razloga, misija naše kompanije jeste uspostavljanje jedinstvenog sistema za merenje TV auditorijuma koji podjednako koriste TV stanice, medijske agencije i oglašivači u svom svakodnevnom poslovanju, a koji je baziran upravo na pouzdanim, nezavisnim i transparentnim podacima o gledanosti. Tome doprinosi činjenica da smo deo multinacionalne kompanije koja se bavi merenjem više od 40% svetskog TV auditorijuma, kao i skoro dve decenije iskustva u elektronskom merenju auditorijuma na srpskom tržištu.

Pregled TV oglašavanja kategorije proizvoda Slatkiši u okviru sektora „Prehrambeni proizvodi i bezalkoholna pića“, kojom se bavimo u ovom broju, zasnovan je na EqGRP, kao merilu ulaganja u TV oglašavanje baziranom na ostvarenim GRP (Gross Rating Point) svedenim na 30” spot radi uporedivosti kampanja različitih dužina spotova. Podaci se odnose na Total Populaciju Srbije starosti 4+, kao i aktivnosti oglašivača i brendova kategorije proizvoda Slatkiši na TV kanalima sa nacionalnom pokrivenošću u periodu od 12 meseci – od 1. jula 2019. godine zaključno sa 30. junom 2020. godine. U obzir su uzeti podaci o ostvarenim EqGRP tokom gledanosti uživo i u odloženom režimu gledanja u okviru sedam dana od emitovanja kampanja na analiziranim TV stanicama.

„Prehrambeni proizvodi i bezalkoholna pića“ predstavljaju 2. sektor proizvoda što se tiče aktivnosti TV oglašavanja, odmah nakon „Trgovina“ i na njega otpada 19,4% udela u ukupnom TV oglašavanju tokom analiziranog perioda. U okviru navedenog sektora, više od 2/3 oglašavanja otpada na dve kategorije proivoda. Na prvom mestu je kategorija Bezalkoholna pića sa 35,5% udela u sektoru, ali je analizirana kategorija Slatkiši blisko sledi sa 33,6% udela.

Detaljniji presek same kategorije Skatkiši ukazuje na to da stabilno prvo mesto u TV oglasavanju iz godine u godinu pripada klasi Keks i biskviti sa 29,7% udela u kategoriji, sledi klasa Čokoladice i ceral bars sa 17,2% udela u TV oglašavanju, zatim klasa Čokoladne table sa 11,2%, potom Bombone sa 8,8%, Slatka peciva 6,6%, Sladoledi 5,2%, Čokoladni kremovi imaju 5,1%, Žvake 5%, Čokoladne bombone 4,6%, Bombonjere 3,6%, Ostali slatkiši imaju 3%, a Program konditorskih proizvoda ispod 1% udela u ukupnom oglašavanju ove kategorije proizvoda na srpskom tržištu, tokom analiziranog perioda.

Raspodela klasa kategorije Slatkiši i njihov udeo u okviru TV oglašavanja prikazani su na grafikonu.

Kada posmatramo samu kategoriju Slatkiši, primat u TV oglašavanju pripada kompaniji Ferrero sa udelom od 21,5% ostvarenih EqGRP u okviru kategorije. Na drugom mestu je kompanija Mondelez sa 12,7% udela u TV oglašavanju kategorije, a na trećem mestu je Bambi sa 12,7% udela; slede Mars Wrigley sa 9,2% ,Atlantic Grupa 7%, Jaffa sa 6,8% Chipita sa 6,4%, Frikom sa 4,7%, i preostali oglašivači ukupnim udelom od 19% u okviru kategorije slatkih proizvoda.

Presek TV oglašavanja pojedinačnih brendova kategorije Slatkiši ukazuje da najveći udeo u TV oglašavanju otpada na Plazma keks sa 9,7% ostvarenih EqGRP u okviru te kategorije, na drugom mestu je 7 days sa 6,1%, Milka sa 5,78 udela, slede Najlepše želje sa 4,2%, Jaffa cakes sa 3,6%, Orbit sa 3,1% i Oreo sa 2,9%. Svi ostali pojedinačni brendovi iz ove kategorije imaju manji udeo u TV oglašavanju.

U okviru kategorije proizvoda Slatkiši, oglašivači su najveći deo ulaganja u TV oglašavanje usmerili na proizvode koji pripadaju klasi Keks i biskviti. Što se proizvođača tiče, najaktivniji su Ferrero i Mondelez sa svojim proizvodima iz ove kategorije, dok je u televizijskom oglašavanju pojedinačnih brendova na srpskom tržištu, u analiziranom periodu, najzastupljeniji Plazma keks.
-