Summi1
Summit2

Akademija cirkularne ekonomije otvorena u PKS

Srbija

11.09.2018

Obuka na Akademiji podrazumeva praktičan pristup - pružanje osnovnih teoretskih informacija i predstavljanje najboljih praksi i rezultata...

Privredna komora Srbije, u saradnji sa centrom Cirekon i uz podršku EIT Climate-KIC i UNDP projekta “Lokalni razvoj otporan na klimatske promene”, pokrenula je Akademiju cirkularne ekonomije sa cilјem unapređenja kvaliteta i povećanja efikasnosti procesa rada u kompanijama.

Polaznici Akademije koja je počela sa radom 7. septembra, uz pomoć praktičnih alata, naučiće kako da analiziraju i ocene efektivnost procesa rada i upotrebe materijala u svojoj kompaniji, kao i da sprovedu sistemske promene u pravcu cirkularnog poslovanja. Obuka na Akademiji cirkularne ekonomije podrazumeva praktičan pristup - pružanje osnovnih teoretskih informacija i predstavljanje najboljih praksi i rezultata. Ideja "cirkularne ekonomije" ima kao cilj upotrebu i ponovnu upotrebu resursa, kako bi se smanjila i završila proizvodnja otpada, što zahteva temeljne promene u čitavom lancu vrednosti.

Privredna komora je sa početkom rada Akademije cirkularne ekonomije ušla u program transfera znanja, posebno ka sektoru malih i srednjih preduzeća, kako bi se pripremila za energetsku i ekološku tranziciju, radi jačanja konkurentnosti na regionalnom i svetskom tržištu, rekao je Siniša Mitrović, savetnik predsednika Privredne komore Srbije, i najavio da se za 2019. godinu planira novi program Akademije.

Cirkularna ekonomija je u osnovi kreiranje novog investicionog ciklusa u kojem će se u narednih nekoliko godina u oblasti upravljanja otpada i otpadnim vodama investirati više milijardi evra. Direktni benefiti su otvaranje novih radnih mesta, smanjenje opterećenja na životnu sredinu i prelazak na čiste tehnologije ponovnim iskorišćavanjem resursa koji su se do sada odlagali na deponije, rekao je Slobodan Perović pomoćnik ministra zaštite životne sredine.

Prelazak sa koncepta upravljanja otpadom na koncept cirkularne ekonomije je put za ekonomski razvoj, smatra Žarko Petrović, UNDP programski analitičar, i dodaje: Uvođenjem cirkularne ekonomije, uz dugoročno ulaganje u sirovinsku i energetsku efikasnost, zamenu fosilnih goriva obnovljivim izvorima energije i smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte, doprinosi se realizaciji globalnih ciljeva održivog razvoja i ispunjavanju nacionalnih obaveza preuzetih Sporazumom iz Pariza o klimatskim promenama.

Sistem proizvodnje i potrošnje u velikom broju kompanija u Srbiji i dalje funkcioniše po linearnom modelu "uzmi – koristi/napravi – odloži". Prirodni resursi koriste se za proizvodnju proizvoda koji će biti bačeni na kraju njihovog životnog veka. Ovaj pristup pretpostavlja beskrajnu raspoloživost resursa i beskonačan prostor za odlaganje otpada.

Iz PKS su najavili da će, zbog velikog interesovanja, uvrstiti program obuke cirkularne ekonomije u redovan program Poslovne akademije PKS.