Summi1
Summit2
INSTORE TIM

SADRŽAJ

Ana Filipović
glavni i odgovorni urednik
InStore magazin

ana@instore.rs

Milica Milutinović
web urednik
InStore portal

milica@instore.rs
 


Svetlana Videnov
digital media manager

svetlana@instore.rs 

Bojana Tomić
social media manager

bojana@instore.rs 

PRODAJA                                                                                                  FINANSIJE

Bojan Đurović
direktor prodaje

bojan@instore.rs

Mirjana Ivanković
menadžer prodaje
i poslovnih događaja

mirjana@instore.rs

Dejan Novosel
menadžer prodaje

dejan@instore.rs

Đorđe Glamočlija 
direktor finansija

djordje@instore.rs 

 

KONFERENCIJE                                                   DIZAJN                        DIREKTOR

Vojislava Pešić
direktor konferencija

vojislava@instore.rs

Lazar Pejović
business event manager

lazar@instore.rs

 
 

Nikola Vučević
grafički dizajner

nikola@instore.rs

Maksim Đurović
direktor/partner

maksim@instore.rs

INTEAM

Jelena Šćekić
Senior Project Manager
InTeam

jelena@instore.rs