Nielsen Audience Measurement: Prolećno čišćenje i dezinfekciona sredstva

InMedia -pregled tv oglašavnja

Vodič kroz kategoriju

24.03.2022.

Kućna hemija i kućne potrepštine predstavljaju 9. sektor proizvoda, što se tiče aktivnosti TV oglašavanja na koji otpada 3,3% udela u ukupnom TV oglašavanju tokom analiziranog perioda. U okviru navedenog sektora, primat drži kategorija “Pranje i održavanje rublja i posuđa“ sa 2/3 udela u sektoru, tačnije 66,7%

Autor: Nielsen Audience Measurement

Nielsen Audience Measurement se bavi merenjem TV auditorijuma putem najsavremenije metodologije koja podrazumeva primenu elektronskih merača gledanosti, piplmetara. Podaci su produkovani na dnevnom nivou i bazirani su na panelu od 880 domaćinstva sa oko 2.700 pojedinaca, koji je reprezentativan za kompletnu populaciju Srbije bez Kosova, starosti četiri godine i više. 

U dinamičnom okruženju, kakvo je TV tržište, nezavisni, pouzdani i transparentni podaci o gledanosti su preduslov za uspešno poslovanje svih učesnika tržišne utakmice. Iz tog razloga, misija naše kompanije je uspostavljanje jedinstvenog sistema za merenje TV auditorijuma koji podjednako koriste TV stanice, medijske agencije i oglašivači u svom svakodnevnom poslovanju, a koji je baziran upravo na pouzdanim, nezavisnim i transparentnim podacima o gledanosti. Tome doprinosi činjenica da smo deo multinacionalne kompanije koja se bavi merenjem više od 40% svetskog TV auditorijuma, kao i skoro dve decenije iskustva u elektronskom merenju auditorijuma na srpskom tržištu.

Pregled TV oglašavanja kućne hemije i kućnih potrepština, kojim se bavimo u ovom broju, zasnovan je na EqGRP, kao merilu ulaganja u TV oglašavanje baziranom na ostvarenim GRP (Gross Rating Point) svedenim na 30” spot radi uporedivosti kampanja različitih dužina spotova. Podaci se odnose na Total Populaciju Srbije starosti 4+, kao i aktivnosti oglašavača i brendova Kućne hemije i kućnih potrepština na TV kanalima sa nacionalnom pokrivenošću, u periodu od 12 meseci, od oktobra 2020. godine zaključno sa septembrom 2021. godine. U obzir su uzeti podaci o ostvarenim EqGRP tokom gledanosti uživo i u odloženom režimu gledanja u okviru sedam dana od emitovanja kampanja na analiziranim TV stanicama.

Kućna hemija i kućne potrepštine predstavljaju 9. sektor proizvoda, što se tiče aktivnosti TV oglašavanja na koji otpada 3,3% udela u ukupnom TV oglašavanju tokom analiziranog perioda. U okviru navedenog sektora, primat drži kategorija “Pranje i održavanje rublja i posuđa“ sa 2/3 udela u sektoru, tačnije 66,7%, zatim slede „Hemijska sredstva za kućnu higijenu“ sa 23,9% udela u sektoru, te „Sitne kućne potrepštine” sa 4,7%, dok se „Papirna galanterija“ nalazi na četvrtoj poziciji sa 4% udela u oglašavanju Kućne hemije i kućnih potrepština na srpskom tržištu, tokom analiziranih 12 meseci. 

Detaljniji presek kroz sektor Kućne hemije i kućnih potrepština, ukazuje na to da skoro četvrtina tj. 24,1% udela u kategoriji otpada na TV oglašavanje klase „Deterdženti za veš, tečni i gelasti“, 15,6% na oglašavanje klase “Sredstva za mašinsko pranje posuđa”, 12,9% na oglašavanje klase ,,Omekšivači”, zatim 7,6% na oglašavanje klase „Sredstva za ručno pranje posuđa“. Za navedenim klasama, sa 7.3% sledi klasa „Univerzalna sredstva za čišćenje“. Ostale klase i njihov udeo u okviru TV oglašavanja kućne hemije i potrepština su prikazane na grafikonu.

 Primat u TV oglašavanju Kućne hemije i kućnih potrepština pripada kompaniji Procter&Gamble sa udelom od 33,1% ostvarenih EqGRP u okviru kategorije. Na drugom mestu, prema oglašavanju, je kompanija Reckitt Benckiser sa 20% udela u kategoriji. Na trećem mestu se nalazi Henkel sa 19% udela u kategoriji. Zatim sledi Unilever sa 7,7%, dok preostalih 20,2% udela, u TV oglašavanju u okviru navedene kategorije, otpada na sledeće oglašivače: Invej, Ficosota, Maginus itd.

Od top 5 brendova u okviru sektora Kućne hemije i kućnih potrepština, na prvom mestu se izdvaja brend Fairy sa 14,1% udela u TV oglašavanju analiziranog sektora na srpskom tržištu, za kojim slede brendovi Lenor sa 9,1%, Ariel sa 7,9%, Persil

-

U okviru sektora Kućna hemija i kućne potrepštine, oglašivači su najveći deo ulaganja u TV oglašavanje usmerili na proizvode koji pripadaju klasi Deterdženata za pranje veša, tečni i gelasti. Što se brendova tiče, najaktivniji brendovi su Fairy i Lenor.