Summi1
Summit2

Severna Makedonija: Pakomak dobio novu, petogodišnju dozvolu za rad

POSLOVANJE

Region

08.04.2022

Kompanija Pakomak saopštila je nedavno da je Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja S. Makedinije pozitivno ocenilo prijavu podnetu 24. marta ove godine - stoga im je produžena radna dozvola na pet godina.

Ovo je rezultat ukupnih aktivnosti koje su realizovane proteklih godina, pre svega ulaganja u infrastrukturu (kontejneri i kante za sakupljanje ambalažnog otpada) kao i brojnih edukativnih kampanja za podizanje svesti stanovništva. Pakomak trenutno ima zaključene ugovore sa kompanijama koje stvaraju 43,8 odsto ukupnog ambalažnog otpada u S. Makedoniji, ima ugovore sa 20 opština za organizovano, odvojeno prikupljanje ambalažnog otpada i jedina je kompanija iz zemlje povezana sa internacionalnom mrežom za ambalažni otpad ProEurope menadžment. Takođe, posedujemo i licencu za korišćenje simbola "Zelene tačke", saopštila je kompanija.

Prema rečima Filipa Ivanovskog, direktora kompanije Pakomak ispunjavanje nacionalnih ciljeva i produženje dozvole za rad velika je sigurnost za sve klijente i potvrda da je kompanija na dobrom putu.

Nastavićemo sa ulaganjima u komunalnu infrastrukturu, u intenziviranju saradnje sa lokalnim samoupravama i na različitim lokacijama ćemo imati dovoljan broj specijalnih kontejnera za ambalažni otpad, pre svega PET, papir, limenke i staklo. Takođe, nastavićemo sa edukativnim kampanjama u koje ćemo uključiti različite starosne kategorije. Kao i mnogo puta do sada, želim još jednom da istaknem ulogu građana, koji treba da daju svoj lični doprinos, da selektuju otpad i tako ga odlažu. Jer na taj način svi zajedno doprinosimo da imamo čistiju zemlju, štedimo prirodne resurse, energiju i zemljište, kaže Ivanovski.

U dosadašnjem 12. godišnjem, preko sistema Pakomak prikupljeno je i prerađeno preko 200.000 tona ambalažnog otpada. Pakomak je prvi i najveći kolektivni upravljač ambalažnim otpadom u zemlji.