Summi1
Summit2

NielsenIQ RMS: Najprodavaniji mesni proizvodi spremni za jelo su salame, šunke i pečenice

Panel maloprodaje - Prodaja u maloprodajnim objektima u Srbiji

Vodič kroz kategoriju

13.06.2022.

Najviše se prodaju salame sa 49,6% vrednosne prodaje i 60,9% količinske prodaje. Na drugom mestu je šunka sa 14,2% vrednosne i količinske prodaje, dok je udeo pečenice u ukupnoj vrednosnoj prodaji 11,3%, a u količinskoj 8,2%. Potom slede kulen, pršut, mortadela sa nešto nižim učešćem u prodaji

Autor: NielsenIQ

Mesni proizvodi spremni za jelo koji se dobijaju preradom mesa postali su gotovo neizostavan deo svakodnevne ishrane i često se nađu u potrošačkim korpama. Koliko su ovi proizvodi popularni u Srbiji pokazuju podaci iz NielsenIQ RMS panela prodaje za period od februara 2021. do januara 2022. godine.

Vrednosna prodaja mesnih proizvoda spremnih za jelo, u posmatranom periodu, zabeležila je najveći rast (5,4%) u jugoistočnoj Srbiji, a najmanji u Beogradu (8,4%). Komadna prodaja je, takođe, ostvarila najveći rast u jugoistočnoj Srbiji (12,1%), dok je u Vojvodini blagi pad (-0,3%). 
Posmatrano po kanalima prodaje, komadna prodaja povećana je u hiper i super marketima za 3,6%, u malim prodavnicama beleži rast za 0,9%, a u velikim i srednjim prodavnicama pad od -1,9%. u poređenju sa istim periodom godinu dana pre. Ukoliko posmatramo Srbiju u totalu, vrednosna prodaja zabeležila je rast od 1,1%.

Podaci iz panela maloprodaje pokazuju da najveći udeo u vrednosnoj prodaji ima Beograd (34,8%), zatim Vojvodina sa 27,5%, dok je vrednosna prodaja nešto manja u jugoistočnoj (22,2%) i u centralno-zapadnoj Srbiji (15,6%). 

Kada posmatramo količinsku prodaju mesnih proizvoda po regionima, podaci pokazuju da je u Beogradu ostvareno 28,2% ukupne prodaje, u Vojvodini 29,4%, u jugoistočnoj Srbiji 25,7%, dok je u centralno-zapadnoj Srbiji zabeleženo 16,8% ukupne količinske prodaje.

Najviše mesnih proizvoda spremnih za jelo prodato je u hiper/supermarketima i to u svim kategorijama prodaje: 54,8% po vrednosti, 47,8% po količini i 41,1% po komadu. 

U velikim i srednjim prodavnicama ostvarena je količinska prodaja od 40,3%, vrednosna od 36% i komadna od 42,8%. Mesne prerađevine se manje kupuju u malim prodavnicama, prema podacima koji pokazuju da je ostvareno 9,2% vrednosne prodaje, 12% količinske prodaje i 16% komadne prodaje. 

Posmatrano prema tipu proizvoda, najprodavaniji mesni proizvodi spremni za jelo su salame, šunke i pečenice. Najviše se prodaju salame sa 49,6% vrednosne prodaje i 60,9% količinske prodaje. Na drugom mestu je šunka sa 14,2% vrednosne i količinske prodaje, dok je udeo pečenice u ukupnoj vrednosnoj prodaji 11,3%, a u količinskoj 8,2%. Potom slede kulen, pršut, mortadela sa nešto nižim učešćem u prodaji.

Posmatrano prema veličini pakovanja, vrednosno najprodavanija pakovanja mesnih proizvoda spremnih za jelo su sledeća – 1000 g (60,7%), 100 g (9,2%), 350 g (8,6%).

Top 5 proizvođača mesnih proizvoda spremnih za jelo ostvaruje 49,9% ukupne vrednosne prodaje na tržištu Srbije i 50,2% količinske prodaje.

Top 5 ovih proizvođača su sledeći (poređano abecednim redom): Carnex, Neoplanta, Perutnina Ptuj Group, Yuhor, Zlatiborac doo.

Nielsen retail audit
Nielsen retail audit se zasniva na praćenju prodaje ka krajnjim potrošačima na uzorku prodajnih mesta, izabranih tako da budu reprezentativni za kanale prodaje koji se prate. Ista prodajna mesta se popisuju na mesečnom ili dvomesečnom nivou tako što obučeni popisivači fizički broje maloprodajne zalihe, beleže obavljene nabavke u proteklom periodu, kao i maloprodajne cene, a sve to uz pomoć hand held terminala. Konstantno praćenje ovih informacija omogućava izveštavanje o obimu i vrednosti maloprodaje, kao i ostalih podataka značajnih za proizvođače, distributere i prodavce. Kanali prodaje koji su uključeni u analizu kategorije su: hipermarketi i supermarketi, velike i srednje prodavnice, male prodavnice, kiosci i paviljoni. Nielsen panel maloprodaje ne uključuje benzinske stanice, diskontne trgovine, cash & carry objekte, kao ni apoteke.