Summi1
Summit2

Pikasa Analytics: Gazirani sokovi u digitalnim medijima

ISTRAŽIVANJE

Vodič kroz kategoriju

15.07.2022.

U Srbiji, Cockta je vodeći brend po prosečnom broju reakcija publike, sa prosečno 538 reakcija po najavi. Sledi Fanta, koja u maju ove godine, u proseku, ima 247 reakcija srpske publike, dok je na trećem mestu Coca-Cola sa prosečno 62 reakcije

Autor: Pikasa Analytics

Predstavljamo podatke iz istraživanja za period od 1. do 31. maja ove godine, u vezi sa aktivnostima i prisustvom brendova gaziranih sokova u digitalnim medijima, u zemljama Zapadnog Balkana (Makedonija, Albanija, Crna Gora, Srbija i Bosna i Hercegovina).

Istraživanje obuhvata monitoring objava i tekstova u digitalnim medijima u regionu i detektuje spominjanje brendova gaziranih sokova, kako u medijskim objavama, tako i na društvenim mrežama. Osim merenja obima objava, istraživanje uključuje i merenje broja reakcija i angažmana publike (lajkova, komentara i dieljenja) na objave u kojima se spominju marke gaziranih sokova.

Na slici 1 prikazana je mapa koja prikazuje Top 3 najbolje marke gaziranih sokova koji su bili aktivni u maju, u pomenutim zemljama regiona, prema prosečnom broju reakcija publike na objavu ili tekst u digitalnim medijima i društvenim mrežama.

Slika 1: Top 3 brenda gaziranih sokova, za mesec maj 2022, rangiranih prema reakcijama nakon objava na društvenim mrežama (Facebook, Tweeter i Instagram) i 1.300 digitalnih medija u regionu. Izvor: Pikasa
Na mapi se može videti da je u Srbiji Cockta vodeći brend po prosečnom broju reakcija publike, sa prosečno 538 reakcija po najavi. Sledi Fanta, koja u maju ove godine, u proseku, ima 247 reakcija srpske publike, dok je na trećem mestu Coca-Cola sa prosečno 62 reakcije. Potrošači na Kosovu malo drugačije reaguju na objave brendova u medijima, od ostatka Srbije, pa je kod njih Pepsi na prvom mestu sa 68, dok Fanta i Coca-Cola imaju 24 i 22 reakcije u proseku, uzastopne.

U Bosni i Hercegovini u maju, prema prosečnom odazivu publike, dominirao je Sinalco sa 212 reakcija po najavi, ispred brendova Sprite i Fanta sa prosečno 79, odnosno 45 reakcija nakon objave.
Prema istom parametru, u Makedoniji prva je Gazoza sa 165 reakcija, ispred Cockte sa 108 i Mirinde sa 49 reakcija publike na objave i statuse u kojima su ovi brendovi prisutni.

U Albaniji, u maju dominira Coca-Cola sa prosečno 73 angažmana publike, dok je Pepsi na drugom mestu sa 26 reakcija po najavi. 

Crna Gora ima najmanji angažman publike u regionu u maju, u rasponu od 28 reakcija na objave u kojima se spominje Coca-Cola, u proseku 20 reakcija na Sinalco i 15 reakcija na objave i tekstove u kojima se spominje Pepsi.

Najveće oscilacije imaju oni brendovi koji su lansirali novi proizvod uz marketinšku kampanju i javnu podršku influensera, kao i početak nagradne igre.

O istraživanju i kompaniji:
Metodologija: Pikasa koristi svoju onlajn platformu Analytics.live da prati u realnom vremenu više od 1.300 medija i hiljade kanala društvenih medija u zemaljama Zapadnog Balkana (Bosna i Hercegovina, Srbija, Kosovo, Crna Gora, Albanija i Makedonija). Analitička platforma prikazuje medijske članke uz njihovu pravilnu penetraciju na platformama društvenih medija (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube) računajući sve vrste aktivnosti i reakcija (lajkova, dijeljenja i komentara). Pikasa ima više 10 godina iskustva u nauci o podacima, razvoju algoritama, veštačkoj inteligenciji i mašinskom učenju. Kompanijama, organizacijama i institucijama nudi pristup jedinstvenim podacima iz više od 1.300 medija i hiljadama kanala društvenih medija. U saradnji sa iskusnim timom doktora nauka o podacima, analitičarima podataka i višim stručnjacima za medije, razvili smo nekoliko proizvoda za praćenje medija u realnom vremenu i tehnološke kapacitete za kreiranje prilagođenih rešenja. Bili smo u mogućnosti da odgovorimo na neka od najizazovnijih pitanja o korićtenju digitalnih i društvenih medija za širenje propagande, sentimenta, identifikovanje kanala i sprovođenje istraživanja. U poslednje dve godine, kroz praćenje i savetovanje, pomogli smo više od 30 medijskih kanala i više od 50 kompanija da povećaju i maksimiziraju svoje rezultate, koristeći tehnike za pristup do šire publike.

 

Kontakt: 
Ema Muratova, regionalni menadžer u Pikasa Analytics
mail: ema@pikasa.ai mob: +389 71 233 673
Adresa: Bulevar Krste Misirkov 7 LAM.C2/14, 
TC Mavrovka, 1000 Skoplje
Tel: +389 2 3212-812