Summi1
Summi1

Gebrüder Weiss širi partnerstvo sa kompanijom Toyota u Kazahstanu

SARADNJA

SCM

17.08.2022.

Logistička kompanija preuzima distribuciju rezervnih delova u Almatiju... Transport automobila i logistika skladišta na nacionalnom nivou... Kazahstan postaje sve značajniji logistički centar na Novom putu svile

Gebrüder Weiss upravlja logističkim skladištem kompanije Toyota u Almatiju

Gebrüder Weiss širi svoje partnerstvo sa kompanijom Toyota Motor u Kazahstanu. Od ove godine, pružalac logističkih usluga preuzeo je distribuciju rezervnih delova za dilere japanskog proizvođača automobila u Almatiju, najvećem gradu u državi. Postojeće usluge uključuju transport automobila u Kazahstanu, svakodnevne isporuke delova u Almatiju i logistiku skladišta. 

Tržište u Kazahstanu je veoma važno za Toyotu. Tokom 2021. godine, proizvođač automobila prodao je oko 14.000 vozila na ovom tržištu - što čini udeo od oko 12% na nacionalnom tržištu automobilske industrije. 

Želimo da nastavimo razvoj u Kazahstanu. Za to nam je potreban pouzdan partner za logistiku koji je dobro upoznat sa lokalnom situacijom. Kompanija Gebrüder Weiss nam pruža usluge visokog kvaliteta već duže od decenije, izjavila je Damira Alpysbayeva, menadžer logistike u kompaniji Toyota Motor Kazahstan. 

Tim kompanije Gebrüder Weiss zadužen za brend Toyota u Almatiju 

Kao najvažniji trgovinski partner Centralne Azije, Kazahstan takođe predstavlja atraktivno tržište za rast kompanija iz Nemačke i Austrije. Roba koja se izvozi iz Austrije uključuje farmaceutske proizvode, mašine, mernu opremu, papirnu i metalnu galanteriju koja se najčešće koristi u naftnoj industriji. Gebrüder Weiss posluje u Kazahstanu od 2007. godine i stekao je ugled pouzdanog pružaoca logističkih usluga za industriju i trgovinu. Ponuda usluga uključuje drumski (uključujući multimodalni transport), vazdušni i pomorski transport robe, carinjenje, logistiku skladišta i upravljanje lancem snabdevanja. 

Centralni logistički centar na Novom putu svile
Kazahstan postaje sve važniji kao ključna tačka na Novom putu svile. Država, takođe, koristi povoljan geografski položaj, koji čini Kazahstan idealnim centrom za trgovinu kineskom robom u Evropi i Zapadnoj Aziji. Gebrüder Weiss, takođe, upravlja lokacijama duž Novog puta svile u Turskoj, Gruziji, Jermeniji, Uzbekistanu i Kini.

(s leva na desno): Damira Alpysbayeva, viši menadžer u Toyota Motor Kazahstan; Timur Akhmetkaziyev, nacionalni menadžer za Kazahstan u kompaniji Gebrüder Weiss; Dieter Buchinger, regionalni menadžer za Put svile u Gebrüder Weiss; John Thomson, predsednik Toyota Motor Kazahstan i Vitaliy Venchakov, generalni direktor Toyota Motor Kazahstan

O kompaniji Gebrüder Weiss
Gebrüder Weiss Holding AG, sa sedištem u Lauterahu, Austrija, je globalni pružalac kompletnih logističkih usluga sa oko 8.000 zaposlenih na 180 lokacija u vlasništvu kompanije. Tokom poslednje fiskalne godine (2021), kompanija je ostvarila godišnju prodaju od 2,5 milijarde evra. Portfolio usluga kompanije obuhvata rešenja za transport i logistiku, digitalne usluge i upravljanje lancem snabdevanja. Kombinacija snaga digitalnih i fizičkih kompetencija omogućava kompaniji Gebrüder Weiss da brzo i fleksibilno odgovori na potrebe klijenata. Porodična organizacija – sa istorijom dugom već pola milenijuma – primenjuje različite ekološke, ekonomske i socijalne inicijative. Danas, kompanija se takođe smatra pionirom u oblasti održivih poslovnih praksi. www.gw-world.com 

Izvor: InStore
Foto: Gebrüder Weiss/Kudrat