Summi1
Summit2

Pregled tržišta benzinskih stanica

TRGOVAČKA MAPA 2022 - ANALIZE

Analize

19.08.2022.

Prema podacima NielsenIQ, na benzinskim stanicama je u 2021. godini, kada govorimo o prodaji robe široke potrošnje (uz napomenu da ne prate drogerijske kategorije), a ne računajući prodaju goriva i gastro dela (restorana), ostvaren promet od 50,1 milijardi dinara, a kada se uključi prodaja cigareta, taj promet je iznosio 214,1 milijardi dinara

Priredila: Ana Filipović, ana@instore.rs

Prema podacima Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije, u Javnoj bazi benzinskih stanica, koja je ažurirana 15. jula 2022, nalazi se ukupno 1.566 ovih objekata. Ako ovaj broj uporedimo sa 2021. godinom, možemo da zaključimo da je došlo do rasta broja benzinskih stanica, jer ih je te godine, 1. jula, kada je baza ažurirana, bilo 1.559. 

Poredak prve tri kompanije, kada je broj benzinskih stanica u pitanju, ostao je nepromenjen, u poređenju sa prethodnom godinom. Na prvom mestu je i dalje Naftna industrija Srbije (NIS) sa 320 benzinskih stanica, za četiri više nego prethodne godine. Drugo mesto, pripada kompaniji Lukoil sa 114 stanica, dve manje nego prethodne godine. Na trećem mestu je Knez Petrol sa 100 stanica, što je za pet više nego 2021, kada ih je u mreži ove kompanije bilo 95. Ovakav poredak prvi tri kompanije bio je i 2020. godine.

Spisak svih kompanija, koje u svojoj mreži imaju deset i više benzinskih stanica (kao i promena u broju objekata, u poređenju sa prethodnom godinom), dat je u tabeli 1. 

Izvor: Javna baza benzinskih stanica/Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Prodaja FMCG robe
Prema podacima NielsenIQ, benzinske stanice su u 2021. godini, imale udeo od 3%, kada je u pitanju količinsko učešće ovog kanala prodaje u ukupnoj prodaji robe široke potrošnje (FMCG). To učešće je manje u poređenju sa 2020, kada je iznosilo 4%. Kada je reč o promeni vrednosne prodaje u 2021, u poređenju sa 2020, podaci NielsenIQ pokazuju da je došlo do rasta za 20,3%. Taj trend rasta je nastavljen iz prethodno analiziranog perioda 2019/2020, kada je iznosio 11,4%. Vrednosna prodaja u maloprodajnim objektima na benzinskim stanicama u 2021. je zabeležila najveći rast u poređenju sa ostalim kanalima prodaje, a to su hiper/supermarketi, velike/srednje prodavnice, male prodavnice, drogerije i kiosci paviljoni. 

Isti izvor navodi da je u 2021. godini, na benzinskim stanicama, kada govorimo o prodaji robe široke potrošnje (uz napomenu da ne prate drogerijske kategorije), a ne računajući prodaju goriva i gastro dela (restorana), ostvaren promet od 50,1 milijarde dinara, a kada se uključi prodaja cigareta, taj promet je iznosio 214,1 milijardi dinara.

Učestalost kupovina
Prema podacima agencije Smart Plus Research, jednom nedeljno i češće, benzinske stanice posećuje 22,5% ispitanih (29,7% muškaraca, 16% žena). Najveći broj njih je uzrasta između 30 i 39 godina (28%), dok se iza njih nalaze ispitanici starosti od 40 do 49 godina, sa 24%. Kada govorimo o regionalnoj zastupljenosti, ispitanici koji odlaze na benzinske stanice jednom nedeljno i češće najčešće su stanovnici Beograda, sa 27,1%.  

Na drugom mestu, sa 21,1%, je grupa ispitanika koja benzinske stanice posećuje dva do tri puta mesečno (27,8% osoba muškog pola i 15% osoba ženskog pola). Ovom frekvencijom, u najvećoj meri (26,3%), kupuju stanovnici istočne i južne Srbije, a kada govorimo o starosnoj strukturi, i ovde su najaktivniji uzrasta od 30 do 39 godina – 25,3%.

Jednom mesečno na benzinske stanice odlazi 6,9% ispitanika (8% muškaraca i 5,9% žena). U najvećem broju su stanovnici istočne i južne Srbije (12%) i imaju 60 i više godina (8,3%).
Jednom u dva do tri meseca na benzinske stanice odlazi 2,9% ispitanika, jednom u šest meseci poseti ih 0,9% a ređe od jednom u šest meseci 1,9%.

Od ukupnog broja ispitanih, 43,8% se izjasnilo da nikada ne posećuje benzinske stanice. Ovde treba imati u vidu činjenicu da su istraživanjem bile obuhvaćene i osobe starije od 60 godina, a znamo da su, pogotovo starije žene ređe vozači i ređe posetioci benzinskih stanica.
Inače, istraživanje je sprovedeno u maju 2022. godine, na nacionalno reprezentativnom uzorku, po godinama, polu, regionu i tipu naselja, i obuhvatilo je 1.000 ispitanika, starijih od 18 godina.

Šta se najčešće kupuje
Kao najčešći razlog zbog kojeg posećuju benzinske stanice, sasvim razumljivo, 84,1% navodi sipanje goriva. Da bi sipali gorivo, na pumpe dolazi 87,8% osoba muškog pola i 78,7% osoba ženskog pola. Sipanje goriva je u najvećoj meri (glavni razlog za posetu benzinskim stanicama osobama koje žive u zapadnoj Srbiji sa Šumadijom (92,6%), i uzrasta 40-49 godina (88,5%). 

Kao drugi najčešći razlog odlaska na benzinske stanice 19,9% ispitanika je navelo proveru pneumatika. Ovaj razlog češće navode osobe muškog pola (23,5%), nasuprot 14,7% osoba ženskog pola. Uzrast koji dominira je od 40 do 49 godina (25,7%), a ispitanici koji iz ovog razloga posećuju benzinske stanice u najvećem procentu (26,8%) nastanjuju zapadnu Srbiju sa Šumadijom. 

Na trećem mestu, kao razlog, navodi se kupovina ulja, antifriza, aditiva, tečnosti za staklo i slično, koju navodi 16,3% ispitanika. Kada je reč o aktivnostima koje su vezane za vozila, tu su još i kupovina jelkica, osveživača, sijalica i slične dodatne opreme, zbog kojih na benzinske stanice odlazi 14,3% ispitanika, kao i korišćenje autoperionice (12,5%).

Benzinske stanice, kao mesto kupovine cigareta i drugih duvanskih proizvoda, navodi 14,7% ispitanika. Ove artikle češće kupuju muškarci (17,1%) od žena (11,1%), uzrasta od 18 do 29 godina (20%) koji žive u Vojvodini (17%).

Nakon, cigareta i duvanskih proizvoda, najbolje plasirana FMCG kategorija na benzinskim stanicama je kafa, koju u ovom kanalu prodaje kupuje 11,8% ispitanika. Još neki od razloga koje ispitanici navode je i kupovina vode (10,3%), kupovina gaziranih i negaziranih sokova (9,6%), slanih grickalica (4%), kupovina čokoladica, keksića i drugih slatkih grickalica (3,8%) i energetskih pića (3,6%).