Summi1
Summit2

U dualnom modelu obrazovanja 10.500 učenika i 700 kompanija

AKTUELNO

Srbija

06.09.2022

Od prvih koraka u razvoju dualnog modela obrazovanja u Srbiji do danas se u našoj zemlji školovalo, i još uvek se školuje, više od 10.500 učenika za neki od 65 dualnih obrazovnih profila u 150 škola u 52 grada i opštine koje su do sada uspostavile saradnju sa oko 700 kompanija, rečeno je danas na završnoj konferenciji i predstavljanju rezultata projekta „Dualno srednje stručno obrazovanje i obuka u Srbiji - DVET” u Privrednoj komori Srbije.

Oko 3.000 učenika je završilo obrazovanje kroz praktičnu nastavu u kompanijama, 50 odsto njih je već zaposleno, a četvrtina đaka koji su se obrazovali po dualnom modelu dobilo je svoje prvo radno mestu upravo u kompanijama u kojima su imali praktičnu nastavu.

Najveći problem sa kojim se danas suočava privreda je nedostatak i odliv kvalitetnih kadrova i jedini način da ostanemo konkurentni sa evropskom privredom jeste da po dualnom modelu stvaramo kadrove koji su potrebni privredi, istakao je Mihailo Vesović, direktor sektora za strateške analize, usluge i internacionalizaciju PKS.

Filip Gadi, potpredsednik Federalne privredne komore Austrije ukazuje da nedostatak stručne radne snage nije samo problem Austrije ili Srbije, nego pogađa ceo svet. Austrija je veliki investitor sa direktnim investicijama od dve milijarde evra u Srbiji gde austrijske firme zapošljavaju 18.000 ljudi. Kroz dualno obrazovanje stvorili smo kamen temeljac za dalje investicije jer su sada austrijske kompanije sigurne da u Srbiji mogu da pronađu odgovarajuću radnu snagu, rekao je Gadi.

U kontekstu najnovijih kretanja i zbivanja na tržištu rada, a koje karakterišu velike migracije i deficit kadrova za obavljanje niza poslova u našoj privredi, potrebno je da zajedno snažno promovišemo model dualnog obrazovanja kao jedini način da se blagovremeno osiguraju kadrovi privredi, poručila je Mirjana Kovačević, rukovodilac Centra za edukaciju, dualno obrazovanje i obrazovne politike PKS.

Potrebno je da što više privrednika uđe u sistem dualnog obrazovanja i da što više učenika, i njihovih roditelja posebno, shvati da je isplativije i perspektivnije obavljati, na primer, proizvodno stručno zanimanje, nego na tržištu rada čekati šansu za prekvalifikaciju, istakla je Kovačević uz ocenu da je dualno obrazovanje kao model koji je primenjiv na svim nivoima i u svim oblicima, budućnost Srbije.

Projekat „Dualno srednje stručno obrazovanje i obuka u Srbiji - DVET” finansijski je podržala Austrijska razvojna agencija (ADA) sa 1.800.000 evra, a partneri su Privredna komora Srbije (PKS), Federalna privredna komora Austrije (WKO), Zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja (ZUOV), Austrijski institut za obrazovanje (IBW).

izvor, foto: PKS