Summi1
Summit2

VALICON: Raznovrstan izbor proizvoda za negu i zdravlje kućnih ljubimaca

Osvrt na kategoriju: kućni ljubimci

Analize

09.09.2022.

Danas, zbog velikog broja prodavnica, vlasnici kućnih ljubimaca u stalnoj su potrazi za objektom sa najširim asortimanom i najpovoljnijim cenama. 94% vlasnika hranu i opremu za svoje ljubimce kupuje u specijalizovanim prodavnicama (pet shop-ovi), dok 71% kupuje u regularnim maloprodajnim prodavnicama… 13% vlasnika kupovinu hrane i opreme za kućne ljubimce obavlja na internetu, pri čemu 80% njih kupovinu obavlja najmanje jednom u tri meseca

Autor: Katarina Gligorović, istraživač u Valicon-u

Istina je da društvene promene nužno ne iziskuju društveni razvoj. Međutim, ako kao fenomen posmatranja uzmemo životinje, kao kućne ljubimce, sa sigurnošću možemo reći da su vrtoglave društvene promene dovele do razvoja u čovekovom odnosu prema istim. Nikako ne možemo reći da je položaj životinja danas na zavidnom nivou, premda nam podaci govore da se pomak u tom segmentu vidi. 

Hipotezu da se položaj kućnih ljubimaca kontinuirano menja na bolje možemo proveriti posmatrajući različite dimenzije. Ako kao indikatore uzmemo negu i zdravlje, ova pretpostavka se potvrđuje. Istraživanja pokazuju da je industrija povezana sa negom i zdravljem kućnih ljubimaca industrija koja se kontinuirano razvija i unapređuje. Razlog tome su sve kompleksniji zahtevi kupaca u celom svetu. Kada pomislimo da je industrija iscrpela svoje kapacitete i da više ne postoji ništa novo da se ponudi, čelnici ove industrije nas demantuju.

Proizvodi za negu kućnih ljubimaca: industrija u ekspanziji
Razvoj industrije koja se bavi zdravljem i negom kućnih ljubimaca prošao je kroz razne faze. U početku je asortiman pet-šopova bio veoma oskudan, dok danas postoji raznovrstan izbor proizvoda koji služe za negu i zdravlje kućnih ljubimaca. Napretkom ove industrije, broj proizvođača širom sveta je u porastu, a ponuda se dodatno unapređuje, pa danas imamo ne samo različite vrste proizvoda namenjenih kućnim ljubimcima, već i mnogo varijacija istih, gde proizvođači stalno nastoje da unaprede postojeće proizvode. Podaci nam govore da ova grana privrede beleži godišnji rast od 4% do 6%. Ispitivanja pokazuju da na našem području postoji dominacija par izdvojenih specijalizovanih lanaca prodavnica za kućne ljubimce, uz veliki broj regularnih maloprodajnih prodavnica koje imaju sektore unutar prodajnih mesta sa ponudom proizvoda za kućne ljubimce. Pored visoko koncentrisanog tržišta, trebalo bi istaći da ovde postoji i zaista širok asortiman proizvoda za negu kućnih ljubimaca. Proizvođači sve više nastoje da uvaže posebne zahteve kupaca, odnosno vlasnika kućnih ljubimaca, ali i potrebe životinja u pogledu različitih specifičnosti – vrste dlake, osetljivosti, čestih problema koji se javljaju kod određene rase i slično.

Činjenica je da se broj udomljenih životinja iz godine u godinu povećava. Paralelno sa ovim trendom mogu se uočiti još neki. Recimo, iz godine u godinu raste broj ljudi koji sebe deklariše kao vegetarijanca ili vegana. Može se reći da dolazi do podizanja svesti ljudi o tome koliko važnu ulogu u našim životima imaju životinje, te se sve veći napori ulažu – kako organizovano, tako i na nivou pojedinca – da se životinje zaštite. 

Digitalizacija je dovela i do formiranja raznih grupa za udomljavanje na društvenim mrežama. Ljudi su počeli da se međusobno povezuju radi podizanja svesti o tome koliko je važno čuvati ljubimce. Na primer, efektivne poruke u periodima praznika su pomogle da veći broj ljudi shvati koliko petarde mogu da budu opasne za životinje koje su na ulici. Takođe, komuniciranje putem društvenih mreža je omogućilo da se brže šire informacije o životinjama kojima je potreban dom.

Odnos ljubimca i vlasnika
Sa protokom vremena i stvaranjem novih mogućnosti za pružanje adekvatne nege kućnim ljubimcima, može se zapaziti trend gde sve veći broj ljudi svoje ljubimce doživljavaju kao članove porodice. Dobar primer, koji potvrđuje rastuće interesovanje za kućne ljubimce u dugom roku, jeste podatak prema kojem svaki dvanaesti državljanin Ukrajine napušta zemlju sa svojim kućnim ljubimcem.
Možemo primetiti da vlasnici provode značajan deo svog vremena sa kućnim ljubimcima. S tim u vezi, postalo je neophodno da različiti prodajni objekti omoguće vlasnicima da sa svojim ljubimcima obavljaju svakodnevne aktivnosti. Danas možemo videti ispred gotovo svakog maloprodajnog objekta mesto predviđeno za kućne ljubimce, a mnogi objekti i pored mesta gde će ljubimci biti vezani, stavljaju i posudicu sa vodom kako bi se ljubimci osvežili, što je naročito važno u letnjem periodu. Takođe, rastući broj objekata nosi oznaku „Pet friendly“. To su najčešće ugostiteljski objekti, ali se javljaju i maloprodajni objekti koji ohrabruju vlasnike da uđu sa svojim ljubimcem. 

Da je interesovanje za brigu i negu o kućnim ljubimcima u porastu potvrđuju i podaci o tome koliko vlasnici kućnih ljubimaca potroše na proizvode i aktivnosti za ove svrhe. U Srbiji, ova brojka dostiže i do 200 miliona evra godišnje, a prema nezvaničnim podacima, u našoj zemlji ima oko 1,5 miliona čipovanih pasa i oko 30.000 mačaka, tako da je jasno da je broj domaćinstava koja imaju kućnog ljubimca visok. 
Rastući broj vlasnika kućnih ljubimaca doveo je do razvoja čitave industrije namenjene kućnim ljubimcima. Danas, zbog velikog broja prodavnica, vlasnici kućnih ljubimaca u stalnoj su potrazi za objektom sa najširim asortimanom i najpovoljnijim cenama. 94% vlasnika hranu i opremu za svoje ljubimce kupuje u specijalizovanim prodavnicama (pet shop-ovi), dok 71% kupuje u regularnim maloprodajnim prodavnicama. Kao distinktivne prednosti specijalizovanih prodavnica izdvajaju se širok asortiman i stručnost prodavaca, dok maloprodajne prodavnice nude povoljnije cene i česte promocije proizvoda za kućne ljubimce. 13% vlasnika kupovinu hrane i opreme za kućne ljubimce obavlja na internetu, pri čemu 80% njih kupovinu obavlja najmanje jednom u tri meseca, a najčešće se opredeljuju za hranu, opremu i igračke za kućne ljubimce, a tek u nešto manjoj meri za medikamente i vitamine, kozmetiku i odeću za kućne ljubimce.  

Vlasnicima je danas pružena mogućnosti da ljubimcima pruže najrazličitije usluge – od usluga ostajanja u hotelu kada je vlasnik na putu, sve do usluga psiholoških seansi ako se sumnja da ljubimac ima nekih skrivenih teskoba ili da je preživeo neku traumu i slično. Pored proizvoda i usluga za negu, tu su i proizvodi koji služe za ulepšavanje ljubimaca, a to su pored odevnih komada i različiti aksesoari, odnosno modni dodaci kao što su bandane, mašne i slično. Kako je u pitanju trend, koji je od relativno skoro široko zastupljen u Srbiji, a imajući u vidu da posedovanje kućnog ljubimca tokom dužeg perioda vremena dovodi do kreiranja emotivne veze na relaciji vlasnik-ljubimac, kao i činjenicu da se radi o kućnom ljubimcu kao živom biću, opravdano je zaključiti da će čuvanje i ulepšavanje kućnih ljubimaca biti aktuelno i u idućim godinama, tako da se može očekivati rast interesovanja za dodatke za ljubimce, uključujući i aksesoare za njih. 

Godine koje su bile u znaku pandemije su okarakterisane kao period u kojem je došlo do najznačajnijeg porasta u pogledu kupovine kućnih ljubimaca i pratećih proizvoda i usluga. U Srbiji, čak trećina vlasnika kućnih ljubimaca je od početka pandemije kupilo ili usvojilo najmanje jednog kućnog ljubimca. Može se reći da su ljubimci u tom kontekstu igrali važnu ulogu u upotpunjavanju emocionalne praznine ljudi koji su se suočili sa izazovima smanjenog kontakta sa drugim ljudima. Ljubimci su potvrdili da imaju veliku moć da nam pomognu na psihološkom planu da se izborimo sa teškim trenucima. S obzirom na to, aktuelne trendove ne bi trebalo posmatrati isključivo kao mašineriju koja je napravljena da bi se stvarao profit, već naprotiv, treba da ih razumemo kao ponovno okretanje životinjama i pravim nematerijalnim vrednostima koji nas podsećaju ko smo, zapravo.