Egipat: Očekuje se povećanje tranzitnih naknada za Suecki kanal za 15%

AKTUELNO

SCM

19.09.2022.

Egipatska uprava za Suecki kanal planira početkom 2023. godine povećati tranzitne naknade za brodove koji prolaze plovnim putem za 15%.

Predsednik Uprave za kanale Osama Rabie saopštio je da će tranzitne naknade za turističke brodove takođe biti povećane za 10% i da će se primjenjivati od januara 2023. godine.

Rabie je naveo da je povećanje naknada u skladu s trenutnom globalnom inflacijom, zbog koje su povećani operativni i troškovi navigacijskih usluga koje se pružaju u kanalu.

Egipatski prihod od Sueckog kanala dosegnuo je u finansijskoj godini koja je završila u julu rekordnih 7 milijardi USD.

Suecki kanal je strateški plovni put koji povezuje Sredozemno i Crveno more i smatra se jednim od glavnih egipatskih izvora prihoda.

foto: pixabay