Summi1
Summit2

Srbija Kargo remontuje 30 plato vagona u investiciji vrednoj više od 13 miliona dinara

AKTUELNO

SCM

04.11.2022.

Preduzeće Srbija Kargo je pokrenulo projekat realizacije remonta 30 plato vagona serija Sgnss i Regs, koji će se finansirati iz sopstvenih sredstava, prenosi eKapija.

Imajući u vidu da se poslednjih godina javlja problem u funkcionisanju transporta robe železnicom, koji je uslovljen nedostatkom ovih tipova teretnih kola, opredelili smo se upravo za njihov remont. Inače, transport robe kontejnerima danas je najdominantniji vid prevoza na svetu. Upotrebom kontejnera povećava se komplementarnost različitih vidova prevoza i pospešuje njihova saradnja u transportnom lancu kroz lakše kretanje i standardizaciju tereta, saopšteno je iz Srbija Kargo.

Projekat remonta plato vagona nastao je sagledavanjem postojećeg stanja i transportne tražnje u prevozu robe u posmatranom periodu, kratkoročno, do 2023. godine i dugoročno do 2035. godine, a izvršena je analiza po relacijama, planiranom prevozu i tokovima roba, planiranim prihodima i rashodima.

Očekuje se da će projekat značajno uticati na kvalitet naših usluga, njihovu konkurentnost, kvalitet teretnih kola kao i na rast i razvoj železničog teretnog saobraćaja, dodaje se u saopštenju.

Remont plato vagona ugovoren je sa dva domaća remontera, Fabrikom Želvoz iz Smedereva, koja je zadužena za redovnu opravku 15 kola serije Sgnss i remontnom radionicom MIP-RŠV iz Ćuprije, koja će remontovati 15 kola serije Regs.

Ovo je jedan od najvećih projekta koji se trenutno realizuje u našoj kompaniji, vredan preko 13,3 miliona dinara i koji se finansira iz sopstvenih sredstava. Ovim remontom biće obuhvaćena demontaža, detaljan pregled i opravka svih sklopova i sigurnosnih uređaja, opravka i provera geometrije postolja kola, kompletna opravka poda, kao i antikorozivna zaštita. Za sve obavljene radove u redovnoj opravci dobija se odgovarajuća garancija od remontera, a radovi će se izvoditi prema najstrožim evropskim standardima i važećim tehničkim propisima. Ugovorom je predviđeno i da sva oprema koja će biti ugrađena u ove vagone mora ispunjavati evropske normative kvaliteta, što znači da će kola će biti potpuno interoperabilna, kazali su u Srbija Kargo.

Rok za završetak ovog projekta je 6 meseci, nakon čega će ovi vagoni biti spremni da beleže nove kilometre.

Opravdanost ove investicije se ogleda u tome da naša kompanija, ovim remontom, želi da se pripremi za uspešan nastup na tržištu kao društveno odgovorni operater u uslovima otvorenog tržišta transporta robe, usklađivanjem tehničkih specifikacija svojih teretnih kola sa potrebama privrede i u skladu sa propisima zaštite životne sredine, navodi se u saopštenju.

Izvor: eKapija
Foto: Pixabay