Crna Gora: Ograničenje rasta cene peleta nastavlja da važi

AKTUELNO

Region

23.11.2022.

Vlada Crne Gore bi trebalo da produži važenje odluke kojom se cena peleta kod proizvođača ograničava na 269 eura po toni, odnosno do 320 eura kod kompanija koje pelet prodaju isključivo na malo, saznaju Vijesti.

Vlada je u obavezi da makar jednom u roku od tri meseca preispituje važenje odluke o ograničavanju cena.

Poslednjom dopunom odluke od 6. oktobra, predviđeno je da proizvođači građanima moraju prodavati tonu peleta po ceni do 269 eura, nezavisno da li se radi o prodaji na veliko ili malo. Dotadašnjom odlukom, usvojenom 3. avgusta, bilo je predviđeno samo da se cene peleta u prometu ograničava do 269 eura po toni za kompanije registrovane za obavljanje delatnosti proizvodnje, dok je na 320 eura bila ograničena cena u trgovinama na malo. To su koristili proizvođači da građanima prodaju pelet po ceni od 320 eura, što je pomenutom dopunom onemogućeno.

Primena Odluke na prethodno navedeni način određuje cene peleta u skladu sa objektivnim troškovima proizvodnje, ali, takođe, i u odnosu na realnu platežnu sposobnost građana i mogućnostima za nabavku ovog energenta, iako proizvođači peleta imaju lukrativni motiv za izvoz, a koji nastaje usled veoma visokih cena peleta na evropskom tržištu, mora se imati u vidu da je ovaj sektor, u prethodnim godinama dok je bio u povoju, bio podržan od strane Vlade, odnosno u krajnjem od strane crnogorskih poreskih obveznika, pa je ekonomski opravdano da u periodima krize građani i domaća privreda imaju određene benefite, piše u predlogu ministarstva.

izvor: eKapija.me
foto: pixabay