Summi1
Summit2

Produžen rok za uključivanje poslodavaca u dualni model obrazovanja

AKTUELNO

Srbija

02.12.2022.

Rok za prijavu poslodavaca za uključivanje u dualni model obrazovanja produžen je zbog velikog interesovanja do 15. decembra ove godine.

U prethodnom periodu Privredna komora Srbije relizovala je intenzivnu kampanju animiranja poslodavaca za uključivanje u dualni model obrazovanja i održala je značajan broj individualnih sastanaka sa zainteresovanim poslodavcima, objašnjava Mirjana Kovačević, rukovodilac Centra za dualno obrazovanje i obrazovne politike Privredne komore Srbije.

Imajući u vidu činjenicu da zahtevi još uvek pristižu, kompanijama smo dali mogućnost da se prijavljuju do polovine decembra, kaže Kovačević.

I ove godine, tradiconalno je najveće interesovanje među poslodavcima za obrazovnim profilima iz područja mašinstva i obrade metala, elektrotehnike, kao i ugostiteljstva, ali je primetan porast interesovanja za profilima iz sektora šumarstva i obrade drveta. 

Poslodavci se prijavljuju putem specijalizovanog veb portala Privredne komore Srbije portal.dualnoobrazovanje.rs na kojem kreiraju profil kompanije i na jednostavan način, u tri koraka, podnose prijavu za uključivanje u model dualnog obrazovanja. 

Kovačević podseća da kompanija ulaskom u dualni model obrazovanja ima mogućnosti da stekne kvalifikovan i obučen kadar spreman da se odmah uključi u proces rada i time znatno smanji troškove za obučavanje radne snage. 

Učenici u dualnom obrazovanju, u zavisnosti od obrazovnog profila, provode određeni broj dana u kompaniji čime se kod njih razvija osećaj pripadnosti, usvajaju poslovnu kulturu i način rada konkretnog preduzeća, i jača se poverenje između učenika i poslodavca, što naknadno vodi ka saradnji na obostrano zadovoljstvo, ukazuje Kovačević. 

Od sledeće školske 2023/2024. godine, u ponudi se nalazi i osam novih obrazovnih profila: elektrotehničar energetike, tehničar drumskog saobraćaja, tehničar dizajna grafike, nautički tehničar-rečni smer, tehničar grejanja i klimatizacije, cvećar-vrtlar, tehničar hortikulture i tapetar-dekorater. 

izvor: InStore
foto: unsplash/Milad Fakurian