Nielsen Audience Measurement: „Slatke“ reklame često na malim ekranima

Slatki program - pregled tv oglašavanja

Vodič kroz kategoriju

21.12.2022.

Detaljniji presek same kategorije „Slatkiši“ ukazuje na to da prvo mesto u TV oglasavanju iz godine u godinu pripada klasi Keks i biskviti sa 23,6% udela u kategoriji, sledi klasa Sladoledi sa 19,6% udela u TV oglašavanju, zatim Čokoladice i cereal bars sa 15,2%, potom Čokoladne table sa 9,3%, Žvake 6,1%, Čokoladne bombone imaju 5,9%, Slatka peciva 5,4%...

Autor: Nielsen Audience Measurement

Nielsen Audience Measurement bavi se merenjem TV auditorijuma putem najsavremenije metodologije koja podrazumeva primenu elektronskih merača gledanosti, piplmetara. Podaci su produkovani na dnevnom nivou i bazirani su na panelu od 880 domaćinstava sa oko 2.700 pojedinaca koji je reprezentativan za kompletnu populaciju Srbije bez Kosova, starosti četiri godine i više. 

U dinamičnom okruženju, kakvo je TV tržište, nezavisni, pouzdani i transparentni podaci o gledanosti preduslov su za uspešno poslovanje svih učesnika tržišne utakmice. Iz tog razloga, misija naše kompanije jeste uspostavljanje jedinstvenog sistema za merenje TV auditorijuma koji podjednako koriste TV stanice, medijske agencije i oglašivači u svom svakodnevnom poslovanju, a koji je baziran upravo na pouzdanim, nezavisnim i transparentnim podacima o gledanosti. Tome doprinosi činjenica da smo deo multinacionalne kompanije koja se bavi merenjem više od 40% svetskog TV auditorijuma, kao i skoro dve decenije iskustva u elektronskom merenju auditorijuma na srpskom tržištu.

Pregled TV oglašavanja kategorije proizvoda „Slatkiši“ u okviru sektora „Prehrambeni proizvodi i bezalkoholna pića“, kojom se bavimo u ovom broju, zasnovan je na EqGRP, kao merilu ulaganja u TV oglašavanje baziranom na ostvarenim GRP (Gross Rating Point) svedenim na 30” spot radi uporedivosti kampanja različitih dužina spotova. Podaci se odnose na Total Populaciju Srbije starosti 4+, kao i aktivnosti oglašivača i brendova navedene kategorije proizvoda na TV kanalima sa nacionalnom pokrivenošću u periodu od 12 meseci – od 1. septembra 2021. godine zaključno sa 31. avgustom 2022. godine. U obzir su uzeti podaci o ostvarenim EqGRP tokom gledanosti uživo i u odloženom režimu gledanja u okviru sedam dana od emitovanja kampanja na analiziranim TV stanicama.

„Prehrambeni proizvodi i bezalkoholna pića“ predstavljaju 2. sektor proizvoda što se tiče aktivnosti TV oglašavanja, odmah nakon „Trgovina“ i na njega otpada 19,3% udela u ukupnom TV oglašavanju tokom analiziranog perioda. U okviru navedenog sektora, skoro 3/4 oglašavanja otpada na dve kategorije proizvoda. Na prvom mestu je kategorija „Bezalkoholna pića“ sa 44,2% udela u sektoru, a analizirana kategorija „Slatkiša“ sledi sa 27,8% udela.

Detaljniji presek same kategorije „Slatkiši“ ukazuje na to da prvo mesto u TV oglasavanju iz godine u godinu pripada klasi Keks i biskviti sa  23,6% udela u kategoriji, sledi klasa Sladoledi sa 19,6% udela u TV oglašavanju, zatim Čokoladice i cereal bars sa 15,2%, potom Čokoladne table sa 9,3%, Žvake 6,1%, Čokoladne bombone imaju 5,9%, Slatka peciva 5,4%, Bombonjere 3,7%, Čokoladni kremovi imaju 3,5%, Ostali slatkiši 3,1%, kao i Bombone, a “Program konditorskih proizvoda” 1,5%, dok su Kolači ispod 1% udela u ukupnom oglašavanju ove kategorije proizvoda na srpskom tržištu, tokom analiziranog perioda.

Raspodela klasa kategorije „Slatkiši“ i njihov udeo u okviru TV oglašavanja prikazani su na grafikonu. 

Kada posmatramo samu kategoriju „Slatkiši“, primat u TV oglašavanju pripada kompaniji Ferrero sa stabilnim udelom od 22,7% ostvarenih EqGRP u okviru kategorije. Na drugom mestu je kompanija Frikom sa 17,5% udela u TV oglašavanju kategorije, a na trećem mestu je Bambi sa 14,2% udela; slede Mondelez sa 13,7%, Mars Wrigley sa 11%, Atlantic Grupa sa 5,6%, Chipita sa 5,3%, Medela sa 3% i preostali oglašivači ukupnim udelom od 7,2% u okviru kategorije slatkih proizvoda. 

Presek TV oglašavanja pojedinačnih brendova kategorije „Slatkiši“ ukazuje da najveći udeo u TV oglašavanju otpada na Plazma keks sa 10,3% ostvarenih EqGRP u okviru te kategorije, dok ga na drugom mestu blisko sledi Frikom sladoled sa 10,1% udela. Na trećem mestu je Milka sa 6,1%, zatim slede 7 days sa 5,2%, Frikom Quattro sa 3,6%, Najlepše želje sa 3,5%, King slaodoled sa 3,2%, Raffaello sa 3,1%. Preostali pojedinačni brendovi iz ove kategorije imaju manji udeo u TV oglašavanju.

***
U okviru kategorije proizvoda „Slatkiši“ oglašivači su najveći deo ulaganja u TV oglašavanje usmerili na proizvode koji pripadaju klasi Keks i biskviti. Što se proizvođača tiče, najaktivniji su Ferrero i Frikom sa svojim proizvodima iz ove kategorije, dok su u televizijskom oglašavanju pojedinačnih brendova na srpskom tržištu, u analiziranom periodu, najzastupljeniji Plazma keks i Frikom sladoled.